Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк велико търново

Историята на Булбанк Велико Търново: От първите стъпки до съвременната банка

Булбанк Велико Търново е една от най-старите и прочути банки в региона. Тя е част от Булбанк АД, която е създадена през 1966 година и се превръща в част от УниКредит Груп през 2001 година. От самото си създаване, Булбанк Велико Търново е играла важна роля в икономическото развитие на региона и предлага разнообразни банкови услуги на своите клиенти.

Още в началото на своето съществуване, Булбанк Велико Търново се утвърждава като надежден и сериозен партньор за своите клиенти.

Банката предлага разнообразни финансови решения, които отговарят на нуждите на отделните клиенти, малките и големите предприятия. Отличава се с висококачествено обслужване, което е основната причина за дългогодишните отношения с клиентите си.

Булбанк Велико Търново е познато име в общността не само като провайдер на банкови услуги, но и като активен участник в обществените дела и културния живот на града.

От години банката подкрепя различни инициативи, свързани със спорта, образованието, културата и околната среда. Булбанк Велико Търново е партньор на много местни организации и събития, което го прави активен участник в създаването на благоприятна среда за развитието на общността.

Съвременната банка Булбанк Велико Търново съчетава богатия си опит и традиции с иновациите и технологичното развитие на банковия сектор. Банката предлага широка гама от банкови услуги – от откриване на сметки и кредитиране до онлайн банкиране и инвестиционни продукти.

Услугите на Булбанк Велико Търново са насочени към удовлетворяване на нуждите на различни клиенти – от физически лица до малки и големи бизнеси.

С годините Булбанк Велико Търново е изградил силна репутация като надежден и иновативен финансов партньор. Банката продължава да развива своите услуги и да предоставя съвременни решения за финансовите нужди на клиентите си. Тя е ключов играч за икономическото развитие на региона и приносът й за общността е неоспорим.

Услугите на Булбанк Велико Търново: Финансови решения за всеки клиент

Услугите на Булбанк Велико Търново се насочват към удовлетворяване на финансовите нужди на всеки клиент. Банката предлага разнообразни финансови решения, които са индивидуално настроени според специфичните изисквания на клиента.

Една от основните услуги, предлагани от Булбанк Велико Търново, е откриването на банкови сметки.

Клиентите могат да избират между различни видове сметки – спестовни, текущи, депозитни и други, съобразени с техните нужди и предпочитания. Банката осигурява удобство и сигурност при управлението на финансите на клиентите си.

Освен сметките, Булбанк Велико Търново предлага и различни кредитни решения. Клиентите могат да получат кредити за различни цели – за покупка на имот, автомобил, за образование или дори за почивка.

Банката предлага гъвкави условия за връщане на кредитите и индивидуален подход към всеки клиент.

Онлайн банкирането е още една от услугите, предоставяни от Булбанк Велико Търново. Клиентите могат да извършват банкови операции от всяко място и по всяко време, благодарение на удобната и сигурна онлайн платформа. Това дава възможност за по-лесно и бързо управление на финансите и е удобно за клиентите, които имат зает график.

Инвестиционните продукти също са част от услугите на Булбанк Велико Търново.

Банката предлага различни възможности за инвестиране, които отговарят на различните инвестиционни цели и рискови профили на клиентите. От акции и облигации до инвестиционни фондове и пенсионни продукти, Булбанк Велико Търново предоставя широк спектър от възможности за растеж и печалба.

Булбанк Велико Търново има за цел да предложи финансови решения, които отговарят на нуждите и очакванията на всяка индивидуална клиентска група. Банката се стреми да бъде надежден и отзивчив партньор за своите клиенти, предоставяйки им удобство, сигурност и иновативни услуги.

Обществена отговорност и приносът на Булбанк Велико Търново за общността

Булбанк Велико Търново не само предлага индивидуални финансови решения за своите клиенти, но също така има силно усещане за обществена отговорност и принос в общността. Банката активно подкрепя различни инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на качеството на живот в региона.

Булбанк Велико Търново е особено ангажирана в областта на образованието. Тя подкрепя различни образователни проекти и инициативи, които се фокусират върху развитието и подкрепата на младите хора. Банката осигурява стипендии и грантове за талантливи студенти, които демонстрират отлични постижения и потенциал в различни области.

Освен образованието, Булбанк Велико Търново също така активно подкрепя различни спортни и културни инициативи. Банката е спонсор на местни спортни събития и отбори, като подкрепя развитието на спорта в общността.

Тя също така подкрепя културни проекти и фестивали, които привличат местни и международни таланти и обогатяват културния живот на региона.

Булбанк Велико Търново също така има активно участие в различни програми за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Банката се стреми да намали своята екологична отпечатък и да помогне за подобряване на качеството на околната среда. Тя подкрепя инициативи за рециклиране, енергийна ефективност и опазване на природните ресурси.

Обществената отговорност на Булбанк Велико Търново е от голямо значение за банката. Тя се стреми да бъде активен участник в развитието и подобряването на общността, в която е насочена. Булбанк Велико Търново гледа напред и продължава да инвестира в различни области, за да подкрепи развитието и благоденствието на общността.

         
Оценка: 4.5 / 5 (174 oценка)

Home » Булбанк велико търново