Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банки кредити без доказване на доход

Банки кредити без доказване на доход

Банки кредити без доказване на доход – защо е необходима подобна услуга?

Услугата Банки кредити без доказване на доход започва уверено да набира скорост през последните няколко години. Нейната цел е да отговори на тенденциите на съвременния пазар, както и на изискванията на днешните потребители. Традиционно банковите услуги, свързани с отпускане на кредити, са по-тромави и бюрократични. При тях се изисква представянето на купища документи и удостоверения за доказване личните доходи на потребителя, а процедурите по кандидатстване и одобрение е възможно да продължат дори седмици наред.

Тези неща обаче няма как да останат същите в съвременния свят. Потребителите, имащи спешна нужда от финансови средства, няма как да чакат толкова дълго време, за да ги получат. А и прекалено строгите критерии за кандидатстване и одобрение водят до ограничаване на достъпа на немалко хора до ползите и преимуществата на кредитната сфера. Поради тази причина се наложи появяването на услугата Банки кредити без доказване на доход. Тя разрешава голяма част от проблемите, които бяха споменати и обособени дотук в текста.

Банки кредити без доказване на доход – кои са преимуществата на услугата?

Първото съществено преимущество на услугата Банки кредити без доказване на доход е нейната бързина и удобство. Отпада нуждата потребителят да се разкарва по няколко пъти до банкови клонове, както и да чака часове наред по опашки и гишета. От друга страна, опростяването на процедурите по кандидатстване и одобрение позволява да се съкрати значително периодът от време, в рамките на който финансовите средства достигат до сметката на потребителя. Което значи, че той ще може да използва съответните средства точно по предназначение и да се справи с финансовите предизвикателства, пред които е изправен.

Също така трябва да отбележим като важно предимство на услугата Банки кредити без доказване на доход нейната достъпност за значително широк кръг от потребители. Това се дължи на отпускането на критериите за кандидатстване и одобрение. Отпадането на нуждата от представяне на трудов договор например позволява за банков кредит да кандидатстват и хора, които работят само на граждански договор, или пък такива, упражняващи свободни професии.

Банки кредити без доказване на доход – защо да предпочетете нашите изгодни оферти за бързи кредити?

И така, представихме ви основната информация, която трябва да знаете за услугата Банки кредити без доказване на доход. В същото време обаче трябва да отбележим, че офертите за кредити, предлагани от фирмите за бързи кредити, продължават да са значително по-изгодни от услугата Банки кредити без доказване на доход по отношение на споменатите в предишните абзаци аспекти. Ще се убедите в това, ако се насочите към нашите оферти за бързи кредити. Кандидатстването при нас става само с попълване на онлайн формуляр, съдържащ главно данни от личната карта. Отговор ще ви бъде върнат в рамките на минути, а парите можете да получите по сметката си дори още на същия ден.

Пъревата ни оферта за бърз кредит, която бихме ви препоръчали, е тази за бърз кредит до заплата. При нея отпусканите суми са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Ако тези суми не са ви достатъчни, можем да ви предложим офертата ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук вече сумите са от 400 до 5000 лева, докато сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.8 / 5 (458 oценка)

Home » Банки кредити без доказване на доход