Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск велико търново

Историята на ДСК Велико Търново: От основаването до днес

ДСК Велико Търново е една от най-старите и най-успешните банки в региона. Основана през 1951 година, тя е израстнала във важен финансов институт, който предлага разнообразни банкови услуги на своите клиенти.

От самото си начало, ДСК Велико Търново е имала за цел да подпомага развитието на икономиката в региона и да предоставя качествени финансови услуги на своите клиенти.

Една от ключовите моменти в историята на ДСК Велико Търново е през 1997 година, когато банката става част от ДСК Банка, която е най-голямата банкова институция в България. Това значително подобрява позициите на ДСК Велико Търново и увеличава нейната роля в икономическото развитие на региона.

ДСК Велико Търново се отличава с дългогодишен опит и професионализъм в предоставянето на банкови услуги. Банката предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти.

Тези услуги включват откриване на банкови сметки, кредитиране на физически и юридически лица, инвестиционни продукти и други.

Едно от големите предимства на ДСК Велико Търново е нейната гъвкавост и бързина в обслужването на клиентите. Банката има развита мрежа от отделения и банкомати в целия регион, което прави достъпа до услугите й лесен и удобен.

Клиентите могат да получат необходимата помощ и консултации от опитни и компетентни специалисти, които са готови да ги насочат и помогнат във всяка ситуация.

Важната роля на ДСК Велико Търново в икономическото развитие на региона не може да бъде надценена. Банката активно подпомага малките и средните предприятия в региона, като им предоставя финансова подкрепа и консултации за развитие. Това помага на местните предприятия да се разрастват и да създават нови работни места, като допринасят за икономическото благополучие на региона.

В заключение, ДСК Велико Търново е една от водещите банки в региона, която предлага широка гама от банкови услуги на своите клиенти. С дългогодишен опит и професионализъм, банката играе важна роля в икономическото развитие на региона и подпомага местните предприятия и клиенти в постигането на финансова стабилност и успех.

Услугите и предимствата на ДСК Велико Търново за клиентите

Услугите и предимствата, които ДСК Велико Търново предлага на своите клиенти, са от съществено значение за успешното функциониране на банката и удовлетворяването на нуждите на клиентите. Банката предоставя широка гама от услуги, които са насочени към различни видове клиенти и отговарят на техните индивидуални нужди и изисквания.

Една от основните услуги, които ДСК Велико Търново предлага, е откриването на банкови сметки. Клиентите имат възможност да открият различни видове сметки, като текущи сметки, сметки за спестявания и сметки за плащане на сметки и други задължения.

Това им осигурява удобство и лесен достъп до своите финансови средства.

ДСК Велико Търново предлага и различни видове кредитиране на клиентите си. Банката предоставя кредити за покупка на имоти, автомобили, потребителски кредити и други видове кредити. Клиентите могат да се възползват от конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане на кредитите.

Освен това, ДСК Велико Търново предлага и инвестиционни продукти на своите клиенти.

Банката предоставя възможност за инвестиране в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти. Това позволява на клиентите да увеличават своите финансови средства и да осигуряват допълнителен доход.

Едно от големите предимства на ДСК Велико Търново е нейната гъвкавост и бързина в обслужването на клиентите. Банката предлага удобни онлайн и мобилни банкинг услуги, които позволяват на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Това значително улеснява и оптимизира финансовите операции на клиентите.

ДСК Велико Търново също така предлага и други допълнителни услуги, като издаване на кредитни и дебитни карти, валутна конверсия, международни плащания и други. Тези услуги допълнително улесняват и подобряват финансовото обслужване на клиентите.

В заключение, ДСК Велико Търново предлага разнообразни и качествени банкови услуги на своите клиенти. Банката се отличава с гъвкавост, бързина и професионализъм в обслужването на клиентите. Това прави ДСК Велико Търново предпочитан избор за много клиенти в региона.

Важната роля на ДСК Велико Търново в икономическото развитие на региона

Важната роля, която ДСК Велико Търново играе в икономическото развитие на региона, не може да бъде надценена. Банката активно подпомага малките и средните предприятия в региона, като им предоставя финансова подкрепа и консултации за развитие.

Това помага на местните предприятия да се разрастват и да създават нови работни места, като допринасят за икономическото благополучие на региона.

ДСК Велико Търново осигурява финансиране на различни проекти и инициативи, които имат значителен принос за икономическото развитие на региона. Банката предоставя кредити за разширяване на производствени мощности, модернизация на оборудване, разработване на нови продукти и услуги и други. Това допринася за стимулиране на предприемаческата активност и растежа на местната икономика.

ДСК Велико Търново също така подпомага и развитието на туризма в региона.

Банката предоставя финансиране на хотели, ресторанти, туристически агенции и други туристически обекти. Това помага за привличане на туристи и развитие на туристическия сектор в региона, което има положителен ефект върху икономиката и заетостта.

ДСК Велико Търново е активен партньор на местния бизнес и обществените институции в подпомагането на икономическото развитие на региона.

Банката участва в различни инициативи и проекти, които имат за цел стимулиране на предприемачеството и иновациите, подкрепа на малките и средните предприятия и развитие на инфраструктурата.

Също така, ДСК Велико Търново предлага специализирани услуги за бизнес клиентите си, като корпоративно банкиране, търговско финансиране и други. Банката работи активно със секторите на промишлеността, селското стопанство, търговията и услугите, за да подпомогне техния растеж и развитие.

В заключение, ДСК Велико Търново играе важна роля в икономическото развитие на региона. Банката предоставя финансова подкрепа на малките и средните предприятия, подпомага развитието на туризма и участва в различни инициативи за стимулиране на предприемачеството и иновациите. Това прави ДСК Велико Търново ключов играч за икономическото благополучие на региона и подпомага развитието на местната икономика.

         
Оценка: 4.5 / 5 (296 oценка)

Home » Дск велико търново