Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка обб пловдив

История и развитие на Банка ОББ Пловдив

Историята и развитието на Банка ОББ Пловдив

Банка ОББ Пловдив е една от най-старите и прочути банки в България, създадена през далечната 1871 година. Богата историята на банката е свързана със създаването на Първата българска банка, която през 1884 година се преименува в Общинска банка – Пловдив. През 1992 година тя получава сегашното си наименование – Банка ОББ Пловдив.

През годините Банка ОББ Пловдив успява да се утвърди на банковия пазар и да разшири своите услуги и продукти. Тя предлага разнообразни банкови услуги, включително кредитиране, депозитиране, инвестиции, плащания и други финансови продукти. Банката е на разположение на своите клиенти с индивидуални и корпоративни банкови услуги, които отговарят на техните нужди и изисквания.

Банката ОББ Пловдив се отличава със своята висока професионалност и надеждност.

Тя е част от Обединена българска банка (ОББ) – най-голямата българска банкова група. Това позволява на Банка ОББ Пловдив да предоставя на своите клиенти конкурентни банкови услуги и да оперира с висок стандарт на качество.

Банката ОББ Пловдив има значително присъствие в общността и активно участие в различни обществено полезни инициативи. Тя подкрепя различни проекти и събития, които се фокусират върху здравеопазването, образованието и културата в района на Пловдив.

Банката също така подкрепя развитието на предприемачеството и иновациите, чрез инвестиции в стартиращи и малки и средни предприятия.

Банка ОББ Пловдив продължава да се развива и расте, като предлага на своите клиенти най-добрите финансови решения. Тя е солиден и надежден партньор, който помага на клиентите си да постигнат своите финансови цели и амбиции. Банката ОББ Пловдив е сигурен избор за всеки, който търси банкова институция с дългогодишен опит и доказана репутация.

Продукти и услуги на Банка ОББ Пловдив

Банка ОББ Пловдив предлага разнообразие от продукти и услуги, които задоволяват нуждите на индивидуални и корпоративни клиенти. За индивидуалните клиенти банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и автокредити. Те са съобразени с нуждите и възможностите на клиентите и предлагат конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Банката ОББ Пловдив предоставя и широка гама от депозитни продукти, които помагат на клиентите да спестяват и управляват своите финанси по-ефективно. Те включват различни видове депозити с различни срокове и лихвени проценти, които отговарят на индивидуалните нужди и цели на клиентите.

Освен кредити и депозити, Банка ОББ Пловдив предлага и други банкови услуги като плащания, карти за разплащане, онлайн и мобилно банкиране. Това позволява на клиентите да извършват бързи и удобни транзакции, както и да управляват своите сметки по всяко време и от всяко място.

За корпоративните клиенти Банка ОББ Пловдив предлага специализирани финансови решения и услуги.

Те включват корпоративно кредитиране, факторинг, лизинг, търговско финансиране и други. Банката подкрепя различни бизнеси с финансови средства, които им помагат да развиват и растат успешно.

Банката ОББ Пловдив се стреми да бъде иновативна и да предлага съвременни финансови решения на своите клиенти. Тя инвестира в технологии и разработва нови продукти и услуги, които отговарят на променящите се нужди и изисквания на клиентите.

С продуктите и услугите си, Банка ОББ Пловдив се грижи за финансовото благополучие и удовлетвореността на своите клиенти. Тя предлага надеждни и устойчиви финансови решения, които помагат на клиентите да постигнат своите цели и да осъществят своите финансови планове. Банката ОББ Пловдив е винаги тук, готова да помогне на своите клиенти в тяхното финансово пътуване.

Обществена отговорност и принос на Банка ОББ Пловдив в общността

Обществената отговорност и приносът на Банка ОББ Пловдив в общността

Банка ОББ Пловдив проявява голяма обществена отговорност и активно участие в различни инициативи и проекти, които подпомагат общността и насърчават социалната отговорност. Банката придава голямо значение на подкрепата на здравеопазването, образованието и културата в района на Пловдив.

Една от инициативите, с които Банка ОББ Пловдив допринася за обществото, е подкрепата на болници и здравни заведения.

Банката осигурява финансиране за модернизацията и обновяването на медицинското оборудване, което помага на болниците да предоставят по-добра грижа и лечение на пациентите. Това включва инвестиции в нови технологии и иновативни методи за диагностициране и лечение на заболявания.

Банката ОББ Пловдив също така подкрепя образователни проекти и инициативи в района на Пловдив. Тя предоставя стипендии и грантове на талантливи студенти и ученици, които имат потенциал да постигнат високи резултати в образованието.

Банката също така финансира създаването на съвременни образователни центрове и учебни помещения, които предоставят на учениците и студентите възможността за качествено образование.

Културата е също една от областите, в които Банка ОББ Пловдив допринася за общността. Тя подкрепя различни културни събития и проекти, които спомагат за насърчаването на местната култура и традиции.

Банката осигурява финансиране за организацията на музикални концерти, изложби на изкуство, театрални постановки и други културни събития.

Банка ОББ Пловдив е активен участник и партньор на местния бизнес. Тя подкрепя развитието на предприемачеството и иновациите чрез инвестиции в стартиращи и малки и средни предприятия. Банката предоставя финансиране и консултации, които помагат на бизнесите да се развиват и растат успешно.

Обществената отговорност и приносът на Банка ОББ Пловдив в общността е от голямо значение за устойчивото развитие и благоденствието на района. Банката продължава да се ангажира с различни инициативи и проекти, които подпомагат обществото и допринасят за неговото напредване и просперитет.

         
Оценка: 4.8 / 5 (581 oценка)

Home » Банка обб пловдив