Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 10:46


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск банка бургас

История и развитие на ДСК банка в Бургас

ДСК банка е една от най-големите и най-стари банки в България, със силна присъствие и в град Бургас. За първи път ДСК банка се появява през 1951 година, като банковата институция на Държавната спестовна каса. Оттогава насам, банката преминава през множество етапи на развитие и модернизация, като се утвърждава като водеща финансова институция в страната.

В Бургас ДСК банка има дългогодишна история и силно присъствие.

Тя е основана през 1961 година и оттогава насам е играла важна роля в икономическото развитие на града и региона. Банката предлага широк спектър от банкови услуги и продукти, които са насочени както към физически лица, така и към бизнес клиенти.

ДСК банка в Бургас е известна със своето качество на обслужване и професионализъм на персонала си. Тя предлага различни видове кредити, вкл.

ипотечни кредити, потребителски кредити, бизнес кредити и други. Клиентите на банката могат да се възползват и от различни видове депозити, спестовни сметки и инвестиционни продукти.

ДСК банка в Бургас също така е активен участник в социалната сфера на града. Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, които са насочени към подпомагане на местната общност.

Банката е известна със своите благотворителни инициативи, които имат за цел да помогнат на хора в нужда и да подкрепят развитието на обществените среди в Бургас.

В заключение, ДСК банка в Бургас е важен играч в икономическото развитие на града и региона. Тя предлага широк спектър от банкови услуги и продукти, които са насочени както към физически, така и към бизнес клиенти. Банката също така е активен участник в социалната сфера на града и подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи. ДСК банка в Бургас продължава да развива своята дейност и да подобрява услугите си, за да отговаря на нуждите и очакванията на своите клиенти.

Услуги и продукти, предлагани от ДСК банка в Бургас

ДСК банка в Бургас предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката се стреми да предоставя удобство и лесност на своите клиенти, като им осигурява достъп до банковите услуги както през физическите си отделения, така и чрез онлайн и мобилно банкиране.

Една от основните услуги, предлагани от ДСК банка в Бургас, е откриването и управлението на банкови сметки.

Клиентите могат да открият различни видове сметки, включително текущи сметки, спестовни сметки и сметки за плащания. Банката осигурява удобни и бързи начини за преводи и плащания, както в страната, така и в чужбина.

Друга важна услуга, предлагана от ДСК банка в Бургас, е предоставянето на кредити. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Клиентите могат да се възползват от конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на заемите.

ДСК банка в Бургас предлага и различни видове карти за плащане, включително дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти. Клиентите могат да използват карти за плащане както в страната, така и в чужбина, като се насладят на удобството и сигурността на безналичните плащания.

Освен това, ДСК банка в Бургас предлага и различни видове инвестиционни продукти.

Клиентите могат да инвестират в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти, които отговарят на техните инвестиционни цели и рисков профил.

В заключение, ДСК банка в Бургас предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката осигурява удобство и лесност на своите клиенти, като предоставя достъп до банковите услуги както през физическите си отделения, така и през онлайн и мобилно банкиране. Клиентите могат да открият и управляват банкови сметки, да получават кредити, да използват различни видове карти за плащане и да инвестират в различни финансови инструменти. ДСК банка в Бургас се стреми да отговори на всички финансови нужди на своите клиенти и да им осигури висококачествено обслужване.

Социална отговорност и принос на ДСК банка в Бургас

ДСК банка в Бургас проявява силна социална отговорност и има значителен принос към обществото. Банката активно подкрепя различни социални инициативи, които са насочени към подпомагане на местната общност.

Една от инициативите, в които ДСК банка в Бургас участва, е подкрепата на културни събития и проекти. Банката съдейства за организирането на изложби, концерти, театрални постановки и други културни събития, които обогатяват културния живот на града.

Това помага за развитието на творческите индустрии и насърчава творческия потенциал на местните художници и артисти.

ДСК банка в Бургас също така подкрепя спортните инициативи и състезания. Банката финансира спортни клубове и състезания, които насърчават физическата активност и здравословния начин на живот. Това помага за развитието на спорта в региона и подкрепя младите спортисти в тяхната професионална кариера.

Освен това, ДСК банка в Бургас е активен участник в образователните инициативи.

Банката предоставя стипендии и финансова подкрепа на студенти, които проявяват отлични постижения в училище или в университета. Това помага за развитието на образованието и насърчава младите хора да постигат високи образователни цели.

ДСК банка в Бургас също така се ангажира с различни благотворителни инициативи. Банката помага на хора в нужда, като осигурява финансова помощ за хосписи, домове за бездомни и други благотворителни организации.

Това помага на хората в неравностойно положение и им осигурява по-добър живот.

В заключение, ДСК банка в Бургас проявява силна социална отговорност и има значителен принос към обществото. Банката подкрепя културни, спортни и образователни инициативи, които обогатяват живота на местната общност и насърчават развитието на различни сфери. Освен това, ДСК банка в Бургас се ангажира с благотворителни инициативи, които помагат на хора в нужда и подобряват качеството на живот в обществото.

         
Оценка: 4.8 / 5 (562 oценка)

Home » Дск банка бургас