Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск стара загора

История и развитие на Банка ДСК Стара Загора

Банка ДСК Стара Загора е една от най-старите и прочути банки в България. Създадена през 1951 година, тя е част от Държавна спестовна каса (ДСК) – една от най-големите банки в страната.

За повече от половин век съществуване, Банка ДСК Стара Загора се утвърди като водеща институция в областта на банковото дело и финансовите услуги.

През годините банката е претърпяла значителни промени и развитие. Тя е преминала през няколко преобразувания, които са подобрили нейната ефективност и конкурентоспособност. Банката ДСК Стара Загора се превърна в модерна и иновативна финансова институция, която предлага широка гама от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на своите клиенти.

Съвременната Банка ДСК Стара Загора предлага разнообразни банкови услуги, включително откриване на банкови сметки, кредитиране на физически и юридически лица, предоставяне на кредитни карти, инвестиционни продукти и др.

Тя също така предлага различни финансови решения и консултации, които помагат на клиентите да постигнат финансовата си стабилност и успех.

Банката ДСК Стара Загора е известна не само със своите банкови услуги, но и със своята обществена отговорност и принос за общността. Тя активно подпомага различни благотворителни и социални инициативи, като финансира проекти в областта на образованието, културата и здравеопазването.

Банката ДСК Стара Загора се гордее със своята ангажираност към обществото и стремежа си да бъде активен участник в развитието на региона.

В заключение, Банка ДСК Стара Загора е финансова институция с богата история и успешно развитие. Тя предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката също така се отличава със своята обществена отговорност и принос за общността. Банката ДСК Стара Загора продължава да бъде водеща финансова институция в региона и се стреми да остане на върха на иновациите и промените в банковия сектор.

Продукти и услуги на Банка ДСК Стара Загора

Банка ДСК Стара Загора предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Една от основните услуги, които предлага банката, е откриването на банкови сметки. Клиентите могат да изберат различни видове сметки, включително текущи сметки, сметки за спестявания и депозитни сметки. Това позволява на клиентите да управляват своите финанси по начин, който е най-удобен за тях.

Освен банковите сметки, Банка ДСК Стара Загора предлага и различни видове кредитиране. Клиентите могат да кандидатстват за потребителски кредити, ипотечни кредити и кредитни карти.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредитите, което прави тези услуги достъпни и изгодни за клиентите.

Освен това, Банка ДСК Стара Загора предлага и различни инвестиционни продукти. Клиентите могат да инвестират в акции, облигации и фондове през банката, което им дава възможност да увеличат своите средства и да постигнат финансови цели.

Банката ДСК Стара Загора също така предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да извършват различни банкови операции през интернет. Това е удобен и бърз начин за клиентите да получат достъп до своите финансови средства и да извършват плащания по всяко време и от всяко място.

В заключение, Банка ДСК Стара Загора предлага разнообразни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Откриването на банкови сметки, кредитирането, инвестиционните продукти и онлайн банкирането са само част от услугите, които банката предлага. Банката ДСК Стара Загора се стреми да бъде винаги на разположение на своите клиенти и да им предоставя най-добрите финансови решения и услуги.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Стара Загора за общността

Банка ДСК Стара Загора е активен участник в общността и има значителен принос за развитието й. Банката осъществява различни инициативи, които са насочени към подпомагане на образованието, културата и здравеопазването.

Една от областите, в които Банка ДСК Стара Загора подпомага общността, е образованието. Банката предоставя финансова подкрепа за училища и образователни институции, което помага за подобряване на образователните условия и развитието на младите хора. Това включва финансиране на проекти за модернизация на учебните помещения, закупуване на необходимо оборудване и предоставяне на стипендии на образователни институции.

Освен това, Банка ДСК Стара Загора подкрепя и културните инициативи в общността.

Тя финансира различни културни събития, фестивали, изложби и други проекти, които допринасят за разнообразието и богатството на културния живот в региона. Банката също така подкрепя и спонсорира различни културни институции и организации, които работят за запазване и насърчаване на културното наследство на региона.

Банката ДСК Стара Загора проявява също така голям интерес към здравеопазването и подпомага различни инициативи в тази област. Тя финансира проекти и програми, които са насочени към подобряване на здравната инфраструктура, предоставяне на достъпни и качествени медицински услуги и подкрепа на хора със специални нужди.

В заключение, Банка ДСК Стара Загора е активен участник в общността и има значителен принос за образованието, културата и здравеопазването. Банката финансира различни проекти и инициативи, които подпомагат развитието на общността и подобряват качеството на живот на хората. Банка ДСК Стара Загора се стреми да бъде социално отговорна институция, която допринася за благополучието на общността и устойчивото развитие на региона.

         
Оценка: 4.9 / 5 (292 oценка)

Home » Банка дск стара загора