Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск дондуков

Историята на Банка ДСК Дондуков: От основаването до днес

Банка ДСК Дондуков е една от най-старите и утвърдени банки в България. Тя е основана през 1951 година и през годините е изградила солидна репутация и доверие сред своите клиенти. Банката носи името на своя основател, Васил Дондуков, който бил един от най-известните български политици и държавни мъже през 19-ти век.

През първите години от своето съществуване, Банка ДСК Дондуков се фокусира върху предоставянето на финансови услуги на физически лица и малки и средни предприятия.

С течение на времето, банката разширява своите дейности и предлага разнообразни банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на своите клиенти.

През 1997 година, Банка ДСК Дондуков става част от ДСК Банка, която е най-голямата банкова институция в България. Това събитие значително засилва позициите на банката на пазара и й предоставя по-голям капацитет за развитие и иновации. Оттогава и до днес, Банка ДСК Дондуков продължава да се развива и да предлага на своите клиенти висококачествени банкови услуги.

След като разгледахме историята на Банка ДСК Дондуков, ще разгледаме в следващия параграф услугите и продуктите, които банката предлага на своите клиенти.

Услугите и продуктите на Банка ДСК Дондуков: Какво предлага банката на своите клиенти

Банка ДСК Дондуков предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на различните нужди на своите клиенти. Една от основните услуги, предоставяни от банката, е откриването и управлението на банкови сметки. Клиентите могат да избират между различни видове сметки – текущи, спестовни, депозитни и други, в зависимост от своите финансови цели и предпочитания.

Освен сметки, Банка ДСК Дондуков предлага и кредитни продукти. Клиентите могат да кандидатстват за различни видове кредити – лични, ипотечни, автокредити и други.

Банката предлага гъвкави условия и конкурентни лихви, които правят кредитите достъпни и удобни за клиентите.

В рамките на своите услуги, Банка ДСК Дондуков предоставя и различни видове карти – дебитни, кредитни и предплатени карти. Клиентите могат да използват картите за плащания в магазини, онлайн покупки и теглене на пари от банкомати.

Освен традиционните банкови услуги, Банка ДСК Дондуков предлага и различни допълнителни услуги, които допълват и обогатяват финансовите възможности на клиентите. Това включва услуги като инвестиционно консултиране, застраховки, пенсионни продукти и други.

Банката също така предлага удобни онлайн банкинг услуги, които позволяват на клиентите да управляват своите сметки и извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

С всички тези услуги и продукти, Банка ДСК Дондуков се стреми да отговори на различните финансови нужди и цели на своите клиенти, като им предлага удобство, сигурност и надеждност. В следващия параграф ще разгледаме корпоративната отговорност на банката и нейните социални и екологични инициативи.

Корпоративната отговорност на Банка ДСК Дондуков: Социални и екологични инициативи

Банка ДСК Дондуков е активно ангажирана с корпоративна отговорност и е насочена към внасяне на положителна промяна в обществото и околната среда. Банката осъществява различни социални и екологични инициативи, които имат за цел да подкрепят и подобрят обществото, в което функционира.

Банката ДСК Дондуков активно подкрепя социални проекти и организации, които се занимават със защитата на децата, образованието, здравеопазването и други области от обществен интерес. Тя също така подкрепя културни и спортни инициативи, които спомагат за развитието на талантите и поддържането на здравословен начин на живот.

От гледна точка на екологичната отговорност, Банка ДСК Дондуков се стреми да намали негативния си екологичен отпечатък и да подкрепи устойчивото развитие.

Тя въвежда различни мерки за оптимизиране на енергийната ефективност във вътрешните си процеси и инвестира в проекти за възобновяема енергия. Банката също така насърчава своите клиенти да приемат екологично отговорни практики, като предлага финансиране на проекти за енергийна ефективност и зелени инвестиции.

Банка ДСК Дондуков се стреми да бъде лидер в областта на корпоративната отговорност и да допринесе за устойчивото развитие на обществото и околната среда. Тя продължава да инвестира в социални и екологични инициативи, като се фокусира върху нуждите и предизвикателствата на съвременното общество. Банката ДСК Дондуков е ангажирана със създаването на положителна промяна и продължава да бъде активен участник в обществото.

         
Оценка: 4.6 / 5 (396 oценка)

Home » Банка дск дондуков