Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит Стара Загора

Историята на Уникредит Стара Загора: От основаването до днес

Уникредит Стара Загора е една от водещите банки в България и е част от глобалната банкова група Уникредит. Банката е основана преди много години и през годините си е създала здрава и надеждна репутация.

Създадена през 1997 година, Уникредит Стара Загора бързо се утвърждава на банковия пазар в региона. Стартира с ограничен брой служители и ограничен набор от услуги, но се разраства бързо и успешно. Оттогава насам, банката постоянно разширява своите услуги и продукти, за да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти.

Уникредит Стара Загора се отличава с високата си професионалност и експертиза във финансовия сектор.

Банката предлага широка гама от банкови услуги, включително различни видове кредити, депозити, инвестиционни продукти и много други. Тя се стреми да предостави на своите клиенти най-добрите финансови решения, които отговарят на техните индивидуални нужди и цели.

През годините Уникредит Стара Загора успява да се утвърди като водеща банка в региона, предлагайки на своите клиенти иновативни и надеждни финансови решения. Банката се гордее със своите постижения и продължава да се развива, за да бъде в крак с времето и да предоставя най-доброто на своите клиенти.

В заключение, банката в Стара Загора разполага с богата история и силно присъствие на българския банков пазар. Тя продължава да се развива и да предлага висококачествени услуги и продукти на своите клиенти, като същевременно се стреми да бъде социално отговорна и да допринася за обществото.

Услугите и продуктите на Уникредит Стара Загора: Какво предлага банката на своите клиенти

Уникредит Стара Загора предлага на своите клиенти широка гама от услуги и продукти, които отговарят на различните финансови нужди и цели. Банката се стреми да предостави на своите клиенти най-доброто в областта на банковите услуги, като постоянно развива и актуализира своите продукти и услуги.

Една от основните услуги, които Уникредит Стара Загора предлага на своите клиенти, е кредитирането. Банката предлага различни видове кредити – от потребителски кредити и ипотечни кредити до бизнес кредити и кредитни линии за фирми. Клиентите могат да избират от различни условия и срокове на погасяване, съобразени с техните нужди и възможности.

Освен кредитирането, Уникредит Стара Загора предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни видове депозити с различни лихвени проценти и срокове на плащане.

Банката гарантира сигурността на депозитите и предоставя възможност за високи доходи.

Освен това, Уникредит Банка Стара Загора предлага и инвестиционни продукти. Клиентите могат да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации, инвестиционни фондове и други. Банката предоставя професионални консултации и помощ при избора на най-подходящите инвестиции за клиентите.

Освен това, банката в Стара Загора предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите финанси по удобен и сигурен начин. Чрез онлайн банкирането клиентите могат да проверяват баланса си, да извършват преводи, да плащат сметки и много други.

В заключение, банката предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите и изискванията на своите клиенти. Банката се стреми да бъде иновативна и да предоставя най-доброто на своите клиенти, като постоянно развива и актуализира своите услуги и продукти.

Участията и приносът на Уникредит Стара Загора за обществото: Социална отговорност и инвестиции

Уникредит Стара Загора е активен участник в обществото и има значителен принос за обществото чрез своите социални отговорности и инвестиции. Банката осъществява различни инициативи, които се фокусират върху подпомагането на обществените нужди и подкрепата на различни обществени инициативи.

Една от основните области, в които Уникредит Стара Загора се ангажира, е образованието. Банката активно подкрепя образователни проекти и инициативи, които се фокусират върху подобряването на качеството на образованието и подготовката на младите хора за бъдещи професионални предизвикателства. Това включва предоставяне на стипендии, финансиране на образователни програми и сътрудничество с учебни заведения.

Освен образованието, Уникредит Банка Стара Загора се ангажира и в областта на здравеопазването.

Банката подкрепя различни здравни инициативи и проекти, които имат за цел подобряването на здравето и благополучието на общността. Това може да включва финансиране на медицинска техника, подкрепа на здравни учреждения и участие в здравни кампании.

Освен социалната отговорност, Уникредит Банка Стара Загора също така извършва инвестиции в различни сектори на икономиката. Банката предоставя финансиране на предприятия и стартиращи бизнеси, които създават работни места и допринасят за развитието на икономиката в региона. Това помага за стимулирането на икономическия растеж и подкрепата на предприемачеството в Стара Загора.

В заключение, Уникредит Банка Стара Загора е активен участник в обществото и има значителен принос чрез своите социални отговорности и инвестиции. Банката подкрепя образованието, здравеопазването и икономическото развитие в региона, като се стреми да бъде активен партньор на обществото и да допринесе за неговото благоденствие.

         
Оценка: 4.7 / 5 (394 oценка)

Home » Уникредит Стара Загора