Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бик банка

История на Бик банка

История на Бик банка

Бик банка е една от най-големите банки в България, която е основана през 1994 година. От самото начало, основният приоритет на банката е да предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти. През годините, банката е успяла да се утвърди като един от най-надеждните и иновативни финансови институции в България.

През 2003 година, една от най-големите банки в страната бе придобита от банката „Бик“, като това бе „Експресбанк“.

Това събитие е от голямо значение за развитието на една от най-големите банки в България, тъй като тя става все по-голяма и важна за икономиката на страната.

През годините, една от най-надеждните и иновативни финансови институции в България успя да се утвърди. Банката предлага широк спектър от банкови услуги, включително депозити, кредити, карти за плащане, онлайн банкиране и много други. Банката е известна със своите иновации в банковия сектор, като например въвеждането на мобилно банкиране и онлайн платежи.

Една от най-големите банки в България продължава да се развива и да предлага нови и иновативни услуги на своите клиенти. Банката има силна репутация и е известна със своята надеждност и качество на услугите, които предлага.

Услуги на Бик банка

Услуги на Бик банка

Бик банка предлага широк спектър от банкови услуги на своите клиенти. Банката е известна със своите качествени услуги и надеждност. Банката предлага различни видове депозити, кредити, карти за плащане, онлайн банкиране и много други услуги.

Една от най-значимите услуги, които предлага тази банка, са кредитите. Банката предлага различни видове кредити, включително лични кредити, ипотечни кредити, автокредити и много други. Кредитите, предлагани от тази банка, имат ниски лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Банката предлага и различни видове депозити, като например банкови депозити, депозити с фиксиран лихвен процент и много други.

Депозитите на тази банка предлагат високи лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване.

Финансовата институция предлага разнообразни видове карти за плащане, включително дебитни, кредитни и предплатени карти. Кредитните карти на тази финансова институция са изключително удобни и сигурни за клиентите.

Електронното банкиране е още една услуга, която е на разположение на клиентите на тази финансова институция. Клиентите могат да използват онлайн банкирането за да проверят своите баланси, да правят преводи и да плащат сметки. Онлайн банкирането на Бик банка е лесно за използване и сигурно.

Бик банка е известна със своите качествени и иновативни услуги. Банката продължава да се развива и да предлага нови и удобни услуги на своите клиенти.

Иновации в Бик банка

Иновации в Бик банка

Бик банка е една от най-иновативните банки в България. Банката постоянно търси нови начини за подобряване на услугите си и за удовлетворяване на нуждите на своите клиенти.

Банката е известна със своите иновации в банковия сектор, като например въвеждането на мобилно банкиране и онлайн платежи.

Една от най-новите услуги, предлагани от тази финансова институция, е мобилното банкиране. Тази услуга позволява на клиентите да използват своите мобилни устройства за да проверят баланса си, да правят преводи и да плащат сметки. Услугата за мобилно банкиране на тази финансова институция е удобна и сигурна за клиентите.

Електронните плащания са още една иновация, която е на разположение на клиентите на тази финансова институция.

Тази услуга позволява на клиентите да плащат за различни услуги и стоки онлайн, без да се налага да посещават банката. Електронните плащания на тази финансова институция са бързи, лесни за използване и сигурни.

Банката е известна също така със своите иновации в областта на киберсигурността.

Финансовата институция използва последните технологии за защита на личните данни на своите клиенти и за предотвратяване на измамите. Банката има силна репутация за надеждност и сигурност.

Финансовата институция продължава да внася инвестиции в нови технологии и иновации, за да предоставя по-добри услуги на своите клиенти. Банката е на разположение на своите клиенти 24/7, като предлага онлайн и мобилни услуги, които са лесни за използване и сигурни. Бик банка е една от най-надеждните и иновативни банки в България, която продължава да се развива и да предлага нови и удобни услуги на своите клиенти.

         
Оценка: 4.9 / 5 (580 oценка)

Home » Бик банка