Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:54


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Централна кооперативна банка стара загора

История и развитие на Централна кооперативна банка Стара Загора

Централна кооперативна банка Стара Загора е финансова институция, която има дълга и богата история в региона. Банката е основана преди повече от 100 години и през годините е преживяла различни промени и развитие. Днес тя е една от най-големите и влиятелни банки в Стара Загора и е известна със своите иновативни продукти и услуги.

Централна кооперативна банка Стара Загора е създадена през 1919 година като „Общинска земеделска банка“. През годините банката е преминала през различни преименувания и преструктуриране, което е било част от общата промяна на финансовата система в България. През 2000 година банката преминава в собственост на Централна кооперативна банка АД, която е една от най-големите банки в страната.

За годините на своето съществуване Централна кооперативна банка Стара Загора се развива и разширява своите услуги.

Тя предлага различни видове банкови продукти, включително депозити, кредити, плащания и инвестиционни услуги. Банката се отличава със своето високо качество на обслужване и стремеж към иновации.

Централна кооперативна банка Стара Загора е активен участник в икономическото развитие на региона. Банката подкрепя малки и средни предприятия, като предоставя финансиране и консултации за техния растеж и развитие. Тя играе важна роля във финансирането на инфраструктурни проекти, които подобряват жизненото ниво и икономическата активност в региона.

В заключение, Централна кооперативна банка Стара Загора е един от водещите банки в региона, която има дълга история и значима роля в икономическото развитие на Стара Загора. Банката предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите и спомагат за растежа на бизнеса и инфраструктурата в региона.

Продукти и услуги, предлагани от Централна кооперативна банка Стара Загора

Централна кооперативна банка Стара Загора предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите и им помагат да управляват финансите си по-ефективно. Банката е известна със своите иновативни и гъвкави решения, които отговарят на съвременните нужди на бизнеса и населението в региона.

Една от основните услуги, предлагани от Централна кооперативна банка Стара Загора, е откриването и оперирането на различни видове банкови сметки. Клиентите могат да избират между различни видове сметки, като текущи сметки, сметки за спестявания и депозитни сметки. Банката предлага конкурентни лихви и условия за всички свои сметки, като се стреми да удовлетвори нуждите и целите на своите клиенти.

Освен банковите сметки, Централна кооперативна банка Стара Загора предлага и различни видове кредити. Клиентите могат да кандидатстват за различни видове кредити, включително ипотечни, автокредити, потребителски кредити и кредитни карти.

Банката предоставя гъвкави кредитни условия, конкурентни лихви и индивидуален подход към всеки клиент.

Освен традиционните банкови продукти, Централна кооперативна банка Стара Загора предлага и различни видове допълнителни услуги. Това включва електронни банкинг услуги, мобилни приложения, плащания по карти и преводи, както и инвестиционни и застрахователни продукти. Банката се стреми да бъде в крак с времето и да предлага модерни и удобни решения, които да улеснят живота на клиентите.

В заключение, Централна кооперативна банка Стара Загора предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката се отличава с иновативни решения и гъвкави условия, които са в съответствие със съвременните изисквания на клиентите в региона. Клиентите могат да се възползват от различни видове банкови сметки, кредити, както и от други допълнителни услуги, които им помагат да управляват финансите си по-ефективно и удобно.

Ролята на Централна кооперативна банка Стара Загора в икономическото развитие на региона

Централна кооперативна банка Стара Загора играе важна роля в икономическото развитие на региона. Банката подкрепя предприятията и индивидуалните клиенти, като предоставя финансови услуги и подпомага растежа и развитието на икономиката.

Една от основните роли на Централна кооперативна банка Стара Загора в икономическото развитие на региона е подпомагането на малките и средните предприятия.

Банката предоставя финансиране, консултации и подкрепа за техния растеж и развитие. Това помага на предприятията да преодолеят финансовите предизвикателства и да разширят своята дейност. Така Централна кооперативна банка Стара Загора допринася за създаването на нови работни места и увеличаването на икономическата активност в региона.

Банката също така играе важна роля във финансирането на инфраструктурни проекти.

Тя подпомага развитието на региона, като предоставя финансиране за строителство на пътища, мостове, сгради и други инфраструктурни обекти. Това помага за подобряване на жизненото ниво на жителите на Стара Загора и създаването на по-добри условия за бизнеса.

Освен финансовата подкрепа, Централна кооперативна банка Стара Загора активно участва в различни обществени и социални инициативи.

Банката подкрепя културни събития, образователни програми и благотворителни каузи в региона. Това допринася за развитието на общността и подобряването на живота на хората.

В заключение, Централна кооперативна банка Стара Загора играе важна роля в икономическото развитие на региона. Банката подпомага малките и средните предприятия, финансира инфраструктурни проекти и активно участва в обществени и социални инициативи. Така Централна кооперативна банка Стара Загора допринася за постигането на устойчиво и равномерно икономическо развитие в региона.

         
Оценка: 4.6 / 5 (371 oценка)

Home » Централна кооперативна банка стара загора