Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредито

Кредито

Кредито – същност и предназначение на услугите

Кредито е компания, която се занимава с отпускане на бързи кредити онлайн. Нейните услуги са достъпни за максимално широк кръг от потребители поради опростените процедури и отпадането на нуждата от представяне на трудов договор и редица документи, които обикновено изискват банките. Последното е от особено голямо значение за съвременния работещ човек. Човек, чието ежедневие е достатъчно интензивно и натоварено, и не му позволява да се разкарва постоянно до най-близките банкови клонове и да чака часове наред по опашки и гишета.

Услугите на Кредито биха могли да са ви от голяма полза в най-различни ситуации и поводи. Стандартният случай, в който потребителите се възползват от тях, е при нужда от покриване на текущи разходи за храна и битови сметки, възникнали в резултат на забавяне на заплатата от страна на работодателя. Също така бихте могли да се възползвате от тези услуги за рефинансиране на стари задължения. Задължения, чийто срок за погасяване изтична и няма как да бъдат повече отлагани във времето.

Кредито – гъвкавост и удобство

Ползването на услугите на Кредито ще ви осигури необходимите нива на гъвкавост и удобство. В зависимост от моментните си нужди, бихте могли да кандидатствате за по-големи или по-малки суми на кредитите, както и да посочите срок за погасяване, който ви устройва. Гъвкавостта е особено важна при кандидатстване за кредитни услуги. Това е така, защото гъвкавостта дава по-широко поле за действие и възможност да си изберете наистина подходящите за вас сума и срок за погасяване на кредита. Сума и срок за погасяване, които впоследствие не биха ви създали никакви проблеми с връщането на въпросния кредит.

В същото време процедурите за кандидатстване на Кредито са направени така че да се гарантира максималното удобство за потребителя. За да кандидатствате, няма да има нужда дори да излизате от своя дом или офис, тъй като всичко се осъществява онлайн. Трябва само да попълните една стандартна онлайн форма за кандидатстване и да я изпратите. Въпросната форма е създадена така че да намали времето и усилията за попълване до минимум.

Кредито – бързо одобрение и получаване на средствата

Бързото одобрение и получаване на средствата е друго преимущество, което ще получите при залагане на услугите на Кредито. Както редица други компании за бързи кредити, тя също се ориентира към непрекъснато съкращаване на сроковете, в рамките на които протичат въпросните процедури и накрая се прави преводът на парите. Разбира се, тази тенденция е резултат от нуждите, изискванията и лайфстайла на съвременните потребители, които искат да разполагат с необходимите им средства незабавно.

След изпращане на вашата кандидатура онлайн, в повечето случаи ще получите отговор от Кредито в рамките на 15 минути. Това ще стане посредством СМС, изпратен до посочения от вас телефонен номер, и известие в създадения профил в онлайн платформата на кредитора. Имате възможност също така да посочите метода, по който искате да получите съответната сума. А самото получаване на сумата може да се случи още на същия ден или пък на следващия ден, като това зависи най-вече от часовия диапазон, в рамките на който сте изпратили кандидатурата си.

         
Оценка: 4.7 / 5 (547 oценка)

Home » Кредито