Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск мол пловдив

История и развитие на Банка ДСК Мол Пловдив

Банка ДСК Мол Пловдив е една от водещите банки в България, която предлага широка гама от финансови услуги и продукти на своите клиенти. Тя е част от ДСК Банка, която е основана през 1951 година и е една от най-старите банки в страната.

Банката ДСК Мол Пловдив е основана през 1993 година и оттогава се развива и нараства, за да отговори на нуждите на своите клиенти в региона.

Тя е разположена в град Пловдив, който е вторият по големина град в България и е икономически и културен център.

През годините Банка ДСК Мол Пловдив е успяла да създаде стабилна и надеждна репутация сред своите клиенти. Тя предлага разнообразни банкови услуги като депозити, кредити, ипотеки, карти за плащане и други. Банката се грижи за своите клиенти и им предлага индивидуален подход и персонализирани решения, които отговарят на техните нужди и цели.

Банката ДСК Мол Пловдив също така е активен участник в икономическия и социалния живот на града.

Тя подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на живота на местната общност. Банката също така е партньор на местни бизнеси и организации, които споделят нейните ценности и цели.

Банка ДСК Мол Пловдив продължава да се развива и иновира, за да отговори на съвременните нужди на своите клиенти. Тя се стреми да предоставя най-доброто обслужване и да бъде надежден партньор за всички, които се нуждаят от банкови услуги.

В заключение, Банка ДСК Мол Пловдив е банка с богата история и успешно развитие. Тя предлага разнообразни услуги и продукти на своите клиенти и е активен участник в обществения живот на града. Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да бъде надежден партньор в техните финансови решения.

Услуги и предимства на Банка ДСК Мол Пловдив

Банка ДСК Мол Пловдив предлага разнообразни услуги и предимства на своите клиенти. Тя се стреми да отговори на индивидуалните нужди и предпочитания на всеки клиент, като предоставя гъвкави финансови решения и персонализирано обслужване.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Мол Пловдив, е отварянето на различни видове депозити. Клиентите имат възможност да изберат между различни срокове и лихвени проценти, които отговарят на техните финансови цели и възможности.

Това позволява на клиентите да спестят пари и да получат допълнителен доход от лихвите.

Освен депозитите, Банка ДСК Мол Пловдив предлага и различни видове кредити. Клиентите имат възможност да получат кредити за покупка на имот, автомобил или други цели. Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредитите, което прави тези услуги достъпни за широк кръг от клиенти.

Банка ДСК Мол Пловдив предоставя и различни видове карти за плащане, които улесняват ежедневните финансови операции на клиентите.

Картите могат да бъдат използвани за покупки в магазини, онлайн плащания и теглене на пари от банкомати. Банката осигурява сигурност и удобство при използването на картите.

Предимството на Банка ДСК Мол Пловдив е и възможността за онлайн банкиране. Клиентите могат да използват интернет банкирането, за да проверяват сметките си, да извършват преводи и плащания и да получават информация за своите финансови операции.

Това осигурява удобство и бързина на обслужване за клиентите.

В заключение, Банка ДСК Мол Пловдив предлага разнообразни услуги и предимства на своите клиенти. Отварянето на депозити, предоставянето на кредити, издаването на карти за плащане и онлайн банкирането са само част от услугите, които банката предлага. Банката се стреми да отговори на нуждите и предпочитанията на всеки клиент и да осигури качествено и персонализирано обслужване.

Обществена отговорност и социални инициативи на Банка ДСК Мол Пловдив

Банка ДСК Мол Пловдив е обществено отговорна институция, която активно подкрепя различни социални инициативи и проекти. Тя осъществява своята обществена отговорност като се включва в различни благотворителни дейности и подкрепя важни проблеми в общността.

Банката ДСК Мол Пловдив реализира различни социални инициативи, насочени към подобряване на образованието и развитието на младите хора. Тя подкрепя образователни програми и стипендии, които помагат на студентите да получат качествено образование и да развият своите умения и потенциал.

Освен това, Банка ДСК Мол Пловдив също така подкрепя инициативи, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Тя финансира проекти за енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и опазване на природата.

Банката се стреми да бъде активен участник в борбата срещу изменението на климата и да допринесе за по-чиста и здравословна околна среда.

Банка ДСК Мол Пловдив също така подкрепя инициативи, насочени към подпомагане на местната общност и хора в нужда. Тя финансира социални програми, които помагат на хората с ниски доходи, бездомни и други уязвими групи. Банката се стреми да помогне на тези хора да получат достоен живот и да им осигури възможности за развитие и интеграция в обществото.

Банка ДСК Мол Пловдив се гордее със своята обществена отговорност и активното си участие в социални инициативи. Тя се стреми да бъде добър гражданин и да допринесе за благоденствието на общността. Банката продължава да подкрепя важни проблеми и да се ангажира с различни социални инициативи, за да помогне на хората и околната среда.

         
Оценка: 4.9 / 5 (520 oценка)

Home » Банка дск мол пловдив