Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:57


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск банка стара загора

Историята на ДСК банка в Стара Загора: От първите стъпки до съвременното присъствие

Историята на ДСК банка в Стара Загора: От първите стъпки до съвременното присъствие

ДСК банка е една от най-големите и утвърдени банки в България, която има дългогодишна история на успех и развитие. В Стара Загора, тя е присъствала от самото си създаване и е играла важна роля в икономическото развитие на града.

Още през 1951 година, ДСК банка стара загора отваря първото си отделение в града, предлагайки на клиентите си разнообразни банкови услуги. Това беше първата стъпка от банката към установяване на дългосрочно присъствие в региона.

През годините, ДСК банка стара загора е развивала и модернизирала своите услуги, за да отговори на растящите нужди на клиентите си. Тя предлага широка гама от финансови услуги, включително кредити, депозити, картови продукти и дигитални банкови услуги. Клиентите могат да се възползват от различни видове кредити – за жилище, автомобил, потребителски и бизнес кредити, които са съобразени с техните нужди и възможности.

ДСК банка стара загора също така предлага и различни видове депозити, които позволяват на клиентите да спестят и да увеличат своите финансови ресурси.

Банката осигурява и картови продукти, които улесняват плащанията и пазаруването на клиентите.

Присъствието на ДСК банка в Стара Загора не се ограничава само до предоставянето на финансови услуги. Банката е активен участник в икономическото развитие на града и региона. Тя инвестира в иновации и модернизация на банковите услуги, като така осигурява по-добро обслужване на своите клиенти.

Освен това, ДСК банка стара загора е ангажирана със социална отговорност и подкрепя различни обществени и културни инициативи в града. Тя е партньор на местни организации и събития, които се стремят да подобрят качеството на живот на хората в общността.

В заключение, ДСК банка стара загора има богата история и дългогодишен опит в предоставянето на финансови услуги в Стара Загора. Банката продължава да развива и модернизира своите услуги, за да отговори на нуждите на клиентите си и да подкрепи икономическото развитие на града и региона.

Финансовите услуги, предлагани от ДСК банка в Стара Загора: Кредити, депозити и други

ДСК банка стара загора предлага разнообразни финансови услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Една от основните услуги, предоставяни от банката, са кредитите. Клиентите могат да избират от различни видове кредити, включително за жилище, автомобил, потребителски и бизнес кредити. Тези кредити са съобразени със специфичните нужди и възможности на клиентите и им предоставят възможността да реализират своите планове и цели.

Освен кредитите, ДСК банка стара загора предлага и различни видове депозити. Това са финансови инструменти, които позволяват на клиентите да спестят и увеличат своите финансови ресурси.

Банката предлага различни видове депозити с различни лихвени условия, които са съобразени със специфичните нужди и цели на клиентите.

ДСК банка стара загора предлага и различни видове картови продукти, които улесняват плащанията и пазаруването на клиентите. Клиентите могат да избират от различни видове карти, включително дебитни и кредитни карти, които им предоставят удобство и сигурност при извършване на плащания.

Една от предимствата на ДСК банка стара загора е и нейната дигитална платформа, която предоставя удобство и лесно достъпни услуги на клиентите. Чрез онлайн и мобилно банкиране, клиентите могат да използват банковите услуги на всяко време и от всяко място.

В заключение, ДСК банка стара загора предлага широка гама от финансови услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Кредитите, депозитите, картовите продукти и дигиталните услуги предоставят удобство и възможности на клиентите да управляват своите финанси по удобен и ефективен начин. Банката се стреми да бъде надежден и доверен партньор за своите клиенти във всички финансови сфери.

Развитието на ДСК банка в Стара Загора: Иновации, инвестиции и социална отговорност

Развитието на ДСК банка стара загора е свързано с иновации, инвестиции и социална отговорност. Банката постоянно инвестира в модернизацията на своите услуги и технологии, за да отговори на нуждите на клиентите си. Това включва разработване на нови дигитални решения и подобряване на онлайн и мобилното банкиране, което предоставя удобство и лесен достъп до банковите услуги.

ДСК банка стара загора също така изпълнява своята социална отговорност към общността. Тя подкрепя различни обществени и културни инициативи в града, които се стремят да подобрят качеството на живот на хората. Банката е партньор на местни организации и събития, които имат положителен принос за обществото.

Въвеждането на иновации и модернизация на услугите на ДСК банка стара загора се осъществява чрез инвестиции в нови технологии и системи.

Това позволява на банката да предлага по-ефективни и удобни услуги на клиентите си. Инвестициите са насочени и към развитието на банковата инфраструктура, като се осигурява сигурност и надеждност на системите.

Социалната отговорност на ДСК банка стара загора се изразява и чрез подкрепа на различни проекти и инициативи, свързани с образованието, културата и спорта. Банката осъществява дейности, които имат положителен принос за обществото и помагат за развитието на общността.

В заключение, ДСК банка стара загора продължава да иновира и инвестира в развитието на своите услуги и технологии, за да отговори на нуждите на клиентите си. Банката също така изпълнява своята социална отговорност, като подкрепя различни обществени и културни инициативи. Тя е силна и утвърдена институция, която играе важна роля в икономическото развитие на Стара Загора и подобряването на качеството на живот на хората в общността.

         
Оценка: 4.6 / 5 (463 oценка)

Home » Дск банка стара загора