Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка варна

Историята на Банка Варна: От основаването до днес

Банка Варна е една от най-старите и прочути банки в България, създадена през далечната 1878 година. Тя е една от първите банки, които се създават в страната след Освобождението от Османската империя.

От самото си начало, Банка Варна се утвърждава като водещ финансов институт в региона и предлага широк спектър от банкови услуги за своите клиенти.

През годините, Банка Варна е преживяла много промени и развитие. През 1992 година, тя става част от Българския държавен фонд за приватизация, който я приватизира и въвежда на свободния пазар. Това отваря нови възможности за разширяване на дейността и предлагане на нови услуги.

Днес, Банка Варна е солидна и надеждна финансова институция, която предлага разнообразни банкови продукти и услуги за своите клиенти.

Тя разполага с широка мрежа от отдели и банкомати, което прави достъпа до банковите услуги лесен и удобен за всички клиенти.

Банката предлага различни видове банкови продукти, като разплащателни и сметкови карти, депозитни сметки, потребителски и ипотечни кредити, както и услуги за електронно банкиране. Банка Варна се стреми да отговори на всички нужди и изисквания на своите клиенти, осигурявайки им бърз и качествен достъп до банковите услуги.

Една от основните ценности на Банка Варна е обществената отговорност.

Тя активно подкрепя различни социални и екологични инициативи в общността. Банката споделя своята отговорност към околната среда и се стреми да бъде активен участник в развитието на обществото.

Банка Варна има дълга и успешна история, като през годините се е превърнала в един от водещите банки в България. Със своите банкови продукти и услуги, Банка Варна предоставя надеждни и удобни решения за своите клиенти. Отговорността към обществото и околната среда е важна част от ценностите на банката, която активно подкрепя различни социални и екологични инициативи.

Услугите на Банка Варна: Банкови продукти и услуги за клиентите

Банка Варна предлага разнообразни банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на своите клиенти. От разплащателни и сметкови карти до депозитни сметки и кредити, банката има голямо разнообразие от продукти, които могат да отговорят на различни финансови цели и задачи.

Една от основните услуги, предлагани от Банка Варна, са разплащателните и сметковите карти. Те предоставят удобен начин за плащане и извършване на финансови операции, както в страната, така и в чужбина. Картите на Банка Варна са снабдени със съвременни технологии за сигурност и защита на данните на клиентите.

Друга важна услуга, предлагана от Банка Варна, са депозитните сметки. Те позволяват на клиентите да спестяват и увеличават своите финансови ресурси.

Банката предлага различни видове депозити, като срочни и спестовни сметки, с различни лихвени проценти и срокове на възстановяване на сумите.

Банка Варна също така предоставя и различни видове кредити. Това включва потребителски кредити, които могат да бъдат използвани за различни лични нужди и цели, както и ипотечни кредити, които помагат на клиентите да си осигурят жилище.

Освен традиционните банкови продукти, Банка Варна предлага и услуги за електронно банкиране. Това включва онлайн банкиране, мобилно банкиране и други иновативни решения, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и удобно.

Банка Варна се стреми да предоставя най-добрите банкови продукти и услуги за своите клиенти. Тя разполага с широка мрежа от отдели и банкомати, което прави достъпа до банковите услуги удобен и лесен. Клиентите могат да се възползват от разнообразието от банкови продукти, които отговарят на техните конкретни финансови нужди и цели.

Обществена отговорност на Банка Варна: Социални и екологични инициативи

Банка Варна проявява голяма обществена отговорност към общността и околната среда. Тя активно подкрепя различни социални и екологични инициативи, които имат положителен принос за обществото.

Една от социалните инициативи, които Банка Варна подкрепя, е подпомагането на образованието. Банката осъществява различни програми и проекти, насочени към подкрепа на образователни институции и студенти. Тя предоставя стипендии и грантове за талантливи млади хора, които им помагат в тяхното образователно развитие.

Освен образованието, Банка Варна също така подкрепя и различни културни и спортни инициативи. Тя се ангажира със спонсорство и партньорства с различни културни събития, фестивали и спортни мероприятия.

Това помага за насърчаването на културния и спортния живот в региона и създава възможности за хората да се насладят на различни културни и спортни преживявания.

Банка Варна също така има сериозен ангажимент към опазването на околната среда. Тя осъществява различни екологични инициативи, насочени към опазването на природата и намаляването на въглеродния отпечатък. Банката инвестира във възобновяеми източници на енергия, използва енергоспестяващи технологии и насърчава клиентите си да използват електронни услуги, които намаляват използването на хартия.

Банка Варна се гордее със своята обществена отговорност и активно участие в инициативи, които подобряват качеството на живот на хората и опазват околната среда. Тя демонстрира ангажимент към обществото и отговаря на социалните и екологични предизвикателства. Банката продължава да развива своите инициативи и да подпомага различни проекти, които имат положителен принос за обществото и околната среда.

         
Оценка: 4.9 / 5 (281 oценка)

Home » Банка варна