Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск дружба

История и развитие на Банка ДСК Дружба

Банка ДСК Дружба е една от най-големите и най-успешните банки в България. Тя е част от групата Корпоративен банков сектор (КБС), която е една от най-големите банкови групи в страната. Банката е основана през 1951 година и оттогава се развива и расте с висока скорост.

Банката ДСК Дружба започва като държавна банка, която предоставя финансови услуги на гражданите и бизнеса в България.

През годините тя се превръща в една от най-популярните и надеждни банки в страната. През 2003 година Банка ДСК Дружба става част от групата КБС и оттогава продължава да се развива и расте.

Банката ДСК Дружба предлага широка гама от финансови продукти и услуги на своите клиенти. Тя предлага различни видове кредити, вкл. ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Банката предлага също и различни видове депозити, вкл. спестовни депозити и срочни депозити. Освен това Банка ДСК Дружба предлага и различни видове карти, вкл. дебитни и кредитни карти, както и различни видове застраховки.

Банката ДСК Дружба е известна също така със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност.

Тя подкрепя различни социални и културни инициативи, както и проекти за опазване на околната среда. Банката също така предлага различни програми за образование и обучение, които помагат на младите хора да развият своите умения и да се реализират в професионалната си сфера.

Банка ДСК Дружба продължава да бъде водеща банка в България и продължава да се развива и расте. Тя предлага на своите клиенти надеждни и иновативни финансови решения, които им помагат да постигнат финансовата си цел. Банката ДСК Дружба е символ на надеждност и качество и продължава да бъде предпочитан избор за много хора и бизнеси в България.

Продукти и услуги на Банка ДСК Дружба

Продуктите и услугите, които предлага Банка ДСК Дружба, са много разнообразни и отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни и потребителски кредити. Тези кредити са предназначени да помогнат на клиентите да финансират различни нужди и проекти, като например покупка на жилище, ремонт на имот или покупка на автомобил.

Банката ДСК Дружба предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за всякакви финансови нужди.

Освен кредити, Банка ДСК Дружба предлага и различни видове депозити. Тези депозити са предназначени да помогнат на клиентите да спестят и да увеличат своите финансови резерви. Банката предлага спестовни депозити с различни срокове и лихвени проценти, които могат да бъдат избрани според нуждите и предпочитанията на клиентите.

Банката ДСК Дружба предлага също и различни видове карти, включително дебитни и кредитни карти.

Тези карти са удобен начин за плащане и разплащане, както в страната, така и в чужбина. Клиентите на Банка ДСК Дружба могат да използват карти за плащане в магазини, ресторанти и онлайн платформи, както и за теглене на пари от банкомати.

Освен това, Банка ДСК Дружба предлага и различни видове застраховки. Тези застраховки предоставят защита на клиентите и техните имущества от различни рискове и нещастни случаи.

Банката предлага застраховки за автомобили, имоти, живот и здраве, които могат да бъдат избрани според нуждите и предпочитанията на клиентите.

Продуктите и услугите на Банка ДСК Дружба са съобразени с модерните нужди и изисквания на клиентите. Банката постоянно разработва и внедрява нови продукти и услуги, за да отговори на променящите се потребности на своите клиенти. Банката ДСК Дружба се стреми да предоставя най-доброто обслужване и опит на своите клиенти и да ги подкрепя в постигането на техните финансови цели.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка ДСК Дружба

Банка ДСК Дружба е известна със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност. Тя активно подкрепя различни социални и културни инициативи, които имат положителен принос за обществото.

Банката също така се стреми да бъде активен участник в проекти за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Банката ДСК Дружба участва в различни благотворителни кампании и дарява средства за подкрепа на нуждаещи се групи и общности. Тя подкрепя инициативи, свързани с образование, здравеопазване, култура и спорт.

Банката също така предоставя финансова подкрепа и съдействие на млади предприемачи и стартиращи бизнеси, които имат потенциал да развият икономиката и да създадат работни места.

Освен своята корпоративна отговорност, Банка ДСК Дружба също така има ангажимент към своите клиенти и общността. Тя се стреми да предоставя най-доброто обслужване и опит на своите клиенти, като им осигурява лесен достъп до финансови продукти и услуги.

Банката ДСК Дружба също така предлага различни програми за образование и обучение, които помагат на младите хора да развият своите умения и да се реализират в професионалната си сфера.

Банката ДСК Дружба се стреми да бъде пример за корпоративна отговорност и социална ангажираност. Тя вярва, че успешните бизнеси трябва да допринасят за обществото и да помагат за неговото развитие. Банката ДСК Дружба продължава да разработва и внедрява нови инициативи и програми, които имат положителен принос за обществото и околната среда. Тя е горд да бъде част от устойчивото развитие на България и да допринася за благоденствието на своите клиенти и общността като цяло.

         
Оценка: 4.9 / 5 (263 oценка)

Home » Банка дск дружба