Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск русе

История и развитие на Банка ДСК Русе

Историята и развитието на Банка ДСК Русе

Банка ДСК Русе е една от водещите банки в Русе и е известна със своето дългогодишно присъствие и успешна дейност в банковия сектор. Основана през 1951 година, тя има богата история, която е свързана с развитието на града и региона.

През първите години на съществуването си, Банка ДСК Русе се фокусира върху предоставянето на кредити и финансови услуги на местните предприятия и физически лица. С течение на времето, банката се развива и разширява своите дейности, като предлага нови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите.

Една от ключовите точки в историята на Банка ДСК Русе е присъединяването й към ДСК Банка през 2003 година. Това събитие дава нов тласък на развитието на банката и я превръща в една от водещите финансови институции в региона. След това, Банка ДСК Русе продължава да разширява своите услуги и да инвестира в модернизацията на банковата си инфраструктура.

Днес, Банка ДСК Русе предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни сектори от обществото.

Тя предоставя кредити за жилищно и потребителско кредитиране, инвестиционни продукти, депозити, карти и други банкови услуги. Банката също така разполага с модерни онлайн и мобилни банкинг решения, които улесняват достъпа на клиентите до техните сметки и транзакции.

Банка ДСК Русе има силна ангажираност към общността и проявява социална отговорност. Тя подкрепя различни благотворителни и културни инициативи в града и региона, като се стреми да помогне за развитието и подобряването на живота на хората. Банката също така предлага специални програми и условия за млади предприемачи и студенти, които се стремят да развиват своите идеи и кариери.

Със своята история и развитие, Банка ДСК Русе е доказала своята надеждност и качество на услугите, които предлага на своите клиенти. Тя продължава да бъде водеща банка в региона и се стреми да отговори на съвременните предизвикателства и нужди на своите клиенти.

Продукти и услуги на Банка ДСК Русе

Банка ДСК Русе предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни сектори от обществото. Като водеща банка в региона, тя се стреми да предоставя иновативни и удобни решения за своите клиенти.

Една от основните услуги, предлагани от Банка ДСК Русе, е кредитирането.

Тя предоставя различни видове кредити, включително жилищни и потребителски кредити. Кредитите за жилищно кредитиране предлагат възможността за закупуване на жилище, ремонт или рефинансиране на съществуващи кредити. Потребителските кредити са предназначени за финансиране на различни нужди и желания на клиентите, като пътувания, образование или покупка на автомобил.

Освен кредитирането, Банка ДСК Русе предлага и други финансови продукти.

Тя предоставя различни видове депозити, които позволяват на клиентите да спестяват и да получават лихви върху техните средства. Банката също така предлага инвестиционни продукти, които позволяват на клиентите да инвестират своите средства в различни финансови инструменти и да получават доходи от тях.

Една от ключовите услуги на Банка ДСК Русе е банковската карта.

Тя предлага различни видове карти, включително дебитни и кредитни карти. Дебитните карти позволяват на клиентите да извършват плащания и тегления на пари от банкомати, докато кредитните карти предоставят възможност за разсрочено плащане и натрупване на бонус точки или мили.

Банка ДСК Русе също така предлага модерни онлайн и мобилни банкинг решения, които улесняват достъпа на клиентите до техните сметки и транзакции. Чрез тези решения, клиентите могат да извършват бързи и удобни плащания, да проверяват баланса си и да получават информация за техните транзакции по всяко време и от всяко място.

С продуктите и услугите, които предлага, Банка ДСК Русе се стреми да отговори на нуждите и очакванията на своите клиенти. Тя постоянно иновира и развива своите продукти, за да предоставя най-доброто на своите клиенти и да им осигури бързо и ефективно обслужване.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Русе за общността

Обществената отговорност и приносът на Банка ДСК Русе за общността

Банка ДСК Русе изразява силна ангажираност към общността и проявява социална отговорност чрез различни инициативи и дейности. Тя се стреми да допринесе за подобряването на живота на хората и за развитието на общността.

Една от основните области, в които Банка ДСК Русе се ангажира, е благотворителността.

Тя подкрепя различни благотворителни инициативи и организации, които работят за подпомагане на нуждаещите се. Банката финансира проекти и програми, които имат за цел подобряване на здравеопазването, образованието, социалната интеграция и други сфери от обществения живот.

Банката също така подкрепя културните инициативи и събития в града и региона. Тя се ангажира с финансиране на културни проекти, изложби, концерти и други събития, които допринасят за разнообразието и богатството на културния живот в общността.

Банката осъществява сътрудничество с местни културни институции и организации, като се стреми да подкрепя и насърчава творчеството и таланта на местните артисти и културни дейци.

Освен благотворителността и културата, Банка ДСК Русе също така се ангажира с развитието на младите предприемачи и студентите. Тя предлага специални програми и условия за млади предприемачи, които се стремят да развиват своите идеи и стартират собствен бизнес.

Банката предоставя финансова подкрепа, консултации и обучения, които помагат на младите предприемачи да реализират своите проекти и да се развиват успешно.

Също така, Банка ДСК Русе предлага специални условия и програми за студентите. Тя предоставя студентски кредити и други финансови продукти, които помагат на студентите да финансират своето образование и да се развиват професионално. Банката също така организира обучения и кариерни събития, които помагат на студентите да се подготвят за бъдещата си професионална реализация.

С обществената си отговорност и приноса си за общността, Банка ДСК Русе играе важна роля в развитието и подобряването на живота в града и региона. Тя се стреми да бъде активен и отговорен партньор за общността и да допринесе за създаването на по-добро бъдеще за всички.

         
Оценка: 4.5 / 5 (632 oценка)

Home » Банка дск русе