Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 22.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Easy credit проверка на кредит

Easy credit проверка на кредит

Easy Credit проверка на кредит – същност на услугата

Easy Credit е сред най-утвърдените и добре познати компании за бързи кредити на българския пазар. Тя се стреми да удовлетвори нуждите и изискванията на съвременните потребители, желаещи да получат необходимата им финансова подкрепа максимално бързо, лесно и удобно. За заем от Easy Credit можете да кандидатствате само срещу лична карта, без да ви се налага да си изкарвате купища документи или пък да чакате седмици наред за отговор от кредитора.

Какво обаче представлява услугата Easy Credit проверка на кредит? Това е услуга, която ви позволява по всяко време да проверявате статуса на своя кредит и основните показатели по него – налично задължение, остатъчен период, регистрирано просрочване на вноска и т. н. Въпросните показатели могат да се следят в собствен профил на клиента в системата на Easy Credit. Профил, в който се влиза чрез попълване на потребителско име и парола. Използването на услугата Easy Credit проверка на кредит ще ви даде възможност да следите по-добре задълженията си и да си гарантирате повече сигурност във финансов аспект.

Easy Credit проверка на кредит – ползи

Услугата Easy Credit проверка на кредит е отговор на нуждите на съвременните потребители от постоянна информираност относно своите заеми и задължения. Информираност, която може да помогне за предпазването от грешки във финансов аспект и за намаляването на процента на лошите кредити. Именно това трябва да е резултатът от навлизането на модерните технологии и от дигитализацията на услугите в кредитната сфера. Потребителят да разполага с механизми, които ще му помогнат да бъде по-прецизен в погасяването на своите задължения, както и да защити личната си финансова сигурност.

Кои могат да бъдат конкретните ползи за вас като потребители от употребата на услугата Easy Credit проверка на кредит? Бързо и лесно следене на сроковете за отделните вноски по кредита и недопускане на закъснения или просрочване на въпросните вноски. По-прецизно следене на цялостния процес по погасяване на кредита и съставане на адекватен план за разпределяне на наличните финансови средства. Тези и още много преимущества ще получите, ако заложите на услугата за проверка на кредит.

Easy Credit проверка на кредит – съвети и полезна информация

Съветът, който бихме дали на потребителите, взели заем от Easy Credit, е наистина да се възползват от преимуществата на услугата Easy Credit проверка на кредит. Както вече отбелязахме, тази услуга ще ви предостави възможност доста по-точно и прецизно да следите процеса по погасяване на вашия кредит и да не допускате сериозни грешки във финансов аспект. Не забравяйте, че некоректното и ненавременно погасяване на даден кредит носи редица рискове за потребителя – от проблеми със съответните кредитори до понижаване на личния кредитен рейтинг.

Освен употреба на услугата Easy Credit проверка на кредит, ви препоръчваме също така да бъдете достатъчно дисциплинирани и отговорни в рамките на периода, определен за връщане на взетия кредит. Или казано с други думи, да съобразявате всички свои разходи с вноските по кредита и с крайните срокове за погасяването им. Не правете никакви покупки или разходи, които биха могли да доведат до проблеми за вас във финансов аспект и до невъзможност за коректно издължаване към кредиторите.

         
Оценка: 4.7 / 5 (291 oценка)

Home » Easy credit проверка на кредит