Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск ямбол

История и развитие на Банка ДСК Ямбол

Банка ДСК Ямбол е една от водещите банки в региона и е част от ДСК Банка, която е една от най-големите банки в България. Историята на Банка ДСК Ямбол започва през 1992 година, когато тя е основана като Частна търговска банка. След това, през 1999 година, банката се присъединява към ДСК Банка и става част от нейната мрежа от клонове в цялата страна.

През годините Банка ДСК Ямбол се развива и разширява своите услуги и продукти.

Тя предлага широка гама от банкови услуги, включително различни видове кредити, депозити, карти и електронни услуги. Банката също така предлага специализирани услуги за бизнес клиенти, като финансиране на проекти и търговски кредити.

Банка ДСК Ямбол е известна също така със своята обществена отговорност и принос в общността. Тя подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на живота на хората в региона.

Банката активно се ангажира със социални и културни инициативи, спортни събития и образователни програми.

Банка ДСК Ямбол има дългогодишен опит и експертиза в банковия сектор. Тя се стреми да предоставя на своите клиенти качествени услуги и продукти, които отговарят на техните нужди и изисквания. Банката също така се отличава със своята прозрачност и надеждност, което я прави предпочитан партньор за много хора и бизнеси в региона.

В заключение, Банка ДСК Ямбол е банка с богата история и дългогодишен опит в банковия сектор.

Тя предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката активно се ангажира с обществени инициативи и има значителен принос в общността. Банка ДСК Ямбол е надежден партньор и предпочитан избор за много хора и бизнеси в региона.

Услуги и продукти на Банка ДСК Ямбол

Банка ДСК Ямбол предлага разнообразие от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Една от основните услуги, предоставяни от банката, е предоставянето на кредити. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Кредитите на Банка ДСК Ямбол се отличават със своята конкурентна лихва и гъвкави условия за погасяване.

Освен кредити, Банка ДСК Ямбол предлага и различни видове депозити. Депозитите са отличен начин за спестяване и инвестиране на пари. Банката предлага както краткосрочни, така и дългосрочни депозити с различни лихвени проценти.

Клиентите могат да изберат депозит, който отговаря на техните финансови цели и нужди.

Освен това, Банка ДСК Ямбол предлага и различни видове карти, които улесняват плащанията и транзакциите на клиентите. Картите могат да бъдат използвани както за покупки в магазини и онлайн, така и за теглене на пари от банкомати. Клиентите на Банка ДСК Ямбол могат да изберат между дебитни и кредитни карти, в зависимост от техните финансови нужди и предпочитания.

Освен основните банкови услуги, Банка ДСК Ямбол предлага и различни електронни услуги.

Това включва онлайн банкиране, мобилно банкиране и електронни плащания. Клиентите могат да управляват своите сметки и да извършват транзакции по всяко време и от всяко място чрез удобните електронни платформи на банката.

В заключение, Банка ДСК Ямбол предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на клиентите. Това включва различни видове кредити, депозити, карти и електронни услуги. Банката се стреми да предоставя качествени услуги, които отговарят на нуждите и предпочитанията на клиентите.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Ямбол в общността

Банка ДСК Ямбол не само предоставя банкови услуги и продукти, но също така има силно ангажиране с обществената отговорност и принос в общността. Банката осъществява различни инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на живота на хората в региона.

Една от областите, в които Банка ДСК Ямбол проявява активност, е социалната отговорност.

Тя подкрепя различни социални инициативи и организации, които се занимават с подпомагане на хора в нужда. Банката финансира проекти, които се фокусират върху образование, здравеопазване, култура и околна среда. Тя също така подкрепя и спонсорира местни спортни събития и отбори.

Банка ДСК Ямбол също така има значителен принос в общността чрез своите образователни инициативи.

Тя осигурява стипендии и грантове за студенти и ученици, които проявяват отлични постижения в училище или университет. Банката организира и участва в различни образователни програми, които са насочени към развитието на младите хора и подпомагане на техните кариери.

Освен това, Банка ДСК Ямбол подпомага и различни културни инициативи в региона.

Тя финансира изложби, концерти и други културни събития, които обогатяват културния живот на хората в Ямбол. Банката също така подкрепя и спонсорира местни културни институции и организации.

В заключение, Банка ДСК Ямбол има значителен принос в общността чрез своите обществени инициативи и проекти. Тя подкрепя различни социални, образователни и културни инициативи, които са насочени към подобряване на живота на хората в региона. Банката играе активна роля в обществото и е надежден партньор за местните организации и институции.

         
Оценка: 4.7 / 5 (565 oценка)

Home » Банка дск ямбол