Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск овча купел

История и развитие на Банка ДСК Овча купел

Банка ДСК Овча купел е една от водещите банки в България, която предлага широка гама от банкови услуги и продукти на своите клиенти. Тя има дълга и успешна история, която започва още през 1951 година, когато е основана като Държавна спестовна каса.

През годините банката развива своята дейност и през 1999 година придобива статута на универсална банка, като се преименува на Банка ДСК.

Банка ДСК Овча купел се отличава със своята стабилност и надеждност, което я прави предпочитан партньор за много клиенти. Банката предлага разнообразни банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на различни клиенти. Тя предлага кредити за жилищно строителство, потребителски кредити, депозити, кредитни карти, онлайн банкиране и много други.

Банката се стреми да бъде иновативна и да предлага съвременни решения, които да улеснят финансовото управление на клиентите.

Банка ДСК Овча купел не само се стреми да отговаря на финансовите нужди на своите клиенти, но и проявява силна обществена отговорност. Тя подкрепя различни социални инициативи и проекти, които имат положителен принос за обществото.

Банката активно участва в програми за подкрепа на младите таланти, образование, култура и спорт. Тя също така подкрепя инициативи, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Банка ДСК Овча купел е банка, която се грижи за своите клиенти и общността, в която действа. Тя се стреми да предоставя качествени банкови услуги, които да отговарят на нуждите на всеки клиент. Със своята история и разнообразие от продукти и услуги, Банка ДСК Овча купел продължава да бъде предпочитан избор за много хора в България.

Продукти и услуги на Банка ДСК Овча купел

Продуктите и услугите, които предлага Банка ДСК Овча купел, са разнообразни и отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката предлага различни видове кредити, включително жилищни и потребителски кредити, които помагат на клиентите да осъществят своите финансови цели. Тези кредити се предлагат на конкурентни лихвени проценти и с гъвкави условия за връщане.

Освен кредити, Банка ДСК Овча купел предлага и различни видове депозити, които помагат на клиентите да спестят и да увеличат своите финансови резерви. Тези депозити се предлагат на различни срокове и с различни лихвени проценти, в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиентите. Банката предлага също така и различни видове кредитни карти, които позволяват на клиентите да използват кредита си по всяко време и на всяко място.

Кредитните картите на Банка ДСК Овча купел предлагат различни бонуси и привилегии, като например намаления в магазини и достъп до VIP зони на летища. Банката също така предлага и услуги за онлайн банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по удобен и сигурен начин. Чрез онлайн банкирането, клиентите на Банка ДСК Овча купел могат да проверяват баланса си, да извършват плащания и да превеждат пари без да посещават банковата филиал.

Това спестява време и улеснява финансовото управление на клиентите. Банка ДСК Овча купел се стреми да предоставя продукти и услуги, които отговарят на индивидуалните нужди и предпочитания на клиентите. Със своето разнообразие от кредити, депозити, кредитни карти и услуги за онлайн банкиране, Банка ДСК Овча купел продължава да бъде предпочитан избор за много хора в България.

Обществена отговорност и социални инициативи на Банка ДСК Овча купел

Банка ДСК Овча купел е ангажирана с обществена отговорност и активно подкрепя различни социални инициативи. Тя има ясно посочени ценности и стремеж към устойчиво развитие, което я отличава от другите банки. Банката инвестира в различни проекти, които имат положителен принос за обществото и околната среда.

Една от основните социални инициативи, подкрепяни от Банка ДСК Овча купел, е програмата за подкрепа на младите таланти. Тя предоставя финансова подкрепа и стипендии на млади хора с изявени постижения в областта на изкуството, науката и спорта. Това помага на талантливите млади хора да развият своите умения и да постигнат високи постижения в съответната област. Освен това, Банка ДСК Овча купел подкрепя инициативи в образователната сфера.

Тя предоставя специални програми и финансова помощ на училища и университети, които имат за цел подобряване на образованието и развитие на младите хора. Това включва финансиране на изграждане на модерни образователни съоръжения и предоставяне на стипендии на студенти с отлични успехи. Банката също така проявява грижа за околната среда и устойчивото развитие.

Тя подкрепя проекти, свързани с опазването на природата и възобновяемата енергия. Банката инвестира в проекти за изграждане на ветроенергийни и слънчеви ферми, които помагат за намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на околната среда. Банка ДСК Овча купел е ангажирана със социалната отговорност и се стреми да допринесе за подобряването на обществото и околната среда. Със своите социални инициативи и проекти, Банка ДСК Овча купел играе активна роля в обществото и помага за създаване на по-добро бъдеще.

         
Оценка: 4.7 / 5 (457 oценка)

Home » Банка дск овча купел