Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:33


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка уникредит

Историята на Банка Уникредит: от създаването до днес

Банка Уникредит е една от най-големите банки в България, която има дългогодишен опит в предоставянето на финансови услуги на своите клиенти. Историята на Банка Уникредит започва през 1997 година, когато банката е създадена като Централна кооперативна банка. През 2000 година банката е преименувана на Уникредит Булбанк, след като италианската банка Уникредит придобива контролния пакет на банката.

От тогава насам, Банка Уникредит продължава да развива своята дейност в България, като предлага широк спектър от финансови продукти и услуги на своите клиенти.

Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти, като предлага различни видове кредити, депозити, карти за плащане, онлайн банкиране и други услуги.

През годините Банка Уникредит е получила множество награди и признания за своята дейност. През 2019 година банката е наградена с наградата „Банка на годината“ от списание „Банкинг ревю“. Това е доказателство за високото качество на услугите, които предлага Банка Уникредит на своите клиенти.

Днес, Банка Уникредит продължава да бъде една от водещите банки в България, като продължава да развива своята дейност и да предлага нови и иновативни продукти и услуги на своите клиенти. Банката е ангажирана със задълженията си към обществото и околната среда, като активно подкрепя различни социални и културни инициативи.

Продуктите и услугите на Банка Уникредит: какво предлага на клиентите си

Банка Уникредит е известна с широката гама от финансови продукти и услуги, които предлага на своите клиенти. Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти, като предлага различни видове кредити, депозити, карти за плащане, онлайн банкиране и други услуги.

Един от най-популярните продукти на Банка Уникредит е кредитът. Банката предлага различни видове кредити, като лични кредити, ипотечни кредити, автокредити и други. Кредитите на Банка Уникредит са с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на дълга.

Освен кредитите, Банка Уникредит предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да изберат между различни видове депозити, като срочни депозити, депозити с висока лихва и други.

Депозитите на Банка Уникредит са със защита на депозитите до 196 000 евро, което гарантира сигурността на парите на клиентите.

Банка Уникредит предлага и различни видове карти за плащане, като дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти. Картите на Банка Уникредит са със защита от измама и могат да бъдат използвани в мрежата от търговци, които приемат карти за плащане.

Онлайн банкирането е още една от услугите, които предлага Банка Уникредит. Клиентите могат да използват онлайн банкирането, за да проверят баланса на своите сметки, да извършват преводи и да плащат сметки. Онлайн банкирането на Банка Уникредит е сигурно и удобно за клиентите.

В крайна сметка, Банка Уникредит предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Банката е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и продължава да развива своята дейност, за да предоставя нови и иновативни продукти и услуги.

Банка Уникредит и социалната отговорност: какво прави за обществото и околната среда

Банка Уникредит е ангажирана със задълженията си към обществото и околната среда. Банката има ясна стратегия за корпоративна социална отговорност, която включва различни инициативи за подпомагане на обществото и опазване на околната среда.

Една от инициативите на Банка Уникредит е програмата „Зелена България“, която има за цел да насърчава опазването на околната среда. Програмата включва различни инициативи, като посадка на дървета, почистване на обществени места и други. Банката също така подкрепя различни проекти за опазване на природата и биоразнообразието.

Освен това, Банка Уникредит е ангажирана с подпомагането на обществените нужди. Банката подкрепя различни социални и културни инициативи, като спонсорства на изложби, концерти и други културни събития.

Банката също така подпомага различни благотворителни организации и проекти, като например фондация „Дете на България“.

Банка Уникредит е ангажирана също така с промотирането на здравословен начин на живот. Банката подкрепя различни спортни и фитнес инициативи, като например маратони и други спортни събития. Банката също така предлага специални условия за здравословни продукти и услуги, като например здравноосигурителни продукти и фитнес клубове.

В крайна сметка, Банка Уникредит е ангажирана със задълженията си към обществото и околната среда. Банката има ясна стратегия за корпоративна социална отговорност, която включва различни инициативи за подпомагане на обществото и опазване на околната среда. Банката продължава да подкрепя различни социални, културни и екологични инициативи, като продължава да бъде един от водещите играчи в банковия сектор в България.

         
Оценка: 4.6 / 5 (453 oценка)

Home » Банка уникредит