Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:34


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Централна кооперативна банка стара загора

Историја на Централна кооперативна банка Стара загора

Централната кооперативна банка Стара загора е една от най-големите банки в България, която предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Историята на банката започва през 1991 година, когато тя е основана като Кооперативна каса. След това, през 1996 година, тя се преобразува в Централна кооперативна банка Стара загора.

От самото начало на своето съществуване, Централната кооперативна банка Стара загора е насочена към подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в региона. Това е било постигнато чрез предоставяне на кредити, както и чрез финансово консултиране и подкрепа за бизнеса.

В последните години, Централната кооперативна банка Стара загора е успяла да се утвърди като една от водещите банки в България.

Тя предлага широк спектър от финансови услуги, включително депозити, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други. Банката има мрежа от над 100 отделения в цялата страна, което я прави достъпна за всички свои клиенти.

Централната кооперативна банка Стара загора е известна със своята ангажираност към обществото и околната среда. Тя подкрепя множество социални и културни инициативи, както и проекти за опазване на околната среда. Банката е активен участник в местните общности, като подпомага множество инициативи за развитие на региона.

В заключение, Централната кооперативна банка Стара загора е една от най-успешните банки в България, която предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Тя е насочена към подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в региона и е активен участник в местните общности.

Услуги на Централна кооперативна банка Стара загора

Централната кооперативна банка Стара загора предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Тези услуги включват депозити, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други. Банката се стреми да предоставя на своите клиенти най-добрите услуги, които отговарят на техните нужди и изисквания.

Една от услугите, която Централната кооперативна банка Стара загора предлага, е онлайн банкиране.

Това е удобен начин за клиентите да управляват своите финанси, без да трябва да посещават банката лично. Чрез онлайн банкирането, клиентите могат да проверят баланса на своите сметки, да превеждат пари, да плащат сметки и да извършват други финансови операции.

Централната кооперативна банка Стара загора предлага и кредитни карти на своите клиенти. Тези карти предоставят удобство и гъвкавост при плащанията, както и множество други предимства.

Клиентите могат да изберат кредитна карта, която отговаря на техните нужди и предпочитания.

Банката предлага и инвестиционни продукти, които могат да помогнат на клиентите да постигнат финансова стабилност и да увеличат своите средства. Тези продукти включват акции, облигации, фондове и други.

Централната кооперативна банка Стара загора също така предлага и финансово консултиране на своите клиенти. Това е важна услуга, която може да помогне на клиентите да вземат правилни решения относно своите финанси.

Банката има опитни финансови консултанти, които могат да помогнат на клиентите да изберат най-добрите инвестиционни продукти и да постигнат своите финансови цели.

В заключение, Централната кооперативна банка Стара загора предлага широк спектър от финансови услуги на своите клиенти. Тези услуги включват депозити, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други. Банката се стреми да предоставя на своите клиенти най-добрите услуги, които отговарят на техните нужди и изисквания.

Финансиски резултати на Централна кооперативна банка Стара загора

Финансовите резултати на Централната кооперативна банка Стара загора са впечатляващи. Банката е една от най-успешните в България и има стабилна финансова позиция. Това е постигнато чрез предоставяне на качествени финансови услуги на своите клиенти и управление на риска.

През последните години, Централната кооперативна банка Стара загора е постигнала значителен ръст в активите си.

Те в момента надхвърлят 5 милиарда лева. Банката има и стабилни приходи, които са нараснали през последните години.

Централната кооперативна банка Стара загора има и добри резултати в областта на кредитирането. Банката предоставя кредити на малки и средни предприятия, както и на физически лица.

Това е важна услуга, която помага на клиентите да постигнат своите финансови цели.

Банката има и добри резултати в областта на депозитите. Те са нараснали през последните години и в момента надхвърлят 4 милиарда лева. Това е доказателство за доверието, което клиентите имат към Централната кооперативна банка Стара загора.

Централната кооперативна банка Стара загора е известна също така със своята ангажираност към обществото и околната среда.

Тя подпомага множество социални и културни инициативи, както и проекти за опазване на околната среда. Банката е активен участник в местните общности, като подпомага множество инициативи за развитие на региона.

В заключение, Централната кооперативна банка Стара загора има впечатляващи финансови резултати. Банката е една от най-успешните в България и има стабилна финансова позиция. Това е постигнато чрез предоставяне на качествени финансови услуги на своите клиенти и управление на риска.

         
Оценка: 4.6 / 5 (371 oценка)

Home » Централна кооперативна банка стара загора