Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит

Уникредит – история и развитие на банката

Уникредит е една от най-големите банки в Европа, която е основана през 1991 година в Италия. От тогава насам, банката се развива и разширява своята дейност в различни страни по света. Днес Уникредит е налична в повече от 14 страни, като предлага широк спектър от банкови услуги и продукти на своите клиенти.

Институцията е известна с иновативността си и постоянното си стремеж към развитие. Банката е първата в света, която е въвела мобилно приложение за банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и на всяко място.

Освен това, първата банка в Европа, която е въвела система за онлайн банкиране, която позволява на клиентите да извършват банкови операции от вкъщи или от офиса си.

Известна е една от най-големите банки в България, която се отличава не само с качествените си банкови услуги, но и със своята корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Банката инвестира в различни проекти, които имат за цел да подобрят живота на хората и да защитят околната среда. Например, една банка е инвестирала в проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, като така е допринесла за намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

В заключение, една от водещите банки в света предлага широк спектър от банкови услуги и продукти на своите клиенти. Банката е известна със своята иновативност и постоянното си стремеж към развитие, както и със своята корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие.

Уникредит – продукти и услуги за клиентите

Уникредит предлага широк спектър от банкови продукти и услуги на своите клиенти. Банката има различни видове сметки, като лични, бизнес и инвестиционни сметки, които са на разположение на клиентите. Освен това, Уникредит предлага и кредитни карти, кредити за жилищно строителство и ремонт, кредити за автомобили и други кредитни продукти.

За да улесни своите клиенти, банката предлага онлайн банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции от вкъщи или от офиса си. Онлайн банкирането включва възможности като преводи, плащания на сметки, проверка на баланс и други.

Банката предлага и различни видове застраховки, като застраховки на имущество, застраховки на автомобили и застраховки на живота.

Тези застраховки са на разположение на клиентите на банката и им помагат да се чувстват по-сигурни и защитени.

Освен това, банката предлага и различни инвестиционни продукти, като акции, облигации и фондове. Тези продукти са на разположение на клиентите, които желаят да инвестират своите пари и да постигнат по-високи доходи.

Банката има и специални продукти за малки и средни предприятия, като кредити за развитие на бизнеса, лизингови продукти и други. Тези продукти помагат на малките и средните предприятия да се развиват и да постигнат по-голям успех.

В заключение, тази банка предлага разнообразни банкови продукти и услуги на своите клиенти. Банката има различни видове сметки, кредитни продукти, застраховки, инвестиционни продукти и специални продукти за малки и средни предприятия. Интернет банкирането и новаторските продукти на тази банка правят я една от най-предпочитаните от клиентите.

Уникредит – корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие

Уникредит е банка, която се отличава със своята корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Банката инвестира в различни проекти, които имат за цел да подобрят живота на хората и да защитят околната среда. Тези проекти включват инвестиции във възобновяеми източници на енергия, проекти за опазване на околната среда и проекти за подпомагане на обществените нужди.

Една от инициативите на Уникредит е програмата „Зелена Италия“, която има за цел да насърчи устойчивото развитие на италианските градове и села. Програмата включва инвестиции във възобновяеми източници на енергия, опазване на околната среда и подпомагане на местните общности.

Освен това, тази банка е активен участник в различни социални проекти, като например подпомагане на образованието и културата.

Банката инвестира в образователни програми и проекти, които имат за цел да подобрят образованието и да подпомогнат младите хора да постигнат по-добър успех в живота си.

Освен това, тази банка е ангажирана с опазването на околната среда и намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Банката инвестира в проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, като така допринася за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и за опазване на околната среда.

В заключение, тази банка се отличава със своята корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Банката инвестира в различни проекти, които имат за цел да подобрят живота на хората и да защитят околната среда. Освен това, банката е активен участник в различни социални проекти и е ангажирана с опазването на околната среда и намаляването на емисиите на въглероден диоксид.

         
Оценка: 4.6 / 5 (443 oценка)

Home » Уникредит