Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 15.04.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Обб кредити калкулатор

Обб кредити калкулатор

ОББ кредити калкулатор – същност и значение на инструмента

ОББ (Обединена българска банка) е сред водещите банкови институции на българския пазар. Важна част от нейното портфолио са и кредитните услуги, посредством които тя предоставя на своите клиенти силна финансова подкрепа при нужда. През последните години ОББ все по-осезаемо се стреми да отговори на съвременните тенденции, що се отнася до кредитната сфера. Налице са съкращаване на сроковете за кандидатстване и одобрение, както и стремеж към дигитализация на значителна част от услугите с оглед гарантирането на максималния комфорт за потребителя.

Тенденция в кредитната сфера е и все по-честото използване на т. нар. калкулатори, които служат за осъществяване на необходимите изчисления преди вземане на кредит. Точно с тази цел на официалния уебсайт на банката е налице инструментът ОББ кредити калкулатор. ОББ кредити калкулатор дава възможност на нейните клиенти да преценят дали наистина даден кредит е изгоден за тях и отговаря на финансовите им възможности. Така ще им е много по-лесно да вземат вярното решение относно това дали да кандидатстват за въпросния кредит или не.

ОББ кредити калкулатор – начин на употреба

Употребата на ОББ кредити калкулатор едва ли ще представлява какъвто и да било проблем за клиентите на банката. Въпросният калкулатор е направен максимално достъпно, така че всеки човек да може да работи с него бързо и лесно. В това число и хората, които не са с особено развити дигитални умения или пък въобще не са ползвали такъв тип инструменти. Така че нямате основание за притеснения, че ползването на инструмента би ви затруднило или пък забавило при кандидатстване за желания кредит.

Как точно се използва ОББ кредити калкулатор? Единственото, което на практика се изисква от вас, е да въведете в съответните полета желаната от вас сума, както и срока за погасяване, който бихте желали да получите. След това калкулаторът своевременно ще изчисли месечните вноски, които би ви се наложило да плащате при вземане на кредита. А последното ще ви помогне доста да прецените дали съответната оферта за кредит наистина отговаря на вашите интереси като потребител.

ОББ кредити калкулатор – полезни съвети

Завършваме с няколко полезни съвета, които биха максимизирали ползите за вас от употребата на ОББ кредити калкулатор. На първо място трябва да прецените внимателно каква сума би било най-удачно да изтеглите. Не бива въпросната сума да е нито твърде малка и непокриваща нуждите ви, нито твърде голяма, която би ви създала проблеми с последващото погасяване на кредита. Използвайте наличния за ОББ кредити калкулатор, за да изчислите месечните вноски, които ще ви се наложи да плащате, и да решите дали въпросните месечни вноски са по вашите сили.

След като вземете желания от вас кредит, трябва да се концентрирате върху спазването на наобходимата финансова дисциплина в рамките на периода, определен за погасяване. Дисциплина, която би ви позволила да избегнете каквито и да било проблеми във връзка с коректното и навременно изплащане на кредита. Следете внимателно датите на своите месечни вноски по кредита и съобразявайте всички други разходи, които ще правите в рамките на месеца, именно със съответните месечни вноски.

         
Оценка: 4.7 / 5 (225 oценка)

Home » Обб кредити калкулатор