Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:29


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Бърз кредит без лице за контакти

Бърз кредит без лице за контакти

Бърз кредит без лице за контакти – какво е поръчител?

Много банки и кредиторски фирми имат изискване за представяне на гарант, за да отпуснат кредит. Този гарант е по-известен като поръчител. Той задължително трябва да е лице с добро кредитно минало и надеждно благосъстояние. В случай, че вие по някаква причина не можете или не сте в състояние да внасяте погасителните вноски по изтегленият заем той задължително ще бъде информиран за това и ще бъде търсен и поставян под материална отговорност докато бъде върната цялата взета сума, плюс лихвите. Може да звучи объркващо но за много финансови институции това е метод да си гарантират, че няма да изгубят отпуснатата сума. Въпреки това, ако не сте склонен да намесвате някой от своите близки или роднини все още можете да изтеглите Бърз кредит без лице за контакти.

Как мога да взема Бърз кредит без лице за контакти?

Ако за вас не е опция близките ви да разбират от къде получавате допълнителни финанси може да разгледате някой следните варианти.

  • Може да гарантирате собственото си желание за запазване на добра кредитна история чрез лично имущество. Ако имате движимо или недвижимо имущество на ваше име, за кредитните фирми би било достатъчен повод да изплатите заема си. В противен случай рискувате да го запорират или дори да ви го конфискуват, ако сумата която дължите е достатъчно голяма. Кредиторите са наясно, че за никой не би било приятно подобен развой на събитията , и че всеки ще се старае да върне кредита, за да откупи собствеността си.
  • Още един начин да гарантирате, че сте в състояние да върнете заявената сума, е като представите трудов договор. Ако имате контракт с вашият работодател повече от 6 месеца тогава на база възнаграждението ви ще получите заем, който реално да сте в състояние да изплатите. Не е прието да се отпуска Бърз кредит без лице за контакти с погасителна вноска по-голяма от ⅓ от заплатата ви!

Бърз кредит без лице за контакти – бъдете отговорни!

Независимо кой похват ще използва за да ви бъде отпуснат кредит, не забравяйте, че това е сериозна отговорност. Невръщането на сумата води до сериозни последици, не само в личен и морален план, но и материални!

 

 

         
Оценка: 4.9 / 5 (174 oценка)

Home » Бърз кредит без лице за контакти