Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:32


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка варна

История на Банка Варна

История на Банка Варна

Банка Варна е една от най-старите банки в България, която е основана през 1991 година. Тя е регистрирана като акционерно дружество и е част от групата на Банка ДСК. Банката е създадена с цел да предоставя банкови услуги на физически и юридически лица в региона на Варна и Североизточна България.

През годините Банка Варна се развива и разширява своите услуги, като става една от водещите банки в региона.

Тя предлага широк спектър от банкови услуги, включително депозитни сметки, кредити, кредитни карти, онлайн банкиране и други.

Банката има богата история, която е свързана с развитието на Варна и региона. Тя е играла важна роля в икономическото развитие на града и е била активен участник в различни инициативи за подпомагане на обществените нужди.

Банка Варна е известна със своята корпоративна отговорност и ангажимент към обществото. Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, като се стреми да допринесе за подобряването на живота на хората в региона.

С годините Банка Варна продължава да се развива и да предлага нови и иновативни услуги, като се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти. Тя е една от водещите банки в България и продължава да бъде важен играч в икономическото развитие на региона.

Услуги на Банка Варна

Услуги на Банка Варна

Банка Варна предлага широк спектър от банкови услуги, които отговарят на нуждите на физически и юридически лица. Тя предлага различни видове депозитни сметки, кредити, кредитни карти, онлайн банкиране и други услуги.

Една от най-популярните услуги на Банка Варна е депозитната сметка.

Тя предлага различни видове депозити, като депозити с фиксиран лихвен процент, депозити с възможност за добавяне на средства и други. Тези депозити предоставят високи лихвени проценти и са подходящи за хора, които искат да спестят пари за бъдещето си.

Банка Варна предлага и различни видове кредити, като лични кредити, ипотечни кредити, автокредити и други. Тези кредити са подходящи за хора, които имат нужда от финансова помощ за покупка на имот, автомобил или други нужди.

Кредитните карти на Банка Варна са също много популярни.

Те предоставят възможност за плащане на различни разходи, като пътувания, покупки и други. Кредитните карти на Банка Варна са сигурни и удобни за използване.

Онлайн банкирането е също една от услугите, които предлага Банка Варна.

То предоставя възможност за управление на сметките от всяко място и по всяко време. Онлайн банкирането на Банка Варна е сигурно и удобно за използване.

Банка Варна предлага и други услуги, като международни плащания, валутни операции и други. Тези услуги са подходящи за хора, които имат нужда от бързо и сигурно превеждане на пари в чужбина.

Всички услуги на Банка Варна са съобразени с най-високите стандарти за качество и сигурност. Тя се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти и да им предостави най-добрите услуги в банковия сектор.

Корпоративна отговорност на Банка Варна

Корпоративна отговорност на Банка Варна

Банка Варна е ангажирана с корпоративната си отговорност и стремежа си да допринесе за подобряването на живота на хората в региона. Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, като се стреми да бъде активен участник в обществения живот.

Банката е ангажирана с различни социални инициативи, като подпомагане на хора в нужда, подкрепа на образованието и културата. Тя е активен участник в различни благотворителни кампании и инициативи, като се стреми да помогне на хората в региона.

Банка Варна подкрепя и спортните инициативи в региона. Тя е спонсор на различни спортни събития и клубове, като се стреми да подкрепи младите таланти и да насърчи здравословния начин на живот.

Банката е ангажирана и с опазването на околната среда.

Тя използва екологично чисти технологии и процеси, като се стреми да намали въглеродните емисии и да опази природата.

Банка Варна е ангажирана и с развитието на бизнеса в региона. Тя подкрепя малките и средните предприятия, като предоставя финансова помощ и консултации за развитието на бизнеса.

Банката е ангажирана също и с етичните стандарти в банковия сектор. Тя се стреми да предоставя услуги на своите клиенти по етичен и отговорен начин, като зачита техните права и интереси.

Банка Варна е един от водещите играчи в банковия сектор в България и продължава да бъде активен участник в обществения живот. Тя е ангажирана с корпоративната си отговорност и се стреми да допринесе за подобряването на живота на хората в региона.

         
Оценка: 4.5 / 5 (156 oценка)

Home » Банка варна