Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:10


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск банка софия

История и развитие на ДСК Банка София

ДСК Банка София е една от най-големите и най-успешните банки в България. Създадена през 1951 година, тя има дълга и богата история, която се простира на повече от половин век. От самото начало, банката е била насочена към обслужване на физически и юридически лица, като предлага широка гама от финансови продукти и услуги.

В началото на своето съществуване, ДСК Банка София е била наречена Държавна спестовна каса.

Тя е била основана с цел да помага на гражданите да спестяват и да инвестират парите си в различни проекти. С течение на времето, банката се разраства и развива, като предлага все по-разнообразни услуги и продукти.

През 1990-те години, ДСК Банка София започва да преживява значителен растеж и разширява своите операции в страната. Тя открива нови клонове и филиали в различни градове и населени места, за да бъде по-близо до своите клиенти.

Също така, банката въвежда нови технологии и иновации, които значително улесняват процесите на клиентите.

През последните години, ДСК Банка София продължава да се развива и да расте. Тя предлага различни видове кредити, депозити, карти, застраховки и други финансови продукти, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката се стреми да предостави най-доброто обслужване и да бъде надежден партньор за всички свои клиенти.

В заключение, ДСК Банка София е банка с дълга и успешна история, която продължава да се развива и да расте.

Тя предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката е известна със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност, като активно подкрепя различни обществени инициативи и проекти. ДСК Банка София е надежден и доверен партньор за всички свои клиенти.

Продукти и услуги на ДСК Банка София

Продуктите и услугите, предлагани от ДСК Банка София, са разнообразни и отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката предлага широка гама от финансови продукти, които включват кредити, депозити, карти, застраховки и други.

Един от най-популярните продукти на ДСК Банка София са кредитите.

Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Клиентите имат възможност да избират между различни условия и лихвени проценти, които отговарят на техните нужди и възможности.

ДСК Банка София предлага също и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни срокове и лихвени проценти, които отговарят на тяхната инвестиционна стратегия.

Банката осигурява сигурност и надеждност на вложенията на клиентите си.

Освен това, ДСК Банка София предлага различни видове карти, които улесняват ежедневните финансови операции на клиентите. Те могат да избират между дебитни и кредитни карти, които осигуряват удобство и сигурност при плащанията.

Банката предлага също и различни видове застраховки, които осигуряват защита на клиентите в случай на неочаквани събития.

Клиентите могат да избират между автомобилни, имуществени, животни и други видове застраховки.

В заключение, ДСК Банка София предлага разнообразни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Кредитите, депозитите, карти и застраховките са само част от финансовите продукти, които банката предлага. Клиентите могат да се възползват от различни условия и възможности, които отговарят на техните нужди и предпочитания. ДСК Банка София се стреми да бъде надежден и доверен партньор за всички свои клиенти.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на ДСК Банка София

ДСК Банка София е известна със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност. Банката активно подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които имат положително въздействие върху обществото и околната среда.

Една от основните области на корпоративната отговорност на ДСК Банка София е свързана с околната среда. Банката се стреми да намали негативното въздействие върху околната среда и да насърчава устойчивото развитие.

Тя предприема мерки за оптимизиране на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък. Банката също така подкрепя проекти, свързани със защитата на природата и опазването на биоразнообразието.

ДСК Банка София също така е ангажирана с подкрепата на образованието и науката. Банката предоставя финансова помощ и ресурси за различни образователни програми и проекти.

Тя подкрепя младите таланти и насърчава научните изследвания и иновациите. Банката осигурява стипендии и грантове за студенти и учени, които имат потенциал да променят света.

Освен това, ДСК Банка София се ангажира с различни социални инициативи. Банката подкрепя проекти, свързани с борбата с бедността, подпомагането на уязвимите групи и насърчаването на равенството.

Тя осигурява финансова помощ и волонтира в различни обществени организации и благотворителни фондации.

В заключение, ДСК Банка София е активно ангажирана с корпоративна отговорност и социална ангажираност. Банката подкрепя проекти, свързани с околната среда, образованиетото и науката, както и социални инициативи. Тя се стреми да бъде положителна сила в обществото и да допринесе за по-добро бъдеще. ДСК Банка София е горд да бъде надежден и отговорен партньор за всички свои клиенти и обществото като цяло.

         
Оценка: 4.8 / 5 (258 oценка)

Home » Дск банка софия