Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвен кредит до 1500 лв

Безлихвен кредит до 1500 лв

Безлихвен кредит до 1500 лв – същност на услугата

Услугата Безлихвен кредит до 1500 лв е все по-популярна в кредитната сфера през последните няколко години. Когато разглеждаме нейната същност, на първо място трябва да отбележим, че става въпрос за кредит, върху който не се начисляват никакви лихви. Или казано с други думи, потребителят ще трябва да върне само и единствено сумата, която е взел. Такъв тип кредит се предлага най-вече на нови клиенти на компаниите за бързи кредити, като съвсем естествено целта е промотиране на техните услуги и разширяване на пазарните им позиции.

Защо услугата се нарича Безлихвен кредит до 1500 лв? Това е така, защото обикновено максималният праг на сумите, отпускани при безлихвени кредити, е 1000 – 1500 лв. Подобни суми са разумен избор както за самите компании за бързи кредити, така и за техните клиенти. От една страна сумите в този диапазон са достатъчни, за да покрият текущите нужди и разходи на потребителите, а от друга – не са прекалено големи като размер и потребителите няма да бъдат затруднени при последващото им връщане.

Безлихвен кредит до 1500 лв – полезни съвети при кандидатстване

Когато ви предстои за първи път да използвате услугите на кредитната сфера и да кандидатствате за безлихвен кредит до 1500 лв, е добре да обърнете внимание на няколко важни неща. Уверете се, че компанията, която ви предлага тази услуга, е достатъчно надеждна и коректна към клиентите си. За предпочитане са компании, на чиито официални уебсайтове е дадена информация за базовите условия по кредита. Преди подписване на договора за кредит също четете внимателно, за да сте сигурни, че няма условия, които биха ви ощетили финансово.

Не забравяйте да проверите и за други важни за вас условия, свързани с предлагания ви безлихвен кредит до 1500 лв. Едно от тези условия може да бъде например периодът от време, в рамките на който ще бъдете одобрени и желаната сума ще пристигне по сметката ви. Няма смисъл да кандидатствате за кредит, който би ви бил отпуснат прекалено късно и няма как да го използвате за покриване на своите спешни разходи.

Безлихвен кредит до 1500 лв – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Когато става въпрос за услугата Безлихвен кредит до 1500 лв, вярното решение за вас би било да се насочите към нашите изгодни оферти. Имаме отлични предложения, свързани с услугата Безлихвен кредит до 1500 лв, от които новите ни клиенти могат да се възползват. Кандидатстването става изцяло онлайн, като само се изпраща формуляр, съдържащ главно данни от личната карта – имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и т. н. Отговор ще ви върнем в рамките на минути, а желаната сума е възможно да пристигне по сметката ви дори още на същия ден.

Основната ни оферта за безлихвен кредит включва отпускане на суми в диапазона от 50 до 1000 лв. Сроковете за погасяването му пък могат да бъдат от 5 до 30 дни. Което означава, че не само ще върнете единствено сумата, която сте взели, но и е възможно да имате на разположение 30-дневен гратисен период, за да го направите. Отличен вариант за вас, който ще ви помогне да покриете своите нужди и да си стъпите на краката във финансов аспект.

         
Оценка: 4.7 / 5 (527 oценка)

Home » Безлихвен кредит до 1500 лв