Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит смолян

Историята на Уникредит Смолян: От основаването до днес

Уникредит Смолян е една от водещите банки в България, която предлага широка гама от финансови услуги и продукти на своите клиенти. Банката е част от глобалната Уникредит Група, която е присъствала в България от 2000 година.

Историята на Уникредит Смолян започва през 2004 година, когато банката открива първата си филиал в града. Оттогава насам, Уникредит Смолян се развива и разширява своето присъствие в региона, като отваря нови филиали и предлага нови услуги. Банката се стреми да бъде близо до своите клиенти и да им предоставя индивидуални финансови решения, съобразени с техните нужди и цели.

Уникредит Смолян се отличава с иновативност и високи стандарти на обслужване.

Банката предлага различни видове кредити, депозити, карти и други финансови продукти, които отговарят на разнообразните нужди на клиентите. Освен това, Уникредит Смолян предлага и онлайн банкиране, което дава възможност на клиентите да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Банката е наясно с важността на обществената отговорност и активно подкрепя различни общностни и социални инициативи.

Уникредит Смолян се стреми да бъде активен участник в развитието на общността и прилага различни програми за подкрепа на образованието, културата и околната среда. Банката е особено горда с участието си в различни благотворителни кампании и инициативи, които помагат на тези, които се нуждаят от помощ.

Съвременна, иновативна и ангажирана с общността, Уникредит Смолян продължава да се развива и да предоставя финансови решения, които отговарят на нуждите на всеки клиент. Банката има за цел да бъде надежден партньор и консултант за своите клиенти, като осигурява качествено обслужване и индивидуален подход към техните финансови цели. Уникредит Смолян продължава да инвестира в развитието на своите услуги и да насърчава икономическия растеж и благоденствието в региона.

Услугите и продуктите на Уникредит Смолян: Финансови решения за всеки клиент

Уникредит Смолян предлага широка гама от финансови услуги и продукти на своите клиенти, които са прилагаеми както за физически лица, така и за бизнес клиенти. Банката осигурява финансови решения и инструменти, които отговарят на разнообразните нужди и цели на своите клиенти.

Една от основните услуги, предлагани от Уникредит Смолян, са различни видове кредити.

Банката предоставя ипотечни кредити, потребителски кредити, кредитни карти и бизнес кредити. Тези кредитни продукти са обогатени с гъвкави условия, а клиентите имат възможност да избират от различни опции за обезпечение и срокове на погасяване. Освен това, Уникредит Смолян предлага и кредити за финансиране на жилище и консолидация на дългове.

В допълнение към кредитите, Уникредит Смолян предоставя и депозити, които са идеални за клиентите, които желаят да спестят и да увеличат своите средства.

Банката предлага различни видове депозити с различни лихвени проценти и срокове. Клиентите могат да избират между срочни депозити, спестовни сметки и валутни депозити, в зависимост от своите индивидуални нужди и предпочитания.

Освен това, Уникредит Смолян предлага различни видове карти, които улесняват плащанията и се наслаждават на различни привилегии. Банката предлага дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти, които са прилагаеми както за плащания в магазини, така и за онлайн покупки.

Клиентите имат възможност да избират от различни видове карти с различни лимити и функционалности, в зависимост от своите нужди и предпочитания.

Уникредит Смолян се гордее с индивидуалния подход към своите клиенти и стремежа си да им предостави оптимални финансови решения. Банката има за цел да се развива и иновира, за да отговори на променящите се нужди на своите клиенти и да им осигури най-доброто обслужване възможно. С уникалната си комбинация от услуги и продукти, Уникредит Смолян е в състояние да предложи финансови решения, които са подходящи за всеки клиент.

Уникредит Смолян и обществената отговорност: Подкрепа на общността и социални инициативи

Уникредит Смолян е банка, която придава голямо значение на обществената отговорност. Банката активно подкрепя общността и се ангажира с различни социални инициативи.

Уникредит Смолян има специални програми и проекти, които се фокусират върху подкрепата на образователната среда.

Банката осигурява финансова помощ и подкрепа за различни образователни институции, училища и университети. Тя насърчава образователните инициативи и помага за създаването на по-добри условия за обучение и развитие на младите хора. Уникредит Смолян предоставя стипендии и грантове на студенти с отлични постижения, както и финансира различни образователни проекти и инициативи.

Освен това, Уникредит Смолян е активен участник в различни благотворителни кампании и инициативи.

Банката подкрепя организации и проекти, които се занимават със социална работа, помагат на хора в нужда и насърчават инклузията. Уникредит Смолян също така подкрепя инициативите за опазване на околната среда и устойчивото развитие, като предоставя финансови ресурси и ресурси за доброволци.

Банката също така активно се ангажира със своите служители и общността на работното място. Уникредит Смолян се стреми да осигури сигурни и здрави условия на работа, като се фокусира върху равни възможности и разнообразие.

Банката спомага за развитието на своите служители чрез обучение и професионално развитие, като им предоставя възможности за кариерно развитие и напредък.

Уникредит Смолян е горд, че може да бъде част от подкрепата на общественото благо и активно участие в развитието на общността. Банката се стреми да въздейства положително върху своите клиенти, служители и общността, като поствява обществената отговорност в основата на своето бизнес представяне. Уникредит Смолян продължава да активно подкрепя общността и да развива социални инициативи, които имат положителен принос за обществото.

         
Оценка: 4.8 / 5 (587 oценка)

Home » Уникредит смолян