Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Данъчен кредит

Данъчен кредит

Данъчен кредит – същност

По закон данъчен кредит представлява сумата на данъка, която дадено регистрирано лице има право да приспадне от своите данъчни задължения. Това право може да възниква за съответното лице при няколко ситуации. На първо място, става въпрос за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка. В рамките на регламента за използване на данъчния кредит влизат също така плащания, извършени от регистрираното лице преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка, както и осъществен от лицето внос.

Разбира се, за да се възползвате от своето право на данъчен кредит, трябва да отговаряте на определени условия. Като например на това да притежавате данъчен документ за получените стоки и услуги, изготвен според предвидените в закона изисквания, в който данъкът се посочва на отделен ред. Или пък да разполагате с митнически документ за внос, в който вие сте посочени като вносител. Има и още видове документи, които биха могли да ви дадат възможност на това право, като е добре да потърсите допълнителна информация за тях.

Данъчен кредит – за какви стоки и услуги не може да се използва?

Има и стоки и услуги, за които правото на данъчен кредит не важи и не може да се използва по никакъв начин. Става въпрос най-вече за стоки или услуги, свързани с т. нар. освободени доставки, или казано с други думи доставки, върху които според закона не се дължи ДДС. Като примери за такива доставки бихме могли да посочим доставките на медицински и образователни, финансови и застрахователни, културни и още няколко типа услуги.

Данъчен кредит не важи и при доставки, чието предназначение не е пряко свързано с икономическата дейност на регистрираното лице. Най-добрият пример за това са работното облекло и личните предпазни средства, които би трябвало работодателят да предоставя безвъзмездно на своите служители. Налице са още няколко вида доставки, при които няма как да получите право за приспадане на своите данъчни задължения. Сред тях са доставките на стоки или услуги, предназначени за представителни и развлекателни цели, както и придобиването или внасянето на мотоциклет или лек автомобил.

Данъчен кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти за бързи кредити!

Постарахме се да ви представим накратко основните аспекти, свързани с правото за използване на данъчен кредит. Съветът ни към вас е да прочетете също така самите законови изисквания, отнасящи се до правото на данъчен кредит, за да можете оптимално да защитите своите права и интереси. А ако в даден момент имате спешна нужда от финансова подкрепа за покриване на своите данъчни задължения, ви предлагаме да се възползвате от нашите оферти за бързи кредити. Процедурите за кандидатстване и одобрение са максимално опростени, а средствата могат да бъдат получени по сметката ви още на същия ден.

Първата ни оферта се нарича бърз кредит до заплата, тъй като е свързана с отпускане на малки суми, които трябва да бъдат върнати в сравнително кратки срокове. Конкретните суми е възможно да бъдат между 50 и 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Другата опция, която ви предлагаме, е за бърз кредит на месечни вноски. Тук сумите са по-големи – от 400 до 5000 лева, а сроковете за погасяване могат да бъдат между 2 и 12 месеца.

         
Оценка: 4.6 / 5 (620 oценка)

Home » Данъчен кредит