Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк офиси

Локации на Булбанк офиси в България

Локациите на Булбанк офисите в България са разпределени по цялата страна, предоставяйки на клиентите удобство и достъпност. Банката има широка мрежа от филиали, които са разположени в големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, както и в малките градове и селища.

Това предоставя на клиентите възможността да използват услугите и продуктите на Булбанк, без значение от тяхната географска локация.

Булбанк офисите предлагат разнообразни услуги и продукти на клиентите си. Те могат да отворят банкова сметка, да вземат кредити или заеми, да извършват плащания и трансфери, както и да получат консултации и съвети от банковите служители. Освен това, филиалите на Булбанк разполагат с банкомати и терминали за самообслужване, които позволяват на клиентите да изпълняват различни банкови операции по всяко време.

Работното време на местата на Булбанк е обикновено от понеделник до петък от 9:00 ч.

до 17:00 ч., но възможно е да има вариации в зависимост от конкретната локация. За да се уверите в работното време на най-близкия до вас Булбанк офис, можете да посетите уебсайта на банката или да се свържете с тях по телефон.

Булбанк предоставя и възможност за онлайн банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции от вкъщи или от където и да е, когато им е удобно.

За връзка с офисите на Булбанк можете да използвате телефоните, публикувани на уебсайта на банката, както и да изпратите съобщение по електронна поща. Служителите на Булбанк са готови да отговорят на всички ваши въпроси и да ви помогнат във връзка със сметките и услугите, предлагани от банката.

В заключение, филиалите на Булбанк осигуряват удобни и достъпни услуги и продукти на своите клиенти. Банката има широка мрежа от филиали в различни градове и селища в България, което предоставя на клиентите удобство и лесен достъп до банковите услуги. Офисите на Булбанк са на разположение на клиентите от понеделник до петък, а за връзка с банката може да се свържете както по телефон, така и чрез електронна поща.

Услуги и продукти, предлагани в Булбанк офисите

В Булбанк офисите се предлагат разнообразни услуги и продукти на клиентите. Банката е налице, за да отговори на различните нужди на своите клиенти и да им осигури финансова подкрепа.

Една от основните услуги, предлагани в Булбанк офисите, е отварянето на банкови сметки.

Клиентите имат възможност да изберат между различни видове сметки, като лични сметки, бизнес сметки или специализирани сметки за спестявания и инвестиции. Булбанк осигурява и различни видове кредити и заеми, които помагат на клиентите да финансират своите нужди и проекти. Отпускат се както ипотечни кредити за покупка на имоти, така и потребителски кредити за покупка на стоки и услуги.

Офисите на Булбанк предлагат също така разнообразие от банкови карти. Клиентите могат да изберат между дебитни и кредитни карти, които им осигуряват удобство при плащанията и трансакциите им.

Кредитните карти предоставят възможност за разсрочено плащане и натрупване на бонус точки, които след това могат да бъдат използвани за различни предимства и награди.

Освен това, офисите на Булбанк предлагат разнообразни видове застраховки. Клиентите могат да застраховат своята кола, имот или живот, като се възползват от застрахователните услуги, предоставяни от банката. Това осигурява финансова сигурност и защита на имуществото и живота на клиентите.

В допълнение, Булбанк предлага и услуги за онлайн банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции през интернет.

Това включва преводи, плащания, проверка на сметки и други дейности, които могат да се извършват от вкъщи или от всяко друго място, когато е удобно за клиента. Така клиентите на Булбанк могат да управляват своите финанси бързо, лесно и сигурно.

В заключение, офисите на Булбанк предлагат различни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различните клиенти. Отварянето на банкови сметки, отпускането на кредити и заеми, предлагането на различни видове банкови карти и застраховки, както и възможността за онлайн банкиране, са само някои от услугите и продуктите, които могат да бъдат намерени в офисите на Булбанк. Клиентите имат възможност да изберат най-подходящите опции за своите финансови нужди и да получат качествено обслужване от страна на банковите служители.

Работно време и контакти на Булбанк офисите

Работното време и контактите на Булбанк офисите са важна информация за клиентите, които искат да посетят филиалите на банката. Булбанк офисите имат гъвкаво работно време, което ги прави достъпни за клиентите в удобни за тях часове.

Обикновено, работното време на офисите на Булбанк е от понеделник до петък. Филиалите са отворени от 9:00 ч.

до 17:00 ч., но е възможно да има вариации в работното време на различните локации. За да се уверите в работното време на най-близкия до вас Булбанк офис, можете да посетите уебсайта на банката или да се свържете с тях по телефон.

Контактите на офисите на Булбанк са лесно достъпни за клиентите. На уебсайта на банката са публикувани телефоните на всички офиси, които позволяват на клиентите да се свържат директно с филиалите.

Освен това, клиентите могат да изпратят съобщение по електронна поща, като използват предоставената контактна форма. Банката е готова да отговори на въпросите на клиентите и да им предостави нужната информация относно услугите и продуктите, предлагани от Булбанк.

В случай, че не е удобно за вас да посетите офис на Булбанк, имате възможността да използвате онлайн банкирането. Това ви дава възможност да извършвате банкови операции от вкъщи или от където и да е, когато ви е удобно.

Онлайн банкирането е достъпно 24/7 и ви позволява да проверявате сметките си, да извършвате плащания и да използвате други банкови услуги без да посещавате филиала на Булбанк.

В заключение, работното време на филиалите на Булбанк е гъвкаво и предоставя възможност на клиентите да посещават техните филиали в удобни за тях часове. Контактите на офисите на Булбанк са лесно достъпни чрез телефон или електронна поща. Онлайн банкирането е още една алтернатива, която позволява на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Булбанк се стреми да осигури удобство и достъпност на своите клиенти, както през филиалите си, така и през онлайн платформата си.

         
Оценка: 4.6 / 5 (471 oценка)

Home » Булбанк офиси