Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Булбанк уникредит

История и развитие на Булбанк Уникредит

Историята и развитието на Булбанк Уникредит са тясно свързани с развитието на банковия сектор в България. Банката е една от най-големите и успешни финансови институции в страната и има дългогодишен опит в предоставянето на банкови услуги на своите клиенти.

Булбанк Уникредит е основана през 1992 година и е резултат от сливането на две от най-големите банки в България – Булбанк и Уникредит Булбанк. С това събитие банката става част от една от най-големите банкови групи в света – Уникредит Груп. От този момент насам, Булбанк Уникредит започва да развива своята дейност и да предлага разнообразни банкови продукти и услуги на своите клиенти.

През годините Булбанк Уникредит се утвърждава като един от водещите банки в България. Банката предлага широк спектър от банкови услуги, включително кредитиране на физически и юридически лица, депозитни продукти, плащания и трансфери, електронни услуги и други.

Булбанк Уникредит се стреми да предоставя на своите клиенти иновативни и удобни решения, които отговарят на техните нужди и предпочитания.

Важна част от дейността на Булбанк Уникредит е неговата корпоративна отговорност и социална ангажираност. Банката активно подкрепя различни инициативи и проекти, насочени към подобряване на образованието, здравеопазването, културата и околната среда. Булбанк Уникредит се стреми да бъде активен и отговорен участник в обществото и да допринася за неговото развитие и благоденствие.

Булбанк Уникредит има богата история и успешно развитие в банковия сектор на България. Банката предлага разнообразни продукти и услуги на своите клиенти, като същевременно активно се ангажира с обществените нужди и развитието на обществото. Булбанк Уникредит е надежден и отговорен партньор за всички свои клиенти и за обществото като цяло.

Продукти и услуги на Булбанк Уникредит

Продуктите и услугите, предлагани от Булбанк Уникредит, са разнообразни и отговарят на нуждите на различни видове клиенти. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, автокредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Това позволява на клиентите да получат финансова помощ за реализиране на различни проекти и цели.

Освен кредитиране, Булбанк Уникредит предлага и различни видове депозитни продукти. Клиентите имат възможност да изберат между различни видове депозити с различни срокове и лихви. Това позволява на клиентите да увеличат своите средства и да получат доходност от тях.

Булбанк Уникредит предоставя и различни видове плащания и трансфери.

Клиентите могат да използват различни канали за извършване на плащания – от банкови преводи до онлайн плащания и мобилни плащания. Това прави процеса на плащане бърз и удобен за клиентите.

Освен традиционните банкови услуги, Булбанк Уникредит предлага и различни електронни услуги. Клиентите могат да използват онлайн и мобилно банкиране, което им позволява да управляват своите сметки и да извършват различни операции по всяко време и от всяко място.

Булбанк Уникредит се стреми да предоставя на своите клиенти широка гама от продукти и услуги, които отговарят на техните нужди и предпочитания. Банката предлага различни видове кредити, депозити, плащания и трансфери, както и електронни услуги, които правят банкирането по-удобно и достъпно за клиентите. Булбанк Уникредит е надежден и иновативен партньор за всички свои клиенти.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Булбанк Уникредит

Корпоративната отговорност и социалната ангажираност са важни аспекти от дейността на Булбанк Уникредит. Банката се стреми да бъде активен и отговорен участник в обществото и да допринася за неговото развитие и благоденствие.

Булбанк Уникредит има различни инициативи, насочени към подобряване на образованието. Банката подкрепя различни образователни проекти и програми, които се фокусират върху развитието на младите хора и подпомагането им в процеса на обучение и кариерно развитие. Това включва предоставяне на стипендии, организиране на обучения и работилници, както и подкрепа за образователни институции и инициативи.

Булбанк Уникредит също така се ангажира с подобряването на здравеопазването. Банката подкрепя различни здравни инициативи и проекти, които се фокусират върху превенцията и лечението на различни заболявания.

Това включва финансиране на медицинска техника и оборудване, подкрепа за научни изследвания и програми за подпомагане на пациенти.

Булбанк Уникредит също така има ангажимент към културата и изкуството. Банката подкрепя различни културни събития и проекти, които се стремят да запазят и насърчат българското културно наследство. Това включва финансиране на изложби, подкрепа за музикални и театрални представления, както и подпомагане на млади таланти в областта на изкуството.

Булбанк Уникредит се стреми да бъде отговорен и социално ангажиран участник в обществото. Банката подкрепя образователни, здравни и културни инициативи, които имат положителен принос за обществото. Булбанк Уникредит се гордее със своята корпоративна отговорност и активност в обществото.

         
Оценка: 4.7 / 5 (521 oценка)

Home » Булбанк уникредит