Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск варна

Историята на ДСК Варна: От основаването до днес

ДСК Варна е една от най-старите и утвърдени банки в България. Основана през 1951 година, тя има богата история, която се простира до днес.

От самото си начало, ДСК Варна се насочва към осигуряване на банкови услуги и финансови решения на своите клиенти. С годините банката успява да се утвърди като лидер в банковия сектор на региона и да разшири своето присъствие в страната.

През годините ДСК Варна се развива и се приспособява към промените в икономическата среда. Банката предлага разнообразни банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите.

Тя се стреми да предоставя най-доброто обслужване и да бъде надежден партньор за своите клиенти.

ДСК Варна е известна също така със своята социална отговорност и принос за развитието на региона. Банката активно участва в различни обществени инициативи и проекти, които се фокусират върху подпомагането на общността.

Тя подкрепя културни, спортни и образователни събития, които имат положително въздействие върху региона.

ДСК Варна има дългогодишен опит и експертиза в банковия сектор. Банката продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на съвременните клиенти. Тя се стреми да предоставя иновативни и удобни банкови продукти и услуги, които да улеснят финансовото управление на клиентите.

Със своята история, услуги и принос в общността, ДСК Варна продължава да бъде една от водещите банки в региона. Банката се гордее със своите постижения и се стреми да бъде надежден и отговорен партньор за своите клиенти.

Услугите на ДСК Варна: Банкови продукти и финансови решения

ДСК Варна предлага широка гама от банкови продукти и финансови решения, които отговарят на нуждите на различни клиенти. Банката предоставя различни видове сметки – текущи, спестовни и депозитни, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по удобен начин. Освен това, ДСК Варна предлага и кредитни продукти, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и кредитни карти, които помагат на клиентите да реализират своите финансови цели и да финансират различни проекти.

Банката също така предоставя услуги свързани с валутна търговия и инвестиционни продукти.

Клиентите могат да използват услугите на ДСК Варна, за да инвестират в акции, облигации и други финансови инструменти. Банката предоставя и консултации и съвети за инвестиране, за да помогне на клиентите да вземат информирани решения за своите инвестиции.

ДСК Варна също така предлага различни онлайн услуги и мобилни приложения, които позволяват на клиентите да управляват своите сметки и да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Банката се стреми да предоставя удобни и иновативни решения, които да улеснят финансовото управление на клиентите.

ДСК Варна е насочена към задоволяване на нуждите на своите клиенти и предлага персонализирани решения. Банката има гъвкави условия и конкурентни лихвени проценти, които я правят предпочитан избор за много клиенти. Тя се стреми да предоставя качествено обслужване и да бъде надежден и отзивчив партньор за своите клиенти.

Влиянието на ДСК Варна в общността: Социална отговорност и приноси за развитието на региона

ДСК Варна играе важна роля в общността и има значителен принос за развитието на региона. Банката проявява социална отговорност и активно подкрепя различни инициативи и проекти, които имат положително въздействие върху общността. ДСК Варна се ангажира с финансиране на образователни програми и стипендии, които помагат на младите хора да развият своите умения и потенциал. Банката също така подкрепя културни събития и проекти, които създават възможности за хората да се насладят на изкуството и културата.

ДСК Варна също така се ангажира със социални и благотворителни инициативи, които помагат на хората в нужда и подпомагат уязвимите групи в обществото.

Банката подкрепя различни благотворителни организации и проекти, които се борят с бедността, бездомността и други социални проблеми.

ДСК Варна също така подкрепя спортни събития и проекти, които насърчават здравословния начин на живот и активното участие в спорта. Банката финансира спортни клубове и организации, които подпомагат развитието на спорта в региона и помагат на младите спортисти да постигнат своите цели.

ДСК Варна се стреми да бъде активен и отговорен участник в общността и да допринесе за нейното развитие. Банката създава възможности за хората да развият своя потенциал и да постигнат финансова стабилност. ДСК Варна е горд да бъде част от общността и да допринася за нейното благоденствие. Банката продължава да развива своите услуги и да предоставя иновативни решения, които да отговарят на нуждите на клиентите и да подпомагат развитието на региона.

         
Оценка: 4.9 / 5 (200 oценка)

Home » Дск варна