Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит смолян

Уникредит смолян – история и развитие

Уникредит е банкова група, която е основана през 1999 година в Италия. От тогава насам тя е израснала до глобален финансов лидер, който предлага банкови услуги в над 50 страни по света. Уникредит смолян е част от тази група и е един от най-големите банки в България.

Уникредит смолян е основана през 1997 година като Булбанк. През 2000 година тя се присъединява към Уникредит групата. От тогава насам банката се развива бързо и става една от най-успешните банки в България.

Днес банката в Смолян предлага разнообразни банкови услуги за своите клиенти.

Те могат да избират между различни видове сметки, кредити, карти за плащане, инвестиционни продукти и други. Банката също така предлага онлайн банкиране, което прави живота на клиентите й по-лесен.

Смолянската филиал на банката е позната не само с банковите си услуги, а и с корпоративната си социална отговорност. Тя подкрепя много обществени инициативи и проекти, които имат за цел да подобрят живота на хората в общността. Банката също така е активна в областта на опазването на околната среда и енергийната ефективност.

Смолянският филиал на Уникредит продължава да развива своите услуги и да предлага нови и иновативни банкови решения на своите клиенти. Тя е един от най-успешните банки в България и продължава да бъде водеща сила в банковия сектор.

Уникредит смолян – продукти и услуги

Уникредит смолян предлага разнообразни банкови продукти и услуги за своите клиенти. Те могат да избират между различни видове сметки, кредити, карти за плащане, инвестиционни продукти и други. Банката също така предлага онлайн банкиране, което прави живота на клиентите й по-лесен.

Една от най-популярните услуги на Уникредит смолян е кредитната линия.

Тя предоставя възможност на клиентите да използват заеми за финансиране на различни нужди. Кредитите могат да бъдат за лични нужди, за покупка на имоти, за автомобили и други. Банката предлага конкурентни лихви и различни опции за погасяване на кредитите.

УниКредит Банка Смолян предлага разнообразни видове сметки за своите клиенти.

Те могат да избират между сметки за физически лица, бизнес сметки и други. Банката предоставя и различни видове карти за плащане, включително дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти.

Банката предлага и инвестиционни продукти, като акции, облигации и други. Те предоставят възможност на клиентите да инвестират своите пари и да постигнат по-голяма печалба.

УниКредит в Смолян предлага освен това и застрахователни продукти за своите клиенти.

Една от услугите, които предлага банката в Смолян, е онлайн банкирането. То позволява на клиентите да проверят баланса на сметките си, да правят преводи и да извършват други операции от всяко място и по всяко време.

Банката в Смолян продължава да развива и подобрява своите банкови продукти и услуги, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Банката е готова да предостави персонализирани решения, които да отговарят на конкретните нужди на всеки клиент.

Уникредит смолян – корпоративна социална отговорност

Една банка в Смолян се посвещава на корпоративната социална отговорност. Тя подкрепя много обществени инициативи и проекти, които имат за цел да подобрят живота на хората в общността. Банката също така е активна в областта на опазването на околната среда и енергийната ефективност.

Една от инициативите, които подкрепя Уникредит смолян, е програмата „Подкрепа за образование“.

Тя предоставя финансова помощ на ученици и студенти, за да им помогне да продължат образованието си. Банката предоставя стипендии, учебни материали и други видове помощ.

Активен е бранда на Уникредит в Смолян и в областта на културата. Тя подкрепя много културни инициативи и проекти, които имат за цел да насърчат културното развитие на общността.

Банката подкрепя музеи, галерии, театри и други културни институции.

Банката в Смолян е ангажирана и с опазването на околната среда. Тя предприема мерки за намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на природните ресурси. Банката инвестира в енергийно ефективни технологии и насърчава клиентите си да правят същото.

УниКредит Смолян също е ангажирана с общностното развитие.

Банката подкрепя много местни инициативи и проекти, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората в общността. Те включват проекти за подобряване на инфраструктурата, за насърчаване на здравословен начин на живот и други.

Една банка в Смолян се посвещава на корпоративната социална отговорност. Тя продължава да подкрепя обществени инициативи и проекти, които имат за цел да подобрят живота на хората в общността. Банката е готова да поеме отговорността си като лидер в общността и да продължи да прави разлика в живота на хората.

         
Оценка: 4.8 / 5 (587 oценка)

Home » Уникредит смолян