Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк русе

Историята на Булбанк Русе: От основаването до днес

Булбанк Русе е банка с дълга и богата история, която започва още през 1963 година. В началото тя се нарича Столична банка, но през 1994 година се преименува на Булбанк.

През 1997 година банката се присъединява към Уникредит Груп и става част от най-голямата банкова група в Централна и Източна Европа.

В продължение на годините, Булбанк Русе развива службите си и се утвърждава като водеща банка в региона. Тя предлага широка гама от банкови продукти и услуги за своите клиенти, включително и индивидуални и корпоративни клиенти.

Булбанк Русе се гордее с иновативността си и вниманието към нуждите на своите клиенти. Тя внедрява нови технологии и модерни системи за управление, които осигуряват бързо и удобно обслужване.

Банката предлага различни видове кредити, депозити, карти, онлайн банкиране и други банкови услуги.

През годините, Булбанк Русе също така е показала своята социална отговорност и ангажимент към общността. Тя подкрепя различни социални и културни инициативи, които допринасят за развитието на региона. Тя участва в проекти за подпомагане на образованието, спорта, здравеопазването и околната среда.

В заключение, Булбанк Русе има дълга и успешна история, като се стреми да предоставя най-добрите банкови продукти и услуги на своите клиенти. Тя също така се отличава със своята социална отговорност и принос към общността, което я прави една от водещите банки в Русе и региона.

Услугите на Булбанк Русе: Банкови продукти и услуги за клиентите

Булбанк Русе предлага разнообразие от банкови продукти и услуги, които са насочени към задоволяване на нуждите на своите клиенти. Банката предоставя индивидуални и корпоративни банкови услуги, които включват кредити, депозити, различни видове сметки и картови продукти.

Една от ключовите услуги, които Булбанк Русе предлага, е кредитирането. Банката предоставя различни видове кредити, включително потребителски кредити, ипотечни кредити, автокредити и бизнес кредити. Те осигуряват финансова подкрепа на клиентите, които имат нужда от финансов ресурс за реализиране на своите цели и проекти.

Освен това, Булбанк Русе предлага и различни видове депозити, които са подходящи за клиентите, които желаят да пестят и да инвестират своите средства.

Банката предлага различни срокове и условия за депозитите, което позволява на клиентите да избират най-подходящата опция за тях.

Като модерна банка, Булбанк Русе осигурява и удобни онлайн банкиране услуги. Клиентите могат да извършват банкови операции през интернет, което им позволява да управляват своите сметки и да извършват плащания по всяко време и от всяко място. Това значително улеснява клиентите и спестява им време и усилия.

В заключение, Булбанк Русе предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите. Банката предоставя различни видове кредити, депозити и онлайн банкиране услуги, които осигуряват удобство и финансова подкрепа за клиентите. Булбанк Русе се стреми да бъде надежден и иновативен партньор за своите клиенти и да им предоставя най-доброто в областта на банковите услуги.

Социалната отговорност на Булбанк Русе: Инициативи и принос към общността

Булбанк Русе е не само финансова институция, но и активен участник в обществото и има значителен принос към общността. Банката силно подкрепя различни социални и културни инициативи, които имат положителен ефект върху обществото и околната среда.

Една от инициативите на Булбанк Русе е свързана с образованието. Банката подкрепя образователни проекти и програми, които се фокусират върху развитието на младите хора. Това включва стипендии за студенти, участие в образователни семинари и форуми, както и финансиране на образователни институции.

Освен образованието, Булбанк Русе също така е активен в подкрепата на спорта и спортните инициативи. Банката финансира спортни клубове, състезания и събития, които насърчават здравословния начин на живот и активното участие в спорта.

Това включва и събития за насърчаване на спортните таланти и младите спортисти в региона.

Булбанк Русе проявява и грижа към здравето и благополучието на обществото. Банката подкрепя здравни и медицински инициативи, които имат за цел подобряване на здравното състояние на хората. Това включва финансиране на медицински центрове, предоставяне на медицинска помощ на нуждаещи се и осигуряване на средства за изследвания и лечение на различни заболявания.

В заключение, Булбанк Русе демонстрира своята социална отговорност и ангажимент към обществото чрез различни инициативи. Банката подкрепя образованието, спорта и здравето и това прави ярко влияние върху общността. Булбанк Русе се стреми да бъде не само банка, но и активен участник в развитието и подобряването на обществото, в което действа.

         
Оценка: 4.9 / 5 (576 oценка)

Home » Булбанк русе