Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвен кредит от държавата

Безлихвен кредит от държавата

Безлихвен кредит от държавата – същност и цели

Безлихвен кредит от държавата е мярка, която беше въведена малко след началото на пандемията от Covid-19. Пандемия, която доведе до затваряне на множество фирми, както и до временно или постоянно оставане без доходи на хиляди хора. Въвеждането на тази мярка имаше за цел да подкрепи именно въпросните хора, загубили възможността да покриват дори най-важните си текущи разходи. Получателите на въпросните кредити си осигуряваха средства, с които да запазят нормалния си живот, както и период от време, в рамките на който да стабилизират личните си финанси и отново да си стъпят на краката.

Към кого беше насочена мярката, свързана с отпускане на безлихвен кредит от държавата? Към различни лица, които са останали без доходи заради пандемията. В това число лица, работещи на трудов договор, такива, които са самоосигуряващи се, сезонни работници, земеделски производители и т. н. Най-общо казано стремежът беше да се обхване максимално широк кръг от физически лица, чиито финанси са пострадали сериозно след възникването на Covid-19.

Безлихвен кредит от държавата – какво представлява на практика?

Самото наименование на мярката – безлихвен кредит от държавата, подсказва какво представлява тя на практика. Става въпрос за отпускане на кредити, върху които не се начисляват лихви, за да бъдат облекчени максимално потребителите във финансов аспект. Но това съвсем не е всичко. Съоътветните потребители получиха и определен гратисен период, в рамките на който имаха възможност да не обслужват взетите кредити. Надеждата беше, че това ще им помогне да минимизират финансовите последици за себе си от пандемията и да не изпадат в състояние на пълна неплатежоспособност.

Както вече отбелязахме, физическите лица, одобрени за безлихвен кредит от държавата, получиха също така гратисен период, през който бяха освободени от задължението да обслужват съответните кредити. Точната дължина на въпросния гратисен период за всеки един кредит е различен, тъй като се формира посредством споразумение между търговската банка и потребителя. И все пак бяха въведени строги граници за въпросния гратисен период, като минималната беше 6 месеца, а максималната – 24 месеца.

Безлихвен кредит от държавата – рискове

Мярката, свързана с отпускане на безлихвен кредит от държавата, донесе със себе си и някои рискове. Рискове, свързани най-вече с формирането на нереалистична представа на потребителя за личните му финанси и потенциалното допускане на грешки и отклонения от разумното потребителско поведение. Последствията от тези рискове се виждат най-добре сега, след изтичане на гратисните периоди на голяма част от отпуснатите кредити. За съжаление немалко потребители изпитват проблеми с това отново да започнат да обслужват своите задължения коректно и навременно.

В случай, че и вие сте сред потребителите, затруднени с изплащането на взетия безлихвен кредит от държавата, можете без колебание да се обърнете към нас за помощ. Предлагаме кредити, които се отпускат в максимално кратки срокове. При офертата ни за бърз кредит до заплата имате възможност да избирате измежду суми от 50 до 1000 лева и срокове за погасяване от 5 до 45 дни. Предлагаме също така бърз кредит на месечни вноски, при който сумите са по-големи – от 400 до 5000 лева, а сроковете за връщане – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (339 oценка)

Home » Безлихвен кредит от държавата