Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит царево

Историята на Уникредит Царево: От основаването до днес

Уникредит Царево е една от водещите банки в България, с дългогодишен опит и присъствие на местния пазар. Основана през 2000 година, банката се е утвърдила като надежден и иновативен финансов партньор за своите клиенти.

От самото си начало, Уникредит Царево се стреми да предлага широк спектър от банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите и изискванията на своите клиенти. Банката има богат опит във всички сфери на банковото дело и е активна както във финансирането на малки и средни предприятия, така и в обслужването на големите корпорации.

През годините, Уникредит Царево е успяла да развие силна репутация, която се основава на нейната надеждност, прозрачност и високи стандарти на обслужване.

Банката винаги се е стремила да бъде лидер във внедряването на нови технологии и иновации във финансовия сектор, като така се грижи за улесняване на банковите услуги за своите клиенти.

През годините, Уникредит Царево е активно подкрепяла икономическото развитие на региона, в който действа, чрез предоставяне на заеми и финансови инструменти за инфраструктурни и енергийни проекти. Банката е също така ангажирана с устойчивото развитие и екологичната отговорност, като насърчава реализацията на еко-проекти и насърчава клиентите си да инвестират в зелени идеи.

С непрекъснатото си стремление към иновации и качество на обслужване, Уникредит Царево продължава да се утвърждава като водеща банка в България и предоставя на клиентите си най-добрите банкови услуги и продукти, които отговарят на техните нужди и очаквания. Чрез своя ангажимент към обществото и околната среда, банката също така играе активна роля в устойчивото развитие на България и защитата на природните ресурси. Уникредит Царево е и ще продължи да бъде надежден партньор за своите клиенти и лидер във финансовия сектор.

Услугите и продуктите на Уникредит Царево: Какво предлага банката на своите клиенти

Уникредит Царево предлага разнообразие от банкови услуги и продукти, които са насочени към задоволяване на нуждите на своите клиенти. Банката има различни видове сметки, включително текущи, спестовни и инвестиционни сметки, които позволяват на клиентите да управляват и развиват своите финансови средства.

Освен това, Уникредит Царево предлага и различни видове кредити, включително потребителски кредити, ипотечни кредити и бизнес кредити. Тези кредити се предоставят с изгодни условия и гъвкави срокове за погасяване, с цел да отговорят на нуждите на различните групи клиенти.

Банката също така предлага услуги за плащания и преводи, които позволяват на клиентите да използват банковите услуги на Уникредит Царево за лесно и бързо изпращане на пари както в България, така и в чужбина. Клиентите могат да използват различни канали за плащане, включително интернет банкиране, мобилно банкиране и банкомати.

Освен това, Уникредит Царево предоставя решения за управление на ликвидността и инвестиционни услуги, които позволяват на клиентите да управляват своите финансови активи и да инвестират в различни финансови инструменти и пазари.

Банката предлага и различни видове застраховки, включително автомобилни застраховки, имуществени застраховки и застраховки на живот.

Уникредит Царево се стреми да бъде винаги на разположение на своите клиенти и предлага различни канали за комуникация, включително физически офиси, онлайн чат и телефонен център. Банката също така има мобилно приложение, което позволява на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

С обширния си портфейл от банкови услуги и продукти, Уникредит Царево се стреми да отговори на нуждите на различните групи клиенти и да бъде тяхният предпочитан финансов партньор в България. Банката непрекъснато работи върху развитието на нови продукти и услуги, за да се адаптира към променящите се нужди и изисквания на клиентите си. Уникредит Царево е ангажирана да предоставя на своите клиенти най-доброто в банковия сектор и да ги подкрепя в постигането на техните финансови цели.

Уникредит Царево и обществената отговорност: Ангажиментът на банката към общността и околната среда

Уникредит Царево е известна със своя ангажимент към обществената отговорност и екологичната устойчивост. Банката осъществява редица инициативи, които имат за цел да подкрепят общността и да опазват околната среда.

Една от основните области на ангажимента на Уникредит Царево е подкрепата на образованието и развитието на младите хора.

Банката предоставя стипендии и финансова подкрепа за студенти от университетите в Царево и организира различни образователни програми и събития за младежите. Това помага на младите хора да развият своите умения и потенциал и да се подготвят за успешна професионална кариера.

Освен това, Уникредит Царево подкрепя различни благотворителни и социални проекти в общността. Банката финансира и съдейства в изграждането на социални инфраструктури като детски градини, училища и спортни обекти.

Това има положителен принос за подобряването на качеството на живот на местното население.

Околната среда също е важен приоритет за Уникредит Царево. Банката активно подкрепя проекти, свързани с опазването на природата и енергийната ефективност.

Тя инвестира във възобновяеми енергийни източници и насърчава клиентите си да преминат към по-екологосъобразни практики и решения. Уникредит Царево също така осигурява финансиране за проекти, свързани с опазването на биоразнообразието и възстановяването на екосистемите.

В заключение, Уникредит Царево е гордо да бъде активен участник в развитието на общността и опазването на околната среда. Банката продължава да предоставя финансова подкрепа и да развива различни инициативи, които имат положителен принос за обществото и природата. Уникредит Царево се стреми да бъде водещ пример за корпоративна отговорност и устойчивост в банковия сектор.

         
Оценка: 4.8 / 5 (197 oценка)

Home » Уникредит царево