Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Условия за безлихвен кредит

Условия за безлихвен кредит

Условия за безлихвен кредит – същност на безлихвения кредит

Когато става въпрос за условия за безлихвен кредит, на които потребителят трябва да отговори, е необходимо първо да изясним същността на безлихвения кредит. Това е кредит, при който върху предоставената на клиента сума не се начисляват никакви лихви. Или казано с други думи, клиентът има задължението впоследствие да изплати само и единствено сумата, която е взел. Това е от голяма полза за него, тъй като се намалява значително натискът върху личните му финанси в рамките на определения период за погасяване.

Все повече фирми за бързи кредити през последните години започват да предлагат услугата за предоставяне на безлихвен кредит на своите нови клиенти. Освен всичко друго, това е един метод за привличане на по-голям брой потребители и разширяване на пазара на кредитната сфера. Колкото до самите потребители, ако те за първи път ползват услугите на тази сфера, е напълно естествено да бъдат неуверени и дори леко притеснени. Предоставяните изгодни условия за безлихвен кредит обаче им помагат да са по-спокойни и успешно да се справят с погасяването на взетия кредит.

Условия за безлихвен кредит – какви са те?

Най-важното сред наличните условия за безлихвен кредит, на което обикновено трябва да отговори даден потребител, е да бъде нов клиент на съответната фирма за бързи кредити. Както вече отбелязахме, много фирми в кредитната сфера предлагат безлихвения кредит като бонус за новите си клиенти, които все още са неопитни по отношение използването на такъв тип услуги. Ако последното важи и за вас, можете спокойно да кандидатствате и в случай, че няма нещо нередно във връзка с личните ви финанси, вероятно ще бъдете одобрени бързо.

След като сте отговорили на съответните условия за безлихвен кредит, този кредит ви е бил отпуснат и впоследствие сте го погасили успешно, вече можете да бъдете по-уверени в собствените си финансови възможности и способност за спазване на дисциплина и отговорност. Освен това със сигурност ще имате по-голямо доверие на избраната фирма за бързи кредити (ако тя е била достатъчно коректна спрямо вас, разбира се). Клиентите, които са удовлетворени от обслужването на дадена фирма за бързи кредити, обикновено продължават да търсят сътрудничество с нея и в бъдеще.

Условия за безлихвен кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви условия за безлихвен кредит, които са максимално изгодни за вас като клиенти. Главните сред въпросните условия за безлихвен кредит са това да е първият кредит, който вземате от нас, както и да не са налице някакви сериозни нередности по отношение на личните ви финанси. Кандидатстването става само с подаване на стандартен онлайн формуляр, в който се вписват основно данни от личната карта – имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и т. н. Ако всичко е наред с кандидатурата ви, одобрение ще получите в рамките на минути, а парите може да бъдат преведени по сметката ви още на същия ден.

Първият безлихвен кредит, който имате възможност да вземете от нас, може да е на стойност от 50 до 1000 лева. Срокът за погасяване на въпросния кредит пък ще бъде в диапазона между 5 и 30 дни. Последното означава, че не само ще ви се налага да връщате единствено сумата, която сте взели, но и бихте могли да получите 30-дневен гратисен период за целта.

         
Оценка: 4.9 / 5 (546 oценка)

Home » Условия за безлихвен кредит