Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Безлихвен кредит 1500

Безлихвен кредит 1500

Безлихвен кредит 1500 – същност на услугата

Безлихвен кредит 1500 е услуга, предлагана от все повече компании за бързи кредити. Нейната основна цел е да предостави на новите клиенти, които не са ползвали кредитни услуги досега, възможност да го направят при максимално леки и изгодни за тях условия. Условия, които ще им позволят да бъдат по-спокойни и да привикнат към употребата на кредити с цел стабилизиране на личните си финанси. Тази услуга е полезна и за самите компании за бързи кредити, като им позволява да разширят пазара си и да достигнат до повече потребителски групи.

Защо услугата се нарича Безлихвен кредит 1500? Защото в повечето случаи компаниите за бързи кредити са склонни да отпускат безлихвени кредити с максимални суми 1000 – 1500 лева. Въпросните суми от една страна са достатъчни, за да покрият текущите разходи и нормални по размер задължения на потребителите. От друга, тези суми не са прекалено големи и ограничават риска от възникване на проблеми при изплащане на съответните кредити.

Безлихвен кредит 1500 – преимущества и съвети

Главното преимущество на услугата Безлихвен кредит 1500 е възможността, която предоставя на по-неопитните потребители да се възползват от благата на кредитната сфера. Тази услуга намалява до минимум опасността потребителите да просрочат своите кредити и да се забъркат в излишни проблеми и спорове с кредиторите. Вземане на безлихвен кредит на практика означава, че в края на срока, определен за погасяване на кредита, потребителят ще трябва да върне само и единствено сумата, която е взел.

И все пак когато ползвате услугата Безлихвен кредит 1500, е нужно да подходите с високо ниво на внимание и отговорност. Преценете точно каква сума ви е нужна, за да покриете текущите си разходи и задължения, и дали редовните ви доходи позволяват впоследствие да върнете въпросната сума в изискваните срокове. След като вземете безлихвения кредит, в рамките на периода, определен за неговото погасяване, бъдете достатъчно дисциплинирани във финансов аспект. Не правете никакви излишни покупки или разходи, които биха могли да застрашат коректното ви издължаване към вашите кредитори.

Безлихвен кредит 1500 – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Когато става въпрос за услугата Безлихвен кредит 1500, ние сме най-подходящият партньор, към който да се обърнете. Предлагаме на своите нови клиенти висококачествена и изгодна за тях услуга Безлихвен кредит 1500, която ще отговори в пълна степен на нуждите и очакванията им. При нас за кредит може да се кандидатства изцяло онлайн, като за целта е нужно единствено да се попълни стандартен формуляр, съдържащ основно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, номер на документа и т. н. Ще ви върнем отговор в рамките на минути, а парите е възможно да пристигнат по сметката ви още на същия ден.

Конкретната оферта, която бихме могли да ви предложим, е за първи безлихвен заем до заплата. При въпросния безлихвен заем до заплата се отпускат суми от 50 до 1000 лева, като срокът за погасяване е от 5 до 30 дни. Което означава, че не само ще върнете единствено сумата, която сте взели, но и ще имате на разположение 30-дневен гратисен период, за да го направите.

         
Оценка: 4.6 / 5 (583 oценка)

Home » Безлихвен кредит 1500