Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:09


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка обб пловдив

История на Банка ОББ Пловдив

История на Банка ОББ Пловдив

Банка ОББ Пловдив е една от най-големите банки в България, която е основана през 1994 година. Тя е част от Обединена българска банка (ОББ), която е създадена през 1992 година. Банката е регистрирана като акционерно дружество и е част от групата на Райфайзен Банк Интернешънъл.

Банката ОББ Пловдив е била създадена с цел да предоставя на клиентите си висококачествени банкови услуги и да им помага да постигнат финансова стабилност.

От самото начало на своето съществуване, банката е работила усилено, за да се утвърди като един от водещите банки в България.

През годините Банка ОББ Пловдив е успяла да се развие и да се превърне в една от най-успешните банки в страната. Тя предлага широк спектър от банкови услуги, включително депозитни сметки, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други.

Банката ОББ Пловдив е известна също така със своята ангажираност към обществото и околната среда. Тя редовно организира различни инициативи и кампании, които имат за цел да подпомогнат развитието на общността и да насърчат екологичната осведоменост.

В заключение, Банка ОББ Пловдив е една от най-успешните банки в България, която предлага на клиентите си висококачествени банкови услуги и е ангажирана към обществото и околната среда. Тя продължава да се развива и да се утвърждава като един от водещите играчи на банковия пазар в България.

Услуги на Банка ОББ Пловдив

Услуги на Банка ОББ Пловдив

Банка ОББ Пловдив предлага на своите клиенти широк спектър от банкови услуги, които са насочени към удовлетворяване на различни нужди и изисквания. Тези услуги включват депозитни сметки, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други.

Една от основните услуги, които предлага Банка ОББ Пловдив, са депозитните сметки. Те са на разположение на клиентите на банката и предлагат високи лихвени проценти, които могат да помогнат на клиентите да постигнат финансова стабилност.

Кредитите са друга важна услуга, която предлага Банка ОББ Пловдив.

Те са на разположение на клиентите на банката и могат да бъдат използвани за различни цели, като например за покупка на имоти, автомобили или други важни разходи.

Кредитните карти са също на разположение на клиентите на Банка ОББ Пловдив. Те предлагат удобство и гъвкавост при плащанията и могат да бъдат използвани в различни места по света.

Инвестиционните продукти са още една важна услуга, която предлага Банка ОББ Пловдив. Те предлагат на клиентите възможността да инвестират своите пари в различни финансови инструменти, като акции, облигации и други.

Банка ОББ Пловдив предлага и други услуги, като например онлайн банкиране, мобилно банкиране и други, които предоставят на клиентите удобство и гъвкавост при управлението на техните финанси.

В заключение, Банка ОББ Пловдив предлага на своите клиенти широк спектър от банкови услуги, които са насочени към удовлетворяване на различни нужди и изисквания. Тези услуги включват депозитни сметки, кредити, кредитни карти, инвестиционни продукти и други, които предоставят на клиентите удобство и гъвкавост при управлението на техните финанси.

Филиали на Банка ОББ Пловдив

Филиали на Банка ОББ Пловдив

Банка ОББ Пловдив разполага с мрежа от филиали, които са разпространени в цялата страна. Тези филиали предоставят на клиентите на банката удобство и гъвкавост при използването на банковите услуги.

Филиалите на Банка ОББ Пловдив са разположени в различни градове и населени места в България. Те предлагат на клиентите на банката възможността да получат консултации и помощ при използването на банковите услуги.

Всяка филиална мрежа на Банка ОББ Пловдив е оборудвана с модерни технологии и инфраструктура, които гарантират бързо и ефективно обслужване на клиентите.

Те могат да получат информация за различните банкови услуги, да открият депозитни сметки, да получат кредити и да използват други услуги на банката.

Филиалите на Банка ОББ Пловдив предлагат също така и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да използват банковите услуги от всяко място и по всяко време. Това е удобно и гъвкаво решение за клиентите на банката, които искат да управляват своите финанси по-ефективно.

В заключение, филиалната мрежа на Банка ОББ Пловдив предоставя на клиентите на банката удобство и гъвкавост при използването на банковите услуги. Те могат да получат консултации и помощ при използването на банковите услуги, да използват онлайн банкиране и да получат други услуги на банката. Банка ОББ Пловдив продължава да развива своята филиална мрежа, за да предоставя на клиентите си по-добри услуги и удобства.

         
Оценка: 4.6 / 5 (620 oценка)

Home » Банка обб пловдив