Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:18


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Джет кредит

Джет кредит

Джет кредит – достъпен от всяко мобилно устройство

Може би един от най-сериозните проблеми на стандартните банкови кредити е липсата на достатъчно удобство и съобразяване с нуждите и графика на съвременния работещ човек. В крайна сметка не всеки човек, разкъсван между своите професионални и лични ангажименти, има възможността да открие празнина в своя график, за да отиде до най-близкия банклов клон. Още повече когато знае, че вероятно му предстоят часове чакане по опашки и гишета, както и че ще трябва да се върне още няколко пъти в банката, докато приведе в ред всички изисквани документи за кредита.

Джет кредит ви спестява всички тези неприятни моменти. За него можете да кандидатствате от всяко мобилно устройство, без въобще да е необходимо да излизате от дома или офиса си. Само трябва да попълните един стандартен формуляр за кандидатстване, да го изпратите онлайн и да изчакате отговор от кредитора. Кандидатстването за Джет кредит е максимално опростено и по никакъв начин няма да ви затрудни или пък да попречи на нормалното протичане на вашия график за деня.

Джет кредит – бързо одобрение

Друг проблем на стандартните банкови процедури е, че са прекалено тромави и биха могли да се проточат седмици наред. Това действително е доста неприятно за хората, които имат спешна нужда от финансови средства. Като примери за последното бихме дали хората, чиито заплати са забавени от работодателя и трябва да покриват текущите си разходи, както и тези, на които им се налага да погасяват веднага стари задължения. Споменатите групи потребители няма как да си позволят да чакат дълго време, защото това би имало тежки последствия върху техния живот и ежедневие.

Кандидатстването за Джет кредит ще разреши успешно и този проблем. При Джет кредит ако не са налице някакви съществени проблеми със съответната кандидатура, одобрението става изключително бързо – в рамките на един час. Възможността да получите желаната сума в най-кратки срокове е особено ценна за вас като потребители. Благодарение на тази възможност ще можете без никакъв проблем да покриете текущите си разходи или пък да изплатите старите задължения, чийто срок за погасяване наближава.

Джет кредит – полезни съвети и практики

Завършваме с няколко съвета и практики, които ще ви бъдат доста полезни при вземането на Джет кредит. Винаги преценявайте внимателно сумата на кредита, за която ще кандидатствате. Разбира се, че тази сума трябва да е достатъчна, за да отговори оптимално на настоящите ви нужди и изисквания. В същото време обаче е нужно тя да бъде в разумни граници, съответстващи на финансовите ви възможности и редовно получавани доходи. Или казано с други думи, трябва да сте сигурни, че впоследствие ще можете сравнително лесно да върнете въпросната сума.

Погрижете се също така да спазвате необходимите нива на финансова дисциплина и отговорност в рамките на периода, предвиден за връщането на взетия Джет кредит. Не правете излишни покупки или разходи, които биха затруднили навременното и коректно връщане на заема и биха ви вкарали в проблеми с вашите кредитори. Разумното потребителско поведение е най-добрата рецепта за успешно изплащане на кредити и избягване попадането в спирали от дългове, които са изключително неприятни.

         
Оценка: 4.7 / 5 (260 oценка)

Home » Джет кредит