Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск монтана

История и развитие на Банка ДСК Монтана

Историята и развитието на Банка ДСК Монтана са тясно свързани с икономическото развитие на региона. Банката е основана преди повече от 50 години и оттогава е играла важна роля в икономическата стабилност и развитие на Монтана.

Банката ДСК Монтана е част от Банка ДСК, една от най-големите банки в България.

От своето създаване, Банка ДСК Монтана се стреми да предоставя на своите клиенти висококачествени финансови услуги и продукти. Тя е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и насърчаване на икономическото развитие в региона.

През годините Банка ДСК Монтана е успяла да се превърне във водеща банкова институция в региона. Тя предлага широка гама от финансови продукти и услуги, включително различни видове кредити, депозити, карти за плащане и много други.

Банката се стреми да бъде близо до своите клиенти и да им предоставя индивидуално решения, отговарящи на техните нужди и цели.

Банката ДСК Монтана активно участва в обществените инициативи и има значителен принос за общността. Тя подкрепя различни проекти и инициативи, насочени към подобряване на условията на живот в региона.

Банката също така се ангажира със социално отговорни практики и устойчиво развитие.

Банката ДСК Монтана е доказала своята надеждност и професионализъм през годините. Тя е предпочитан партньор за много фирми и частни лица в региона. Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на променящите се нужди и изисквания на своите клиенти. Банката ДСК Монтана е символ на стабилност и надеждност в банковия сектор и продължава да играе важна роля в икономическото развитие на Монтана и региона.

Продукти и услуги на Банка ДСК Монтана

Продуктите и услугите, предлагани от Банка ДСК Монтана, са разнообразни и отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката се стреми да предоставя висококачествени финансови решения, които да помогнат на клиентите им да постигнат своите финансови цели.

Един от основните продукти на Банка ДСК Монтана е кредитите. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Това позволява на клиентите да получат финансиране за покупка на имот, за покриване на разходи или за развитие на своя бизнес. Банката ДСК Монтана предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредитите.

Освен кредитите, Банка ДСК Монтана предоставя и различни видове депозити. Клиентите могат да изберат между различни опции за депозити, включително срочни депозити и спестовни сметки.

Това позволява на клиентите да спестят пари и да ги инвестират в сигурни и доходни финансови инструменти.

Банката ДСК Монтана предлага и различни видове карти за плащане. Клиентите могат да изберат между дебитни и кредитни карти, които им осигуряват удобство и сигурност при плащанията. Карти за плащане на Банка ДСК Монтана могат да бъдат използвани както в страната, така и в чужбина, което ги прави подходящи за различни ситуации и нужди.

Освен основните продукти, Банка ДСК Монтана предлага и други услуги като онлайн и мобилно банкиране, валутни операции, застраховки и други.

Тези услуги допълват основните продукти и предоставят на клиентите допълнителни възможности за управление на техните финанси.

Банката ДСК Монтана се стреми да бъде винаги на разположение на своите клиенти и да им предоставя индивидуални решения, отговарящи на техните нужди и цели. Тя продължава да развива и подобрява своите продукти и услуги, за да отговори на променящите се нужди на клиентите си. Банката ДСК Монтана е надежден и компетентен партньор, който помага на своите клиенти да постигнат своите финансови цели.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Монтана за общността

Обществената отговорност и приносът на Банка ДСК Монтана за общността са от съществено значение за банката. Тя се стреми да бъде активен участник в подобряването на условията на живот в региона и да допринесе за развитието на общността.

Банката ДСК Монтана подкрепя различни обществени проекти и инициативи, които имат положителен принос за региона. Тя финансира проекти в области като образование, култура, спорт и околна среда. Тези проекти помагат за подобряване на условията на живот на местното население и създават възможности за развитие и растеж.

Банката ДСК Монтана също така се ангажира със социално отговорни практики. Тя подкрепя различни благотворителни инициативи и организации, които помагат на хора в нужда и на уязвими групи.

Банката активно участва в кампании за събиране на средства, дарява материални и финансови ресурси, и оказва подкрепа на различни обществени инициативи.

Банката ДСК Монтана също така се грижи за околната среда и устойчивото развитие. Тя използва екологосъобразни практики и технологии, за да намали въглеродния отпечатък и да намали влиянието си върху околната среда. Банката подкрепя проекти за опазване на природата и енергийна ефективност, като се стреми да бъде екологично отговорна организация.

Обществената отговорност и приносът на Банка ДСК Монтана за общността са отразени в нейната мисия и ценности. Банката се стреми да бъде активен и отговорен участник в обществото, като помага за подобряване на условията на живот и създава възможности за развитие и растеж. Банката ДСК Монтана е горд да бъде част от общността и да допринася за нейното благосъстояние.

         
Оценка: 4.7 / 5 (497 oценка)

Home » Банка дск монтана