Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск гоце делчев

История и развитие на Банка ДСК Гоце Делчев

Банка ДСК Гоце Делчев е една от водещите банки в региона и има богата история на развитие. Основана през 1991 година, тя е част от Банка ДСК – една от най-големите банки в България.

Банката е наименувана на честта на Гоце Делчев – български революционер и национален герой.

От самото си създаване, Банка ДСК Гоце Делчев е насочена към предоставянето на качествени банкови услуги на своите клиенти. Тя предлага широка гама от продукти и услуги, включително различни видове кредити, депозити, карти, онлайн банкиране и други. Банката се стреми да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти, като предлага индивидуални и персонализирани решения за тях.

Банка ДСК Гоце Делчев е активен участник в икономическото развитие на Гоце Делчев и региона.

Тя подпомага бизнеса и инвестициите в района, предоставяйки финансови услуги и консултации на предприемачите и инвеститорите. Банката също така поддържа различни социални и културни инициативи, които допринасят за развитието на общността и подобряването на живота на хората в региона.

Банка ДСК Гоце Делчев е изградила добра репутация сред своите клиенти и партньори.

Тя се отличава със своята надеждност, професионализъм и високо качество на обслужване. Банката има развита мрежа от отделения и банкомати, което прави достъпа до услугите й лесен и удобен за клиентите.

В заключение, Банка ДСК Гоце Делчев е важен играч в банковия сектор на Гоце Делчев и региона. Тя има богата история на развитие, предлага разнообразни услуги и продукти и има активна роля в икономическото развитие на региона. Клиентите и партньорите на банката могат да разчитат на нейната надеждност и професионализъм.

Услуги и продукти на Банка ДСК Гоце Делчев

Банка ДСК Гоце Делчев предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Една от ключовите услуги, предоставяни от банката, е предоставянето на кредити.

Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Това позволява на клиентите да финансират своите нужди и проекти, както и да развиват своите бизнеси.

Освен кредити, Банка ДСК Гоце Делчев предлага и различни видове депозити. Това включва обикновени депозити, срочни депозити и депозити със защитен капитал.

Депозитите предоставят възможност на клиентите да спестяват и да увеличават своите финансови ресурси.

Банката предлага също така и различни видове карти, които улесняват плащанията и транзакциите на клиентите. Това включва дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти.

Клиентите могат да използват картите за плащания в магазини, онлайн пазаруване и теглене на пари от банкомати.

Банка ДСК Гоце Делчев предоставя и услуги на онлайн банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по удобен и сигурен начин. Чрез онлайн банкирането, клиентите могат да проверяват баланса си, да правят преводи, да плащат сметки и да извършват други банкови операции от всяко място и по всяко време.

В заключение, Банка ДСК Гоце Делчев предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Това включва предоставяне на кредити, депозити, различни видове карти и услуги на онлайн банкиране. Банката се стреми да предоставя качествено обслужване и да отговаря на нуждите на своите клиенти в Гоце Делчев и региона.

Ролята на Банка ДСК Гоце Делчев в икономическото развитие на Гоце Делчев и региона

Банка ДСК Гоце Делчев играе важна роля в икономическото развитие на Гоце Делчев и региона. Тя подпомага бизнеса и инвестициите в района, като предоставя финансови услуги и консултации на предприемачите и инвеститорите.

Банката работи активно за насърчаване на предприемачеството и стимулиране на икономическия растеж в региона.

Банката предоставя кредити на местни предприятия и инвеститори, което им помага да развиват и разширяват бизнеса си. Това включва както малки и средни предприятия, така и големи индустриални и селскостопански предприятия. Банката дава възможност на предприятията да финансират нови проекти, да инвестират в съвременни технологии и оборудване и да разширяват производството си.

Банката ДСК Гоце Делчев също така подпомага развитието на региона чрез предоставяне на финансиране за инфраструктурни проекти.

Това включва строителство и подобряване на пътища, водопроводи, канализация и други обществени сгради. Банката работи с местните власти и организации, за да подкрепи развитието на инфраструктурата и подобряването на условията за живот в региона.

Банката ДСК Гоце Делчев също така поддържа различни социални и културни инициативи, които допринасят за развитието на общността и подобряването на живота на хората в региона.

Тя подкрепя спортни, културни и образователни проекти, които създават възможности за развитие и самореализация на местното население.

В заключение, Банка ДСК Гоце Делчев играе важна роля в икономическото развитие на Гоце Делчев и региона. Банката подпомага бизнеса и инвестициите в района, предоставяйки финансови услуги и консултации. Тя също така подпомага развитието на региона чрез финансиране на инфраструктурни проекти и подкрепа на социални и културни инициативи. Банката ДСК Гоце Делчев е активен участник в икономическото развитие на региона и играе важна роля в подпомагането на предприемачеството и стимулирането на икономическия растеж.

         
Оценка: 4.6 / 5 (216 oценка)

Home » Банка дск гоце делчев