Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск кредит без поръчител

Дск кредит без поръчител

ДСК кредит без поръчител – защо е необходима тази услуга?

Преди да поговорим по-конкретно за услугата ДСК кредит без поръчител, нека да изясним защо всъщност е необходима тази услуга. Поръчителството е практика, която банките изискват от голям брой свои клиенти, кандидатстващи за кредит. При въпросната практика потребителят, желаещ да получи кредит, си намира поръчител, който да гарантира, че съответният кредит ще бъде изплатен коректно и навременно. Поръчителят на практика носи финансова отговорност за коректното погасяване на кредита и при спиране на плащанията от страна на длъжника, оставащата сума се изисква от него.

Предвид написаното дотук, става ясно защо е толкова трудно да се намери поръчител в днешно време. А и много хора се притесняват да споделят със своите близки и приятели за финансовите си проблеми, както и да ги молят да им станат поръчители. Затова е важно на потребителите да бъде предложена опция за получаване на финансова подкрепа, без да е нужно представянето на поръчител. Точно такава опция е услугата ДСК кредит без поръчител.

ДСК кредит без поръчител – преимущества на услугата

Разбира се, главното преимущество на услугата ДСК кредит без поръчител е цялостното опростяване и улесняване на процедурите по кандидатстване и одобрение. Спестявате си търсенето на поръчител, както и представянето на купища документи във връзка с вашата кандидатура. Това е от голямо значение за съвременните работещи хора, които нямат време да се разкарват многократно до банкови клонове или пък да чакат часове наред по опашки и гишета. В допълнение, всичко преминава при по-високи нива на дискретност и имате възможност да запазите за себе си информацията за своите финансови проблеми.

Опростяването на процедурите по кандидатстване и одобрение за ДСК кредит без поръчител позволява въпросните процедури да приключат в доста по-кратки срокове. Което за вас като клиенти означава по-бързо одобрение и превеждане на парите по сметката ви. Още едно много важно преимущество, особено когато допълнителната финансова подкрепа ви е наистина спешно необходима. Преимущество, благодарение на което отпуснатият от банковата институция кредит наистина ще изпълни своето пълно предназначение.

ДСК кредит без поръчител – полезни съвети и практики

Имайте предвид, че използването на услугата ДСК кредит без поръчител означава, че върху вас ще падне цялата отговорност за коректното и навременно изплащане на взетия кредит. Така че се уверете, че наистина знаете какво правите и сте на път да вземете кредит, който е подходящ за вас. Или казано с други думи, кредит, който покрива моментните ви нужди, но в същото време не е прекалено голям и няма да бъдете затруднени при последващото му погасяване. Балансът между двете неща е ключов и на практика определя полезността на кредита за вас като потребители.

След като вече сте взели желания ДСК кредит без поръчител, ви остава единствено да проявите необходимото ниво на финансова дисциплина и отговорност в рамките на периода, предвиден за погасяване. Не правете излишни покупки, които биха могли да ви излезнат твърде солено и дори да ви поставят „на червено“ във финансов план. И съобразявайте всички свои разходи с вноските по кредита и датите за тяхното плащане.

         
Оценка: 4.5 / 5 (469 oценка)

Home » Дск кредит без поръчител