Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк разград

Историята на Булбанк разград: От създаването до днес

Булбанк разград е една от водещите банки в България с богата история, която се простира до днес. Банката е основана през 1991 година и оттогава се развива успешно, предлагайки на своите клиенти широк спектър от банкови продукти и услуги.

От своето създаване Булбанк разград се стреми да отговаря на нуждите и изискванията на своите клиенти. Банката предлага различни видове кредити, вкл.

ипотечни, автокредити и потребителски кредити, които помагат на клиентите да реализират своите мечти и цели. Освен това, Булбанк предлага различни видове депозити, които гарантират сигурност и възвръщаемост на вложените средства.

Булбанк Разград предлага и разнообразие от онлайн услуги, които улесняват банковите операции на клиентите. Това включва онлайн банкиране, мобилно банкиране и електронни плащания.

Тези услуги са лесни за използване и позволяват на клиентите да управляват своите финанси по удобен и сигурен начин.

През годините Булбанк разград се утвърждава като институция със социална отговорност, която подкрепя общността и социални инициативи. Банката активно участва в различни благотворителни кампании и спонсорства на културни и спортни събития. Това допринася за подобряване на живота на хората в общността и за създаване на по-добро бъдеще.

В заключение, Разградският Булбанк е банка с дългогодишен опит и отлична репутация в банковия сектор.

Банката предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Освен това, Булбанк Разград е активен участник в обществото и подкрепя различни социални инициативи. Това го прави една от най-предпочитаните банки от клиентите в Разград.

Услугите на Булбанк разград: Банкови продукти и услуги за клиентите

Булбанк разград предлага широк спектър от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни, автокредити и потребителски кредити.

Тези кредити позволяват на клиентите да финансират покупката на имот, автомобил или да покрият лични разходи. Булбанк разград предоставя конкурентни лихви и гъвкави условия за кредитиране, което прави банката предпочитан избор за много клиенти.

Освен кредити, Булбанк разград предлага и разнообразие от депозити, които осигуряват сигурност и възстановяване на вложените средства. Клиентите могат да избират между различни видове депозити, като срочни, спестовни и депозити със защитена лихва.

Тези депозити предоставят възможност за печалба и растеж на средствата на клиентите.

Булбанк Град Разград се грижи и за онлайн присъствието на своите клиенти, като предлага разнообразни онлайн услуги. Това включва онлайн банкиране, мобилно банкиране и електронни плащания.

Тези услуги са удобни и сигурни, позволявайки на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Булбанк Разград предлага също и различни банкови услуги, като издаване на дебитни и кредитни карти, обмяна на валута и международни плащания. Банката се стреми да предоставя на клиентите си пълна гама от услуги, които да отговарят на техните финансови нужди и изисквания.

В заключение, Разград Банка е банка, която предлага разнообразие от банкови продукти и услуги за своите клиенти. От кредити и депозити до онлайн услуги и други банкови операции, банката се стреми да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти. Изборът на много хора, които търсят качествено обслужване и надеждна банкова институция, е Булбанк Град Разград.

Социалната отговорност на Булбанк разград: Подкрепа на общността и социални инициативи

Булбанк Разград е банка, която проявява голяма социална отговорност и подкрепя общността, в която функционира. Банката активно участва в различни социални инициативи и програми, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората в Разград.

Една от основните области, в които Булбанк Разград подкрепя общността, е образованието. Банката предоставя стипендии и грантове на млади таланти от Разград, които имат желание да проследят висше образование. Това помага на младите хора да развият своя потенциал и да се развиват професионално.

Освен образованието, Булбанк Разград подкрепя и спорта в общността.

Банката спонсорира различни спортни събития и клубове в Разград, което помага за развитието на спортните таланти в района и за създаването на здравословна и активна общност.

Булбанк Разград също така се ангажира с различни благотворителни кампании. Банката подпомага хора в нужда, като предоставя дарения и помощ на местни благотворителни организации. Това включва помощ за бездомни, хора с увреждания и други уязвими групи в обществото.

Социалната отговорност на Булбанк Разград е неотделима част от неговата философия и ценности. Банката се стреми да бъде активен участник в общността и да допринесе за нейното благоденствие и развитие. Това прави Булбанк Разград предпочитан избор за хората, които ценят банка със силна социална отговорност и ангажимент към общността.

         
Оценка: 4.6 / 5 (621 oценка)

Home » Булбанк разград