Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк сливен

Историята на Булбанк Сливен: От първите стъпки до съвременната банкова институция

Булбанк Сливен е една от водещите банкови институции в региона и има дълга и успешна история. Открита през 1994 година, тя е една от най-старите и най-уважаваните банки в Сливен. От самото начало Булбанк Сливен се стреми да предоставя на своите клиенти висококачествени финансови услуги и да бъде надежден и надежден партньор.

Булбанк Сливен е израстнала от скромни начала до съвременна банкова институция, която предлага широка гама от услуги.

Тя е изградила добра репутация на пазара и е известна със своята професионалност и надеждност. Банката има богат опит във финансовия сектор и продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Булбанк Сливен предлага различни видове банкови услуги, включително депозити, кредити, карти и електронни банкови услуги. Тя се стреми да предоставя персонализирани финансови решения, които отговарят на нуждите и целите на всеки клиент.

Банката разполага със специализиран персонал, който е готов да помогне на клиентите с всичко, което те се нуждаят.

Булбанк Сливен също така е ангажирана с обществената отговорност и активно подкрепя развитието на общността. Тя подкрепя различни благотворителни и културни инициативи, които имат положителен принос за общността. Банката също така е активен участник в различни проекти за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

В заключение, Булбанк Сливен е една от водещите банкови институции в региона, която предлага широка гама от финансови услуги.

Със своята дълга и успешна история, банката е изградила добра репутация и е известна със своята професионалност и надеждност. Булбанк Сливен е ангажирана с обществената отговорност и активно подкрепя развитието на общността. Тя е надежден и надежден партньор за всеки клиент, който се нуждае от финансови решения.

Услугите на Булбанк Сливен: Финансови решения за всеки клиент

Булбанк Сливен предлага разнообразни услуги, които отговарят на финансовите нужди на всеки клиент. Банката осигурява богат избор от финансови решения, които включват депозити, кредити, карти и електронни банкови услуги.

Една от ключовите услуги, предлагани от Булбанк Сливен, са депозитите.

Клиентите имат възможност да избират между различни видове депозити, включително срочни и срещу лихва. Тези депозити предоставят възможност за спестяване и генериране на доходност от вложените средства.

Освен депозитите, Булбанк Сливен предлага и различни видове кредити. Клиентите могат да получат кредити за различни цели, като покупка на имот, автомобил или финансиране на образование.

Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредитите, което прави финансирането достъпно и удобно за клиентите.

Булбанк Сливен също така предлага различни видове карти, които улесняват плащанията и транзакциите на клиентите. Клиентите могат да избират между дебитни, кредитни и предплатени карти, в зависимост от техните нужди и предпочитания. Картите на Булбанк Сливен са признати и приети в множество места както в страната, така и в чужбина.

Освен традиционните банкови услуги, Булбанк Сливен предлага и различни електронни банкови услуги.

Клиентите имат възможност да извършват банкови операции онлайн, чрез интернет банкиране или мобилно приложение. Това им дава удобство и лесен достъп до техните банкови сметки, без да се налага да посещават физическата банкова клонове.

В заключение, Булбанк Сливен предлага разнообразни финансови решения, които отговарят на нуждите на всеки клиент. От депозити и кредити до карти и електронни банкови услуги, банката предоставя широка гама от услуги, които улесняват финансовите операции на клиентите. Булбанк Сливен е надежден и професионален партньор, който гарантира качество и удовлетворение на своите клиенти.

Обществена отговорност и приносът на Булбанк Сливен за развитието на общността

Булбанк Сливен е активно ангажирана с обществената отговорност и има значителен принос за развитието на общността. Банката подкрепя различни социални, културни и образователни инициативи, които имат положителен принос за общността.

Една от областите, в които Булбанк Сливен допринася за общността, е образованието.

Банката подкрепя различни образователни проекти и инициативи, които помагат за развитието на младите хора и им дават възможност за постижения и успехи. Булбанк Сливен осигурява стипендии и грантове за студенти и ученици, които им помагат да проследят образователните си цели.

Освен образованието, Булбанк Сливен също така подкрепя различни културни и спортни инициативи. Банката е спонсор на множество културни събития и фестивали, които обогатяват културния живот на общността.

Тя също така подкрепя спортните клубове и състезания, които помагат на младите спортисти да развиват своите таланти и постижения.

Булбанк Сливен също така е ангажирана с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Банката прилага различни мерки за намаляване на енергийната консумация и въглеродния отпечатък.

Тя също така подкрепя проекти за опазване на природата и екологично осведомяване на общността.

В заключение, Булбанк Сливен е активен участник в развитието на общността и има значителен принос в различни области. Банката подкрепя образованието, културата и спорта, което помага на младите хора да развият своите таланти и постижения. Тя също така е ангажирана с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Булбанк Сливен е горд да бъде част от общността и да допринася за нейното благоденствие и напредък.

         
Оценка: 4.7 / 5 (518 oценка)

Home » Булбанк сливен