Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Право на данъчен кредит

Право на данъчен кредит

Право на данъчен кредит – какво представлява това право?

Право на данъчен кредит е правото на регистрирано лице да получи приспадане от данъчните си задължения. Ства въпрос най-вече за данъчни задължения, свързани с получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка. Необходимо е обаче да се отговори на предвидените в закона условия, за да е налице възможността за получаване на данъчен кредит. Най-важните сред тези условия са притежанието на данъчен документ за съответните стоки и услуги или пък на митнически документ, удостоверяващ, че вие сте вносителят.

Защо е важно да сте надлежно информирани за своето право на данъчен кредит? Това е право, което може да ви донесе значителни данъчни облекчения и да ви помогне осезаемо във финансов аспект. Както вече отбелязахме обаче, въпросното право не възниква автоматично, а е нужно да разполагате с необходимите документи, за да го получите. Така че трябва да потърсите достатъчно информация за документите, които са ви нужни, и да ги подготвите в изискваните срокове, за да се възползвате от подобна възможност.

Право на данъчен кредит – за всички стоки и услуги ли важи?

Не, това право не важи за всички стоки и услуги. Право на данъчен кредит може да се използва само за стоки и услуги, върху които според закона се дължи ДДС и които са пряко свързани с икономическата дейност на регистрираното лице. Затова още веднъж ще подчертаем колко е важно да потърсите достатъчно информация по темата и да прегледате съдържащите се в закона изисквания. Само така ще знаете в кои ситуации бихте могли да получите данъчни облекчения и ще предприемете необходимите действия, за да го постигнете.

Право на данъчен кредит не може да се използва по никакъв начин за няколко типа стоки и услуги. Сред тях спадат групите услуги, за които не се дължи ДДС – образователни, медицински, културни, финансови и т. н. Също така и услугите, които не са свързани пряко с икономическата ви дейност, а например с предоставяне на работно облеко и лични предпазни средства на служителите във вашата фирма. Подобно право не важи и при придобиване или внасяне на лек автомобил или мотоциклет.

Право на данъчен кредит – възползвайте се от нашите оферти за бързи кредити!

Вече знаете най-главното по отношение на темата „Право на данъчен кредит“. От вас зависи да потърсите по-подробна информация, както и да прегледате законовите изисквания, за да можете да се възползвате от своето право на данъчен кредит (ако то ви се полага, разбира се). Междувременно при нужда от допълнителна финансова подкрепа за покриване на данъчните си задължения, ви съветваме да се насочите към предлаганите от нас оферти за бързи кредити. За тях се кандидатства изцяло онлайн, като отпускането на желаните средства може да стане и още на същия ден.

Първата оферта, която ви предлагаме, е за бърз кредит до заплата. При нея се отпускат суми от 50 до 1000 лева, като сроковете за погасяване са от 5 до 45 дни. Ако обаче ви е нужна по-голяма сума за покриване на данъчни или други задължения, се насочете към офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече сумите са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.5 / 5 (600 oценка)

Home » Право на данъчен кредит