Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск асеновград

Историята на Банка ДСК Асеновград: От създаването до днес

Банка ДСК Асеновград е една от водещите банки в региона и има богата история, която започва още през 1961 година. От самото си създаване, банката се развива и превръща в един от най-големите финансови институции в Асеновград и околните райони.

В началото на своето съществуване, Банка ДСК Асеновград предоставя основни банкови услуги като сметки, влогове и заеми на своите клиенти.

С времето обаче, банката разширява своите услуги и предлага различни финансови решения, които отговарят на нуждите на клиентите.

През годините, Банка ДСК Асеновград е успяла да изгради солидна репутация и доверие сред своите клиенти. Това се дължи на нейната надеждност, професионализъм и отлично обслужване.

Банката се гордее със своята експертиза в банковия сектор и винаги се стреми да предоставя най-добрите услуги на своите клиенти.

Днес, Банка ДСК Асеновград продължава да развива и модернизира своите услуги, за да отговори на новите предизвикателства и нуждите на клиентите. Тя предлага широка гама от финансови продукти и услуги, включително кредити, депозити, инвестиции и други. Клиентите могат да се възползват от удобните онлайн услуги на банката, които им позволяват да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Банка ДСК Асеновград също така активно се ангажира с общността и има социална отговорност.

Тя подкрепя различни инициативи и проекти, които са насочени към развитието на местната икономика и подпомагането на нуждаещите се. Банката е горд със своя принос за развитието на Асеновград и околните райони.

С историята си, широката гама от услуги и социалната си отговорност, Банка ДСК Асеновград продължава да бъде предпочитана банка от много клиенти в региона. Тя се стреми да бъде винаги на разположение на своите клиенти и да им предоставя най-доброто обслужване и финансови решения.

Услугите на Банка ДСК Асеновград: Кредити, депозити и други финансови решения

Банка ДСК Асеновград предлага разнообразни услуги, които отговарят на финансовите нужди на своите клиенти. От кредити до депозити и други финансови решения, банката се стреми да предоставя най-доброто обслужване и опции на своите клиенти.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Асеновград, са кредитите. Тя предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Клиентите имат възможност да изберат най-подходящия кредит за тях, който да отговаря на техните нужди и възможности. Банката предоставя конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване на кредитите.

Освен кредитите, Банка ДСК Асеновград предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни срокове и лихвени проценти, в зависимост от своите финансови цели и нужди.

Депозитите в банката са сигурни и гарантират висока доходност.

Банката също така предлага и други финансови решения, които помагат на клиентите да управляват по-добре своите финанси. Това включва услуги като кредитни карти, онлайн банкиране, инвестиции и застраховки. Клиентите могат да се възползват от удобството на онлайн банкирането, което им позволява да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Банка ДСК Асеновград се отличава със своята професионалност и експертиза в предоставянето на финансови услуги.

Тя се стреми да бъде винаги на разположение на своите клиенти и да им предоставя най-добрите финансови решения за тях. Банката има дългогодишен опит и знания в банковия сектор, което я прави надежден и сигурен партньор за всеки клиент.

Със своите разнообразни услуги и професионално обслужване, Банка ДСК Асеновград продължава да бъде предпочитан избор за много клиенти в региона. Тя се стреми да помага на своите клиенти да постигнат финансовата стабилност и успех, като им предоставя най-добрите финансови решения и услуги.

Развитието на Банка ДСК Асеновград в общността: Социална отговорност и приноси за местната икономика

Банка ДСК Асеновград не само предоставя финансови услуги, но и активно се ангажира с общността и има социална отговорност. Тя играе важна роля в развитието на местната икономика и подпомага различни инициативи и проекти.

Банката осъществява своята социална отговорност чрез различни инициативи, които са насочени към подпомагането на нуждаещите се и подкрепата на общността. Тя финансира проекти в областта на образованието, здравеопазването, културата и спорта, които имат положителен принос за местната общност. Банката също така подкрепя малкия и среден бизнес, като предоставя финансови инструменти и консултации за развитието им.

Банката ДСК Асеновград играе активна роля в развитието на местната икономика. Тя предоставя финансиране на предприятия и индивиди, което стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места.

Банката също така се включва в различни инициативи за привличане на инвестиции в региона, което допринася за развитието на местната икономика и подобряването на жизнения стандарт на хората.

Банката ДСК Асеновград е активен участник в местната общност и има значителен принос за развитието на региона. Тя е партньор на различни организации и институции, които работят за благото на обществото. Банката също така организира различни кампании и събития, които имат за цел да повишат осведомеността и да подкрепят нуждаещите се.

Социалната отговорност и приносите на Банка ДСК Асеновград за местната икономика са от съществено значение за развитието на региона. Банката се стреми да бъде активен участник в общността и да помага за създаването на по-добро бъдеще за всички. Тя продължава да подкрепя инициативи и проекти, които имат положителен принос за обществото и гарантират устойчиво развитие.

         
Оценка: 4.6 / 5 (256 oценка)

Home » Банка дск асеновград