Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск банка

История и развитие на Дск банка

Дск банка е една от най-големите и най-успешните финансови институции в България. Тя е основана през 1951 година и през годините се е развила в ключов играч на българския банков пазар.

Нейното развитие и успех са резултат на дългогодишния опит и отдаденост на банката към своите клиенти.

През годините, Дск банка се е превърнала в предпочитан партньор за хората и бизнеса в България. Тя предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни сектори и групи клиенти. Банката се гордее със своята иновативност и стремеж към постоянно подобрение на услугите си.

Банката ДСК е известна със своите конкурентни предимства и висок професионализъм.

Тя предлага различни видове кредити, депозити, счетоводни услуги и карти за плащане. Банката също така предлага различни видове застраховки, които защитават интересите на клиентите й.

При развитието и растежа си, Дск банката показва икономическа отговорност и социално ангажиране.

Банката активно подкрепя инициативи и проекти, насочени към подобряване на образованието, културата и социалната среда. Тя участва в редица програми за корпоративна отговорност, като например подкрепата на млади предприемачи и иновации.

Историята и развитието на банката ни са свидетелство за неизменното й стремеж към отговаряне на нуждите на клиентите и придобиване на тяхното доверие. Банката продължава да иновира и разширява своите услуги, за да остане водеща на банковия пазар в България. Чрез непрекъснато развитие и подобрение, Банката ДСК създава стабилни финансови услуги, които отговарят на съвременните нужди на клиентите.

Продукти и услуги на Дск банка

Продуктите и услугите на Дск банка се отличават със своята разнообразност и качество. Банката предлага широка гама от финансови продукти, които са насочени към различни потребности и цели на клиентите.

Една от основните услуги, предлагани от Дск банка, са различните видове кредити.

Банката предоставя ипотечни кредити, потребителски кредити, както и бизнес кредити за малки и средни предприятия. Клиентите могат да се възползват от конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредита.

Освен кредити, Банката ДСК предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да изберат между срочни и сребърни депозити с различни лихвени проценти и срокове за връщане.

Депозитите на банката ДСК предоставят възможност за спестяване и увеличаване на финансовите средства на клиентите.

Освен това, Банката на ДСК предлага и различни видове счетоводни услуги. Клиентите могат да открият банкови сметки за лично ползване, бизнес сметки за предприятия и специализирани сметки за нуждите на клиентите.

Банката предлага и онлайн банкиране, което улеснява клиентите да управляват своите финанси от всяко място и по всяко време.

Освен това, Банката на ДСК предлага разнообразни видове карти за плащане. Клиентите могат да избират между дебитни карти, кредитни карти и презареждаеми карти, които осигуряват удобство и сигурност при плащанията. Картите за плащане на Дск банка се приемат в голям брой места както в България, така и в чужбина.

В основни линии, Банката ДСК предлага разнообразни и висококачествени продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката се стреми да бъде надежден и предпочитан партньор за хората и бизнеса в България, като постоянно развива и подобрява своите предложения.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Дск банка

Корпоративната отговорност и социалната ангажираност на Дск банка са отразени в нейната ангажираност към обществото и околната среда.

Дск банка проявява своята корпоративна отговорност чрез подкрепа на различни социални и културни инициативи. Тя е активен партньор на фондации, които подкрепят образованието и развитието на младите хора. Банката предоставя стипендии и грантове на талантливи студенти и насърчава тяхното образование и професионално развитие.

Освен това, Банката подкрепя проекти и инициативи, свързани с културното наследство и изкуството. Банката съдейства за запазването и популяризирането на културни паметници и събития, които обогатяват културния живот в страната.

Банката на ДСК също така е включена в различни програми за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Тя инвестира в енергийно ефективни технологии и проекти, които намаляват негативното въздействие върху околната среда. Банката насърчава клиентите си да използват зелени финансови продукти и услуги, които допринасят за опазването на природата.

Една от основните ценности на банката Дск е социалната отговорност. Банката активно се ангажира със защитата на правата на клиентите си и насърчава прозрачността и етичните стандарти във финансовия сектор.

В заключение, банката изпълнява своята корпоративна отговорност към обществото и околната среда. Тя подкрепя образованието, културата и опазването на околната среда и се стреми да бъде социално отговорен и устойчив бизнес. Банката Дск се гордее със своето ангажираност и принос към по-доброто бъдеще на България.

         
Оценка: 4.6 / 5 (368 oценка)

Home » Дск банка