Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бърз кредит с лошо ЦКР

Бърз кредит с лошо ЦКР

Получаването на бърз кредит в днешно време става лесно. Това се дължи, според зависимост от кредита, за който кандидатствате, на определени изисквания. В някои случаи се изисква представяне на трудов договор, гарант – поръчител или дори доказателство, че разполагате с определено движимо или недвижимо имущество. На база на някой от тези фактори вие можете да сте одобрени да получите бърз кредит с лошо ЦКР. Дори и при лоша кредитна история малките кредитни институции все още са склонни да поемат риск и да ви отпуснат заем. Стига да представите някоя от гореспоменатите гаранции всеки би се съгласил да разгледа случаят ви и да ви помогне в момент на нужда.

Бърз кредит с лошо ЦКР – справка в кредитният регистър

До влошаване на кредитният запис в Централният кредитен регистър може да доведат много причини. Всеки пропуск по по-рано изтеглен заем се записва в досието ви и до него в последствие достъп ще имат всички банки и кредитни фирми. По тази причина е по-добре да се стараем да сме чисти независимо от коя компания теглим кредит. ЦКР е звено към Българската национална банка. То осигурява данни за кредитната ни история и е мястото през което задължително ни проверяват, когато заявим интерес към заем. Всеки кредитор има достъп до него и дори ние самите можем лично да правим справка за случайна злоупотреба с личните ни данни. Бърз кредит с лошо ЦКР все пак е възможно да бъде изтеглен. Дори, ако Регистъра казва, че не сте надежден клиент някой ваш познат може да гарантира с личното си благосъстояние, че този път няма да допускате пропуски. От друга страна, ако не желаете да намесвате трети лица може да разчитате на личното си имущество. Реално погледнато, ако заложите имот или колата си ще имате сериозен стимул да изплатите кредита си. Кредитора знае това и за това би ви отпуснал бърз кредит с лошо ЦКР.

Бърз кредит с лошо ЦКР – последните 5 години са най-важни!

Няма значение какво ви е докарало до лошият кредитен запис, ако у вас има интерес да се поправите. Когато кредитната компания стигне до проверка на миналото ви от значение са последните 5 години. Ако сте започнали постъпки за този период и показвате желание да попълните пропуските бърз кредит с лошо ЦКР ще ви бъде отпуснат без проблем!

         
Оценка: 4.6 / 5 (615 oценка)

Home » Бърз кредит с лошо ЦКР