Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвен кредит за 1 месец

Безлихвен кредит за 1 месец

Безлихвен кредит за 1 месец – какви са неговите преимущества?

Безлихвен кредит за 1 месец е услуга, която все повече фирми за бързи кредити предлагат на своите нови клиенти. Разбира се, нейната цел е привличане на по-широк кръг от клиенти, които да изберат ползите и преимуществата на кредитните услуги. В днешно време предоставянето на подобни изгодни оферти е необходимо и за фирмите, тъй като конкуренцията в сектора се ожесточава непрекъснато. Напълно логично е всеки да се опитва да изпъкне с нещо пред своите конкуренти в очите на потребителя.

Безлихвен кредит за 1 месец на практика означава, че ще можете да вземете желаните финансови средства, без върху тях да се начислява никаква лихва. Или казано с други думи, впоследствие ще ви се наложи да връщате само и единствено сумата, която сте взели. Това е изключително изгодна оферта, особено за хората, които нямат никакъв опит в използването на кредитни услуги. Оферта, която ще им гарантира повече спокойствие и комфорт, и по-малко натиск върху техните лични финанси.

Безлихвен кредит за 1 месец – специфики, на които трябва да обърнете внимание

Офертите за безлихвен кредит за 1 месец наистина са доста примамливи, но все пак има някои специфики, на които трябва да обърнете внимание. Специфики, които ви интересуват като потребители най-вече по отношение на способността ви за коректно и навременно погасяване на въпросния кредит. Срокът, който кредиторите дават за въпросното погасяване, обиокновено си е максимум 30 дни, тъй като става въпрос за малки суми, върху които не се начисляват лихви. В този смисъл трябва да сте сигурни, че ще можете да се справите с връщането на кредита в рамките на толкова кратък период от време.

Освен това е нужно внимателно да прецените за каква точно сума на съответния безлихвен кредит за 1 месец би било удачно да кандидатствате. От една страна тази сума трябва да е достатъчна, за да покрие конкретните ви нужди, а от друга – да не преминава лимита на финансовите ви възможности. Правилната потребителска преценка е от ключово значение за гладкото протичане на целия процес.

Безлихвен кредит за 1 месец – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изгодни оферти за безлихвен кредит за 1 месец, които са съобразени с нуждите на потребителите, използващи за първи път кредитни услуги и нямащи никакъв опит с тях. Процедурите за кандидатстване и одобрение са максимално улеснени, като от клиента се изисква само да попълни стандартен формуляр, съдържащ главно данни от личната му карта. Въпросният формуляр може да бъде попълнен и изпратен онлайн. След като го направите, очаквайте отговор в рамките на минути. Ако той е положителен, е възможно парите да бъдат преведени по сметката ви още на същия ден.

Ако ни се доверите и решите да се възползвате от услугата ни за безлихвен кредит за 1 месец, ще можете да кандидатствате за суми от 50 до 1000 лева. Срокът, в рамките на който ще трябва да върнете взетите суми, ще бъде от 5 до 30 дни. Изцяло от вас зависи да изберете оптималното съотношение между сума и срок, което ще съвпадне с настоящите ви финансови интереси и възможности.

         
Оценка: 4.5 / 5 (155 oценка)

Home » Безлихвен кредит за 1 месец