Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк перник

Историята на Булбанк Перник: От създаването до днес

Булбанк Перник е една от водещите банки в България, която има богата история и дългогодишен опит в банковия сектор. Банката е основана през 1991 година и оттогава е насърчавала икономическото развитие и растежа на Перник и околните региони.

В началото на своето съществуване, Булбанк Перник предоставяше основни банкови услуги като откриване на сметки, предоставяне на кредити и различни видове валутни операции. След това, банката разширява своите дейности и предлага нови продукти, като дебитни и кредитни карти, онлайн банкиране и мобилни приложения за улеснение на клиентите си.

Булбанк Перник се отличава с висококачествените си банкови услуги и персонализираното отношение към клиентите. Благодарение на тяхната грижа и внимание, банката се е утвърдила като надежден и предпочитан партньор от голям брой клиенти в Перник и региона.

През годините, Булбанк Перник успешно се адаптира към променящите се условия на пазара и въпросите на клиентите си.

Банката винаги е била на разположение на своите клиенти и е готова да им предложи индивидуални и удобни решения за техните финансови нужди.

Днес, Булбанк Перник продължава да развива своите услуги и да се представя като модерна и иновативна банка. Тя инвестира в нови технологии и средства, за да осигури по-лесно и удобно банкиране за своите клиенти. Банката също така активно подкрепя инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и социалната отговорност.

Булбанк Перник е истински пионер в банковия сектор и е доказала своята надеждност и професионализъм на пазара. Тя продължава да се развива и да предлага нови и иновативни решения за своите клиенти и общността в Перник и околните региони. Булбанк Перник е банката, на която може да се разчита във всеки момент и ситуация.

Услугите на Булбанк Перник: Банкови продукти и услуги за клиентите

Булбанк Перник предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на разнообразните нужди и изисквания на клиентите. Банката се гордее със своите конкурентни условия и иновативни решения.

Една от основните услуги, предлагани от Булбанк Перник, е откриването на различни видове банкови сметки. Клиентите могат да избират между стандартни сметки за лични или бизнес нужди, както и специализирани сметки за спестовни или инвестиционни цели. Банката предлага и различни видове депозити с различни лихви и срокове на възстановяване.

Булбанк Перник също така предлага разнообразни банкови кредити, които могат да помогнат на клиентите да осъществят своите финансови цели.

Това включва лични кредити, ипотечни кредити, автомобилни кредити и бизнес кредити. Банката предоставя и удобни условия за погасяване на кредитите, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Освен това, Булбанк Перник предоставя и различни видове карти като дебитни, кредитни и предплатени карти, които могат да бъдат използвани в страната и зад граница. Карти на банката предлагат удобство и сигурност при пазаруване и също така предоставят различни видове лоялностни програми и награди за своите клиенти.

Булбанк Перник се отличава и със своите онлайн банкиране и мобилни приложения, които предоставят на клиентите възможността да управляват своите сметки и да правят различни банкови операции от всяко място и по всяко време. Това гарантира удобство и лесен достъп до банковите услуги за клиентите.

Булбанк Перник осигурява на своите клиенти конкурентни банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите и предпочитанията на всеки един от тях. Банката постоянно се стреми да иновира и да предложи нови решения, за да удовлетвори възрастващите изисквания на своите клиенти.

Социалната отговорност на Булбанк Перник: Инициативи и подкрепа за общността

Булбанк Перник е банка, която не само се грижи за финансовите нужди на своите клиенти, но също така проявява силно ангажиране към общността и социалната отговорност. Банката изразява своята социална отговорност чрез различни инициативи и подкрепа за общността в Перник и околните региони.

Булбанк Перник подкрепя инициативи, свързани с образованието и развитието на младите хора. Банката организира информационни срещи и обучения, които помагат на младите хора да разберат повече за финансовите услуги и начините, по които могат да управляват своите финанси. Това помага на младите хора да придобият по-добра финансова грамотност и да се подготвят за бъдещето.

Булбанк Перник също така подкрепя различни благотворителни организации и проекти, които се занимават със социални, здравни или образователни проблеми.

Банката осигурява финансови средства, материални и логистични ресурси, както и доброволчески труд, за да помогне на тези организации да постигнат своите цели и да подобрят качеството на живот на хората в нужда.

Освен това, Булбанк Перник подкрепя инициативи, насочени към опазването на околната среда и устойчивото развитие. Банката инвестира във възобновяеми източници на енергия и енергийно ефективни технологии, за да намали въглеродния отпечатък и да спомогне за по-чиста и зелена бъдеща. Булбанк Перник също така организира кампании за подобряване на екологичната осведоменост и включва клиентите си в тези инициативи.

Булбанк Перник е банка, която не само се стреми да предоставя превъзходни банкови продукти и услуги, но и да бъде положителна сила за общността и околната среда. Банката продължава да инвестира и да подкрепя различни социални и екологични инициативи, за да помогне за развитието и благоденствието на Перник и региона. Клиентите на Булбанк Перник могат да бъдат сигурни, че банката работи за постигане на по-добро бъдеще за всички.

         
Оценка: 4.8 / 5 (557 oценка)

Home » Булбанк перник