Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск казанлък

История и развитие на Банка ДСК Казанлък

Банка ДСК Казанлък е една от водещите банки в региона, съчетаваща богат опит и модерни банкови услуги. Създадена през 1951 година, тя има дългогодишна история и активна роля в развитието на банковия сектор в България.

През годините Банка ДСК Казанлък се развива и разширява своите услуги, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Тя предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които включват различни видове депозити, кредити за физически и юридически лица, кредитни карти, валутни операции и други. Банката е насочена към предоставяне на висококачествено обслужване и индивидуален подход към всеки клиент.

Банка ДСК Казанлък е известна също така със своята обществена отговорност и принос за общността.

Тя активно подкрепя различни инициативи и проекти, насочени към подобряване на условията на живот в региона. Банката се ангажира с развитието на образованието и културата, като предоставя спонсорства и дарения за различни образователни и културни събития.

Съществуването и развитието на Банка ДСК Казанлък са свидетелство за нейната успешна история и ангажимента й към клиентите и общността. Тя продължава да се развива и се стреми да предоставя все по-добри и иновативни банкови услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на своите клиенти. Банката е сигурен и надежден партньор за всеки, който се нуждае от професионални банкови услуги и съвети.

Услуги и продукти на Банка ДСК Казанлък

Банка ДСК Казанлък предлага разнообразие от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите и ги подкрепят във финансовите им решения. Банката е насочена към предоставяне на висококачествено обслужване и индивидуален подход към всеки клиент.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Казанлък, са различните видове депозити. Клиентите имат възможност да изберат най-подходящия депозит за тях, като в зависимост от срока и размера на вложената сума получават конкурентни лихви.

Освен депозитите, Банка ДСК Казанлък предлага и различни видове кредити за физически и юридически лица. Кредитите могат да бъдат предоставени за различни цели – за жилищно строителство, покупка на имот, за покупка на автомобил или други лични нужди.

Банката предлага гъвкави условия и конкурентни лихви, които са атрактивни за клиентите.

Банката предлага също така и различни видове кредитни карти, които позволяват на клиентите да използват удобството на безналичните плащания и да се възползват от различни привилегии и отстъпки.

Освен това, Банка ДСК Казанлък предлага и валутни операции, които позволяват на клиентите да извършват преводи и разплащания в различни валути. Това е особено полезно за клиенти, които имат международни плащания или често пътуват в чужбина.

Банката се стреми да предоставя иновативни и удобни услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Тя се гордее със своята репутация на надежден и професионален финансов институт, който предлага качествени услуги и продукти. Банка ДСК Казанлък е партньор, на който клиентите могат да разчитат при своите финансови решения.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Казанлък за общността

Банка ДСК Казанлък не само предлага банкови услуги и продукти, но също така има и значителен обществен принос и отговорност към общността, в която функционира.

Банката активно подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които се фокусират върху подобряването на условията на живот в региона. Тя подкрепя образователни програми и институции, като предоставя спонсорства и дарения за различни образователни събития и учебни материали. Това помага за развитието на образованието в общността и подпомага младите хора в тяхната образователна реализация.

Банката също така се ангажира с културното развитие на региона, като подкрепя различни културни събития и организации. Тя предоставя спонсорства за изложби, концерти и други културни прояви, които обогатяват културния живот на общността.

Освен това, Банка ДСК Казанлък се ангажира с различни социални и благотворителни инициативи.

Тя подпомага различни организации и фондации, които се занимават със социални проблеми и подкрепят нуждаещите се в общността. Банката осъществява дарения и помощи за хора в нужда, за да им помогне да преодолеят трудности и да подобрят качеството на живот.

Банката ДСК Казанлък е съзнателен и отговорен участник в общността, като се стреми да допринесе за нейното благоденствие и развитие. Тя е ангажирана със създаването на устойчиви и устойчиви общности, като се фокусира върху социалното, икономическото и културното развитие. Банката ДСК Казанлък е горд партньор на общността и продължава да подкрепя инициативи и проекти, които осигуряват ползи за всички нейни членове.

         
Оценка: 4.5 / 5 (241 oценка)

Home » Банка дск казанлък